Skip navigation


Narkotikaområdet

Her kan du læse om stofmisbrugsbehandlingen i Danmark.

Lægelig behandling af stofmisbrug
Den lægelige behandling for stofmisbrug omfatter primært undersøgelse for og behandling af afhængigheden. Herudover omfatter den lægelige behandling af stofmisbrugere undersøgelse for og sikring af behandling af de fysiske og psykiske problemstillinger, der er knyttet til stofmisbruget. Behandlingen kan ved afhængighed af eksempelvis heroin eller morfin omfatte substitutionsbehandling med lægemidlerne buprenorphin eller metadon.

Kommunerne har efter sundhedslovens § 142 ansvaret for den konkrete forebyggelses- og lægelige behandlingsindsats på stofmisbrugsområdet.

Du har som borger i Danmark ret til:

 

  • En lægesamtale inden påbegyndelse af stofsmisbrugsbehandling, hvad end det gælder lægelig, social eller begge former for stofmisbrugsbehandling.

  • Påbegyndt behandling senest 14 dage efter at du har henvendt dig hos din kommune under forudsætning af, at der er baggrund for lægelig stofmisbrugsbehandling.

  • Frit valg i forhold til om du vil behandles i et af din kommunes egne tilbud eller i andre kommunale, regionale eller private tilbud, forudsat du er visiteret af kommunen til det.

 

Den sociale stofmisbrugsbehandling
En helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsindsats forudsætter et tværfagligt samarbejde, hvor både de socialfaglige og de sundhedsfaglige kompetencer anerkendes og anvendes. I forhold til personer med stofmisbrug kan der således være behov for social stofmisbrugsbehandling og indsats mod de sociale problemer, som personen i øvrigt måtte have, såvel som for lægelig stofmisbrugsbehandling og andre sundhedsfaglige ydelser.

Den sociale stofsmisbrugsbehandling gælder efter servicelovens § 101. 
 
 


Sidst opdateret 20-01-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |