Skip navigation  • Nyheder
|1
Minister

Sundheds- og Ældreminister
Magnus Heunicke (S)
Læs ministerens
CV

TEMA: NY CORONAVIRUS

Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, øvrige dele af Kina og importerede tilfælde i andre lande. Sygdomstilfældene er fundet associeret med en ny type coronavirus.

Læs mere om Coronavirus

Storbritannien udtrådt af EU den 31. januar 2020
Der er indgået en udtrædelsesaftale, som trådte i kraft ved Storbritanniens udtræden.
Læs mere


Antibiotikaresistens
Danmark har i mange år gået forrest på antibiotikaområdet. Det Nationale Antibiotikaråd har siden 2010 arbejdet for at understøtte initiativer på antibiotikaområdet. Læs mere


Et godt sundhedsvæsen er blevet endnu bedre
Målene følges ved hjælp af 38 målepunkter. Den nye statusrapport viser, at der er sket en positiv udvikling på 16 af målepunkterne siden sidste år. Læs mere i ny rapport


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |