Skip navigation  • Nyheder
|1
Minister

Sundheds- og Ældreminister
Magnus Heunicke (S)
Læs ministerens
CV

NATIONAL DEMENSHANDLINGSPLAN

Danmark skal være et demensvenligt samfund, så mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Demens er en sygdom, der vender op og ned på livet for både den, der rammes af demens, og for de pårørende.

Læs mere

No-deal Brexit: Dine rettigheder til sundhedsydelser
Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale har Danmark forberedt en overgangsordning.  Læs mere


Antibiotikaresistens
Danmark har i mange år gået forrest på antibiotikaområdet. Det Nationale Antibiotikaråd har siden 2010 arbejdet for at understøtte initiativer på antibiotikaområdet. Læs mere


Et godt sundhedsvæsen er blevet endnu bedre
Målene følges ved hjælp af 38 målepunkter. Den nye statusrapport viser, at der er sket en positiv udvikling på 16 af målepunkterne siden sidste år. Læs mere i ny rapport


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |