Skip navigation  • Nyheder
|1
Ministrene

Sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V)
Ministerens CV

Ældreminister
Thyra Frank (LA)
Ministerens CV

NATIONAL STRATEGI FOR PERSONLIG MEDICIN 2017-2020

Regeringen og Danske Regioner har i fælleskab lavet en ny national strategi for Personlig Medicin. Strategien skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger i fremtiden.

Læs mere

Voksentandplejen
Fra 1. juni 2018 er der nye regler for voksentandplejen. Helt overordnet gælder det, at de nye regler ikke medfører større ændringer for patienterne.
Læs mere


8 nye nationale mål for sundhedsvæsenet
De nye mål skal sikre den enkelte patient en bedre behandling, og sundhedspersonalet får mere frihed til at arbejde lokalt med højere kvalitet. Læs mere


National diabeteshandlingsplan
Fire pejlemærker er styrende for en ny diabeteshandlingsplan: Styrke forebyggelse, tidlig opsporing og målrette behandlingen.
Læs mere


Kræftplan IV: Patienternes kræftplan
Kræftplan IV skal sikre, at sundhedsvæsnet også i fremtiden er gearet til at kunne give danske kræftpatienter den bedst mulige behandling. Læs mere


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055