Skip navigation


Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

1. januar 2018 trådte den nye lov om udlodningsmidlerne i kraft (som blev varslet i sommeren 2017). Ministeriet forventer ultimo maj 2018, at kunne udmelde hvilke konsekvenser den nye lov får for ministeriets aktivitets- og rådighedspulje til de sygdomsbekæmpende organisationer og eventuelle ansøgningsfrister.

Sundheds- og Ældreministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom.   

Midlerne fordeler sig på 5 delpuljer:   

  1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer ansøgningsfrist: 2. juli 2018.

  2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer -  ansøgningsfrist: 2. juli 2018.

  3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer  - ansøgningsfrist: 1. marts 2018.

  4. Aktivitetspuljen - eventuelt nye kriterier for tildeling af tilskud fra aktivitetspuljen, forventes at blive udmeldt ultimo maj 2018.

  5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer  - eventuelt nye kriterier for tildeling af tilskud fra rådighedspuljen, forventes at blive udmeldt ultimo maj 2018.

Sidst opdateret 03-05-2018
Kontaktoplysninger:

Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail:
ama@sum.dk


Læs mere om udlodningsmidlerne på www.udlodningsmidler.dk

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055