Skip navigation


Pulje til etablering af et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark

PULJE - Regeringen ønsker som led i udspillet ”Børn med livstruende sygdom” at løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier.

Etableringen aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i tilbuddene til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet.

På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af aflastningspladser til livstruede syge bør og deres familier i Øst-danmark på 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 

Baggrund
På finansloven for 2018 er der samlet afsat 76 mio. kr. over 4 år til at forbedre forhol-dende for børn med livstruende sygdom og deres familier. Med opslaget udmøntes 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til etablering og drift af et aflastningstilbud i Østdan-mark.

Hvert år dør næsten 300 børn af deres sygdom. Der er tale om mange forskellige syg-domme, som kan være komplekse og kræve længere behandlingsforløb. Mange familier kan i løbet af sygdomsforløbet få behov for aflastning. I Danmark findes i dag aflast-ningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats placeret i Region Midtjylland.

Der er i dag ikke aflastningstilbud til livstruende syge børn og deres familier i Østdan-mark. For at sikre lige muligheder for alle børn og deres familier ønsker regeringen at der oprettes et lignende aflastningstilbud i Østdanmark.

Generelt om ansøgningspuljen
Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Sundheds- og Ældreministeriet med involvering af Sundhedsstyrelsen.

Puljen bliver udmøntet på baggrund af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne formål og kriterier.

Læs mere om puljen


Sidst opdateret 05-10-2018
Kontakt:

Generelle spørgsmål:
Annemette Juul
Tlf.: 72 26 94 31
Mail: 
aju@sum.dk

Spørgsmål om økonomi og administration:
Kasper Dahl
Tf.: 72 26 94 54
Mail: 
kda@sum.dk


Ansøgningsskema:

Hent ansøgningsskema mv (Word)

Send ansøgning til: sum@sum.dk og aju@sum.dk

Ansøgningsfrist: 20. november 2018 kl. 12.00


Publikation:

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055