Fra: 29-08-2019 til: 29-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. økonomiforhandlinger og besparelser på sygehusene26-08-2019SJ-STD-SUMAI965647
Lolland KommuneMinisteren inviteres til inspirationskonference 14. november 201929-08-2019SJ-STD-SUMLLU968595
Epilepsihospitalet FiladelfiaMinisteren inviteres til indvielse af Center for Neurorehabilitering28-08-2019SJ-STD-SUMLLU968164
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 61 og 6228-08-2019SJ-STD-SUMMPE967202
SundhedsstyrelsenMødeforslag til næste møde i følgegruppen for inspektorordningen28-08-20191604904967982
Kræftens BekæmpelseHenvendelse vedr. pasnings- og plejeorlov for pårørende til alvorligt syge patienter22-08-2019SJ-STD-DEPKFB963911
 Henvendelse vedr. gebyr for strålebeskyttelse28-08-2019SJ-STD-DEPAGA968163
Our Future HouseVedr. ministerens afslag på deltagelse i konference den 17. september 2019 om organdonation - foreslår at andre deltager26-08-2019SJ-STD-DEPCHR965026
Region SjællandØkonomistatus fra Region Sjælland vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse22-08-20191802116967566
Odder KommuneOpfølgning for 2. kvartal 2019 samt status på proces - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191802125967242
Jammerbugt KommuneInvesteringsprofil vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse22-08-20191802133967544
Region MidtjyllandKvartalsstatus for Skive Sundhedshus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191802137967033
Region MidtjyllandKvartalsstatus for flerlægepraksis i Marselisborgcentret i Region Midtjylland - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191802151967162
Region MidtjyllandKvartalsstatus - Psykiatriens Hus i Aarhus i Region Midtjylland - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191802151967267
Region MidtjyllandVedr. kvartalsstatus for psykiatriens hus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse28-08-20191802151967622
DigitaliseringsstyrelsenVedr. planlægning af møde om review ved Statens It-råd29-08-20191806579968504
BeskæftigelsesministerietSvar på rykker: Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kontanthjælp og jobcenter28-08-20191900078967997
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. forslag om at forbyde cigaretter i Danmark og i EU til fordel for klimaet28-08-20191900078967410
Socialdemokratiet i HøjbjergHenvendelse til ministeren vedr. manglende døvetolk ved direkte udsendelser i TV29-08-20191900078968438
UdenrigsministerietFristliste af 21. august 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager21-08-20191900147968057
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-625/19 (PPU), Openbaar Ministerie26-08-20191900147968890
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-627/19 (PPU), Openbaar Ministerie26-08-20191900147968894
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-626/19 (PPU), Openbaar Ministerie26-08-20191900147968898
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-556/19, Société ECO27-08-20191900147968902
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-504/19, Banco de Portugal e.a.29-08-20191900147968921
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-554/19, Staatsanwaltschaft Offenbar27-08-20191900147968905
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-462/19, ASOPORT28-08-20191900147968911
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-555/19, Fussl Modestraße Mayr22-08-20191900147968880
SundhedsdatastyrelsenVedr. arbejdsgruppemøde for initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren28-08-20191902088967856
Nyborg KommuneAnmodning om udsættelse af frist for indsendelse af materiale vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-08-20191902962967186
Københavns KommuneRevideret materiale vedr. lægehus på Sluseholmen - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse22-08-20191902963967553
Syddjurs KommuneSpørgsmål vedr. støtte fra pulje om læge- og sundhedshuse27-08-20191902985967274
Aalborg KommuneAnmodning om udsættelse af frist for konkretiseret plan for Løvvangen Læge-, Sundheds- og Kvarterhus27-08-20191903011967118
SMILfondenAccept og anmodning om udbetaling vedr. tilskud til SMILfonden fra Sundheds- og Ældreministeriet - 190457820-08-20191904578968038
DigitaliseringsstyrelsenKvittering for Sundheds- og Ældreministeriets statusrapportering til Statens It-råd for 1. halvår 201929-08-20191904964968524
StatsministerietFra STM: Høring om høringsperioder i sommerperioden - lovprogrammet 2019/2027-08-20191905335966380
TivoliTivoli årskort annulleret - bekræftelse29-08-20191905671968707
Danske RegionerMinisteren inviteres til politisk møde om forebyggelse med inspiration fra udlandet 19. september 201929-08-20191905672968515
Næstved KommuneMinisteren inviteres til at markere at Kobberbakkeskolen får det grønne flag for 25. gang29-08-20191905672968194
Aurora ForumInvitation til ministeren til Aurora Forum den 31. oktober - 2. november27-08-20191905672967143
Østre Gasværk TeaterPremiereinvitation til forestillingen "Sigurd fortæller om de græske guder"28-08-20191905673968088
Det Kongelige TeaterInvitation til forestillingen Symposion - en hyldest til Eros29-08-20191905673968509
Det Kongelige TeaterInvitation til forestillingen Carmen29-08-20191905673968568
Dansk FolkepartiIndbydelse til 25 års jubilæum og 50 års fødselsdag den 10.9.28-08-20191905673967748
Danske RegionerMail af 27. august 2019 fra Danske Regioner til departementschefen vedr. patienterstatning28-08-20191906248967361
Det Nationale SorgcenterHenvendelse til ministeren vedr. bevilling til Det Nationale Sorgcenter fra 202014-08-20191906819958238
Berlingske TidendeKvittering for modtagelse af fristudsættelse af aktindsigt om korrespondance med konkret læge28-08-20191906846967296
 Henvendelse vedr. afdragsordningen for for meget udbetalt pension20-08-20191906996967428
IQVIAAnmoder om rådgivning vedr. eksportcertifikater27-08-20191907039966459
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 67-6928-08-20191907062967324
Gladsaxe KommuneTilmelding til videndelingsarrangement for modtagere af pulje til løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner29-08-20191907066968175
Holstebro KommuneTilmelding til videndelingsarrangement for modtagere af pulje til løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner29-08-20191907066968173
Syddansk SundhedsinnovationTilmelding til videndelingsarrangement ifm pulje til løft af digitale kompetencer29-08-20191907066968176
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 70-7228-08-20191907090967356
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. klage over afvisning af akut hjælp i psykiatrien hus i Silkeborg27-08-20191907107966105
 Henvendelse til ministeren vedr. godkendelse af PARP hæmmer mod behandling af æggestokkræft28-08-20191907113968132