Fra: 27-02-2015 til: 01-03-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
StatsforvaltningenTil Statsforvaltningen_Vedr. Honoreringsmodel for medlemmer af Det Psykiatriske Patientklagenævn27-02-201509004541655412
Bornholms Regionskommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Roskilde Kommune
Orientering om offentliggørelse af rapporter vedr. mellemlagerløsning og slutdepot til opbevaring af atomaffald27-02-201509012731655445
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Leif Lahn Jensen
MF Camilla Hersom
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
MF Marlene Borst Hansen
MF Özlem Cekic SF
MF Daniel Rugholm
MF Sophie Løhde
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Indkaldelse til drøftelse og beslutning om den fortsatte proces vedr. atomaffald onsdag27-02-201509012731655429
World Health Organization (WHO)Udbetaling af medlemsbidrag for 201516-01-201509019621627440
European Medicines AgencyOrientering om udpegning af suppleant til CAT02-03-201510006891653997
Region NordjyllandMøde med WHO's regionalkontor i København14-01-201510025051625652
WHO´s Regionalkontor for EuropaSvar på invitation til møde for National Counterpart23-02-201510025051651213
Nordfyns KommuneAnmodning om regnskab og slutstatus for Sundhedshus i Bogense26-02-201511038121654918
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. de nye opfølgningsprogrammer27-02-201511143451655772
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen om forlængelse af udpegning til PRAC26-02-201512006981655002
 Forlængelse af udpegningsperioden som medlem af PRAC26-02-201512006981655005
European Medicines AgencyBrev til EMA om forlængelse af udpegningsperiode i PRAC26-02-201512006981653963
SundhedsstyrelsenKopi af udpegningsbreve til orientering27-02-201512006981655020
SundhedsstyrelsenT.o. til Sundhedsstyrelsen vedr. tilsagnsskrivelse for botilbudsprojekt (forlængelse)27-02-201513005681655768
Pharmakon A/SFremsendelse af tilsagnsskrivelse til Pharmakon for botilbudsprojekt (forlængelse).27-02-201513005681655759
Danske Regioner
KL
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Apotekerforening
Dansk Standard DS
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Socialrådgiverforening
Tandlægeforeningen
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Industriforeningen for Generiske Lægemidler - IGL
Jordemoderforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter
Lægeforeningen
Medicoindustrien
Lægevidenskabelige Selskaber
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Socialpædagogernes Landsforbund
Yngre Læger
Landsforeningen SIND
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende
Dansk Handicap Forbund
Annulleret
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Det Farmaceutiske Fakultet
Forbrugerrådet Tænk
Gigtforeningen
Kong Christian X's Gigthospital
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Patient Foreningernes Samvirke
Rådet for socialt udsatte
Scleroseforeningen
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Ûdviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende
Center for Sundhed og Træning Aarhus
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Hospice Vendsyssel
KamillianerGaarden Hospice
PTU's Rehabiliterings Center
Landsforeningen LEV
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS)
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS)
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS)
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Patienterstatningen
Lægemiddelskadeankenævnet
Patientombuddet
Socialstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Københavns Universitet, Welma - Center for retl. studier i velfærd og EU markedsintegr.
Københavns Universitet
Syddansk Universitet
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
Finansministeriet
Justitsministeriet
Udenrigsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Statsministeriet
Høring over vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU-/EØS-lande27-02-201513048671655703
Statens Serum InstitutAnmodningen sendt til ny medabrejder i Serum27-02-201513054151655744
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kritik af 1813 systemet27-02-201514001921655555
 Svar på borgerhenvendelse vedr. Hovedstadsregionens akuthjælp 1813 samt Hvidovre Hospital27-02-201514001921655535
 Svar på Spørgsmål ang. lange ventetider på lab.resultater fra hospital - til egen Lab.portal side og prak.læge??27-02-2015SJ-STD-DEPFPL1655358
Folketingets LovsekretariatLovtekniske bemærkninger til L 12726-02-201514026071654892
Københavns Kommunebudget for partnerskabsprojekt27-02-201514031571655847
DiabetesforeningenRegnskab for 2014 og justering af budget27-02-201514031871655496
Danske RegionerSvar til DR27-02-201514038871655685
Danske RegionerEpidemikommissionerne27-02-201514038871655869
KL
MedCom
OK til rettelse i G-GOP så feltet om helbredsrelateret funktionsliste bliver obligatorisk for spec. rehabilitering i stedet for spec. genoptræning27-02-201514039951655686
Fokus Kommunikation
Fokus Kommunikation
EAN-nummer27-02-201514050891655349
TV 2 Danmark A/SOpfølgning på afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning i 2009, 2010, 2011 og 2012-akter om husdyr-MRSA27-02-201514051831655698
SundhedsstyrelsenMinisteriets accept af Sundhedsstyrelsens forsinkelse vedr. oplysninger i forlængelse af samråd om dementes brug af morfin.03-02-201514052851645458
PolitikenOpfølgning på afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning i 2009, 2010, 2011 og 2012-akter om husdyr-MRSA27-02-201514057741655701
MF Daniel RugholmOrientering om henvendelse om arbejdsgruppe om stofmisbrug20-02-201514062631650973
MF Özlem Cekic SF
MF Sophie Løhde
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
MF Liv Holm Andersen
Svar på henvendelse om arbejdsgruppe om stofmisbrug20-02-201514062631650969
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Özlem Cekic SF
MF Sophie Løhde
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
MF Liv Holm Andersen
Svar på henvendelse om arbejdsgruppe om stofmisbrug27-02-201514062631655452
KLHenvendelse til KL om opfølgning på 1. møde i arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen01-03-201514062631655953
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsenHenevendelse om opfølgning på 1. møde i arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen01-03-201514062631655947
GadejuristenHenvendelse til Gadejuristen om arbejdsgruppe om kortlægning indsatsen på stofmisbrugsområdet27-02-201514062631655942
BrugerforeningenHenvendelse til Brugerforeningen om arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-02-201514062631655935
SkatHenvendelse til SKAT om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen01-03-201514062631655959
Pårørendenetværket AntistigmaHenvendelse til Pårørendenetværket Antistigma om arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-02-201514062631655928
TandlægeforeningenBekræftelse af modtagelse af høringssvar21-01-201514064131631133
Dansk PsykologforeningVedr. senere afgivelse af høringssvar om ændring af offentliggørelsesbekendtgørelsen19-01-201514064131628527
 svar på anmodning om aktindsigt27-02-201514066881655553
SundhedsstyrelsenBesvarelse af henvendelse09-02-201514072781642603
MF Liselott BlixtVedr. møde26-02-201515000071654187
MF Jane HeitmannVedr. møde26-02-201515000071654125
MF Stine Brixvedr. møde26-02-201515000071654215
MF Sophie Løhde
MF Hans Christian Schmidt
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Özlem Cekic SF
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Daniel Rugholm
Møde vedr. kiropraktorernes behandlingsområder onsdag27-02-201515000071655866
MF Sophie Løhdevedr. møde26-02-201515000071654875
 Svar på spørgsmål omkring fanatisk sundhed27-02-201515000101655792
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdRamme og indhold i oplæg fra SUM på det tværministerielle kontaktgruppemøde den 11. marts26-02-201515003581655167
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdKontaktgruppemødet den 11. marts26-02-201515003581655162
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Bemærkninger til udkast til kommissorium vedr. skånsom kirurgi27-02-201515003991655690
Region MidtjyllandSupplerende spørgsmål vedr. kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for DNU27-02-201515004171655405
Institut for MenneskerettighederDeltager i møder om Guldindikatorprojekt27-02-201515004361655724
KL
Danske Regioner
Til KL og Danske Regioner: DUT-høring over ændringer på genoptræningsområdet26-02-201515005071654427
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 42117-02-201515005621647601
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Danske Regioner og Regions Hovedstaden anmodes om bemæknringer26-02-201515005881654870
Praktiserende Lægers Organisation - PLOFremsendelse af svar vedrørende ønske om inddragelse i udmøntningen af Jo før - jo bedre17-02-201515006801647694
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 43427-02-201515008211655566
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spørgsmål 46427-02-201515008381655474
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spørgsmål 46327-02-201515008381655472
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spørgsmål 46227-02-201515008381655470
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 41317-02-201515008591647594
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 41417-02-201515008591647597
Region MidtjyllandSvar på henvendelse om udlændinges ret til genoptræningsplaner27-02-201515008681655110
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - svar på spm. 43527-02-201515008701655306
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 45227-02-201515008831655245
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 45127-02-201515008831655237
 Svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på henvendelse om formodede bivirkninger ved HPV-vaccine24-02-201515009691652933
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - svar på spm. 49327-02-201515009731655325
 Svar på henvendelse om manglende behandling for formodede bivirkninger ved HPV-vaccination27-02-201515010331655344
 centersvar på borgerhenv. - tvangsmedicinering nødvendig25-02-201515010681653474
Bispebjerg HospitalMaterialer fra følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom27-02-201515010881655007
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Erling Bonnesen
SUU alm. del - svar på spm. 51227-02-201515011221655279
 Svar på henvendelse vedr. rygning på små værtshuse23-02-201515011511651605
 Svar på anmodning om aktindsigt af 24. februar 201524-02-201515012471654016
 Kvitteringssvar26-02-201515012561654852
 Kvitteringssvar26-02-201515012561654849
 Borgersvar - prøvesvartider27-02-201515012851655331
 Svar til borgeren ang. folkeregisteradresse og sundhedsydelser27-02-201515013771655725