Fra: 17-04-2015 til: 19-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Sundhedsstyrelsen Status på samtykkeerklæring mellem Region H og KK 13-04-2015 SJ-STD-SUMKGE 1693650
Sundhedsstyrelsen Klinisk funktion 27-03-2015 SJ-STD-SUMKGE 1693653
Dansk Center for Organdonation Tilsagn 2015 m. accept. sendt. 15-04-2015 0900675 1691306
Dansk Center for Organdonation Dansk Center for Organdonation acceptskrivelse puljemidler 2016-2018 17-04-2015 0900675 1693770
ÆldreForum vedr. mødedatoer efteråret 2015 17-04-2015 0903788 1693912
Udenrigsministeriet Svar vedr. andet halvår 2015. Frist 15.04.2014 17-04-2015 1000300 1693931
Region Midtjylland Opklarende spørgsmål til ansøgning vedrørende anvendelsen af uforbrugte midler fra projektet i stueetagen af Sundhedshuset Grenaa 15-04-2015 1103137 1690587
Tønder Kommune Godkendelse af forlængelse af projektperiode og revideret budget for Sundhedshus Skærbæk 17-04-2015 1103814 1693936
Roskilde Sygehus Vedr. ministeriets jnr 1209118 16-04-2015 1209118 1691760
Region Nordjylland Svar på forespørgsel om forhåndstilkendegivelse om ændring af vedtægter for Sundhedshus Sæby I/S 17-04-2015 1300237 1692632
Dansk Acusticusneurinom Forening Dansk Acusticusneurinom Forening, Aflæggelse af regnskab 17-04-2015 1301513 1693592
Forældre og Fødsel Aflæggelse af regnskab - Aktivitetspuljen 2013 FOF 16-04-2015 1301654 1692392
Depressions Foreningen Tilbagebetaling Depressionsforeningen 17-04-2015 1301656 1693824
Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA spørgsmål til regnskab 2013 15-04-2015 1301707 1691089
PKU Foreningen PKU Aflæggelse af regnskab - Aktivitetspuljen 2013 15-04-2015 1301714 1691045
Europarådet - Council of Europe Sendt til DH-BIO -Comments on revised draft protocol - protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary placement and involuntary treatment. 18-04-2015 1301896 1693968
Danske Regioner Rammer for tilsagn om midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne fra Aftale om Finansloven for 2015 30-03-2015 1303575 1680440
Sundhedsstyrelsen SUM_Bemærkninger til rapportudkast til psykologevaluering 17-04-2015 1305153 1693830
Signatur Vedr. faktura 17-04-2015 1401063 1692760
KL
Sundhedsstyrelsen
TrygFonden smba
Statens Institut for Folkesundhed
Møde i KRAM-datastyregruppen mandag den 13. april kl. 14 i SUM 17-04-2015 1401577 1693584
Sundhedsstyrelsen Samtykkeerklæring mellem Region og kommune 18-03-2015 1402298 1693640
Justitsministeriet Svar på mail fra JM vedr. indstilling af medlem til Arbejdsgruppen om kampsport 17-04-2015 1402574 1692939
Sundhedsstyrelsen Svar på forespørgsel vedrørende udbetaling 17-04-2015 1403184 1692883
Sundhedsstyrelsen Proces vedr. udstedelse af revideret vejledning om tuberkulose 17-04-2015 1403766 1692782
Danske Regioner DUT-høring over revideret vejledning om tuberkulose 17-04-2015 1403766 1692761
Sundhedsstyrelsen Udkast til DUT-notat om TB-vejledning 08-04-2015 1403766 1684188
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Ansøgning om overførsel til 201 til projektnr. 62180. 16-01-2015 1404201 1628069
Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Ansøgning om overførsel til 2015 til projektnr. 62180. 03-02-2015 1404201 1638708
Danmarks Faste Mission ved FN i Geneve
Sundhedsstyrelsen
WHA68: Udkast til fordelingsliste 17-04-2015 1404405 1693766
World Health Organization (WHO) First Member State meeting on governance reform 13 May 2015 - Danish delegation 17-04-2015 1404405 1693629
  Beskikkelsesbrev til nyt medlem for Sundhedsstyrelsen 17-04-2015 1404866 1692608
Patientombuddet Orientering af Patientombuddet om ny beskikkelse 17-04-2015 1404866 1692688
  Beskikkelsesbrev til nyt medlem for Sundhedsstyrelsen 17-04-2015 1404866 1692634
Sundhedsstyrelsen Orientering af Sundhedsstyrelsen om beskikkelse 17-04-2015 1404866 1692684
Roskilde Kommune
Struer Kommune
Skive Kommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Bornholms Regionskommune
møde om atomaffaldssagen 17-03-2015 1405307 1669462
  Takkebrev til afgående medlem for Lægeforeningen 17-04-2015 1405365 1693702
  Takkebrev til udtrædende medlem for Lægeforeningen 17-04-2015 1405365 1693656
Patientombuddet
Lægeforeningen
Orientering af Lægeforeningen om afbeskikkelse 17-04-2015 1405365 1693719
Patientombuddet Orientering af Patientombuddet om afbeskikkelse 17-04-2015 1405365 1693730
Statens Serum Institut Orientering til SSI vedr. Innovationsfondens kommentarer i fht. proces og tidshorisont for opslag 17-04-2015 1405649 1693620
Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Godkendelse af overførsel af midler til 2015 til projektnr. 62170. 22-01-2015 1405958 1632073
Charlottehaven Koncernchefseminar den 8. september kl. 9.00-21.00 i Charlottehaven 17-04-2015 1406690 1692768
Danske Regioner
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KL
Sundhedsstyrelsen
Socialstyrelsen
Revideret udkast af henvendelse om afgrænsningsproblematikker til gennemsyn 17-04-2015 1407474 1692945
3F - Fagligt Fælles Forbund Svar på invitation til reception og frokost 8. maj 2015 16-04-2015 1500004 1691915
Kommunernes Landsforening Videreresendelse af mail 17-04-2015 1500034 1693871
Næstved Kommune Svar til Næstved Kommune 17-04-2015 1500034 1693880
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Input til forløbsplan for type 2-diabetes fra Diabetesforeningen 17-04-2015 1500260 1692738
Diabetesforeningen Svar vedr. input til forløbsplan for type 2-diabetes 17-04-2015 1500260 1692751
Region Midtjylland Endeligt referat af møde med RM vedr. særlig kvartalsrapportering for DNU 29. januar 2015 17-04-2015 1500415 1693318
Pharma Industry Finland Oplæg og cv til sekretariat for Nordic Trial Alliance Conference on April 22nd–23rd 2015 in Helsinki 17-04-2015 1500585 1693923
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FVM: Bemærkninger senest d. 22 april 17-04-2015 1500672 1693855
Eigtved Pakhus Program for Sundhedsministeriets personaledag den 28/4 17-04-2015 1501146 1693299
Region Sjælland Region Sjælland Godkendelse af revideret budget af 17. april 2015 til projektnr. 49801. 17-04-2015 1501362 1693606
Danske Regioner Udmøntning af midler fra Aftale om Finansloven for 2015 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger 16-04-2015 1501533 1692553
Økonomi- og Indenrigsministeriet Informationspapir om Sundhedsdataprogrammet 16-04-2015 1501638 1693244
Finansministeriet Informationspapir om Sundhedsdataprogrammet 16-04-2015 1501638 1693213
Metroxpress A/S Svar på henvendelse om aktindsigt i arbejdsrelaterede mails sendt fra private mailadresser af hhv. minister, særlig rådgiver og departementschefer siden 2011 17-04-2015 1501727 1693853
  centersvar på borgerhenv. - fejlbehandling af psykiater 13-04-2015 1501775 1688061
  centersvar på borgerhenv. - klage over speciallæger 08-04-2015 1501776 1684581
Danske Regioner Kvalitet i sygehusvæsnet 17-04-2015 1501918 1694002
Ugeskrift for Læger Opslag i patientjournaler 16-04-2015 1501918 1694006
Københavns Universitet - Det Juridiske Fakultet Biobanker 16-04-2015 1501918 1694005
Politiken E-dampe 17-04-2015 1501918 1693600
Jyllands-Posten Tatoveringer 17-04-2015 1501918 1693594
Danske Regioner Kvalitet i sygehusvæsnet 17-04-2015 1501918 1694003
Politiken Penge til kræftbehandling 16-04-2015 1501918 1694004
Dagbladet Information Orientering til borgeren om status på aktindsigtafgørelse 17-04-2015 1501945 1693037
Haderslev Kommune Svar til borgmester i Haderslev Kommune vedr. Gram Apotek 10-04-2015 1501950 1687043
  Svar på borgerhenvendelse vedr. mere effektive processer på sygehusene 17-04-2015 1501963 1692865
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Bornholms Regionskommune
Vedr. proces for Risø-affald 10-04-2015 1502050 1687035
Sundhedsstyrelsen
Udenrigsministeriet
WHO´s Regionalkontor for Europa
DRAFT WHO country-specific estimates of child deaths associated with rotavirus infection, 2000-2013 - EUR 16-04-2015 1502074 1692391
  Svar på henvendelse vedr. dialog med aktører, der arbejder med sundhedsfremme 16-04-2015 1502082 1692004
  Anmodning om bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udtalelse 17-04-2015 1502111 1692796
  Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling af patienter med ALS i danmark 15-04-2015 1502138 1691157
  Henvendelse og svar vedr. Question with regard to ambulatory (compulsory) mental health care 09-04-2015 1502146 1685546
Justitsministeriet Spørgsmål til JM vedr. aktindsigt 16-04-2015 1502161 1691902
Danske Fysioterapeuter Vedr. fremsendelse af dokumenter 16-04-2015 1502161 1692003
  Kvittering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17-04-2015 1502196 1693148
Copenhagen Pride Vedr. henvendelse af 10. februar om beslutningsforslag B69 14-04-2015 1502209 1689874
Finansministeriet Håndtering af pl-regulering for delrammen til it, udstyr og apparatur mv. for de kvalitetsfondsstøttede projekter 17-04-2015 1502251 1694028
Finansministeriet Håndtering af pl-regulering for delrammen til it, udstyr og apparatur mv. for de kvalitetsfondsstøttede projekter 17-04-2015 1502251 1694029
  centersvar til borgerhenv. - handicaptillæg fra SU-styrelsen - psykiatri 13-04-2015 1502259 1688459
Rigshospitalet
Sundhedsstyrelsen
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til overvågningsprogram om mænds sædkvalitet i 2014 13-04-2015 1502276 1688620
Rigshospitalet
Rigshospitalet
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til overvågningsprogram om mænds sædkvalitet i 2014 13-04-2015 1502276 1688606
Finansministeriet Forsøg med honorering 17-04-2015 1502291 1693816
  Bilag 8: Status på effektiviseringer 1. kvartal 2015 25-03-2015 1502305 1691983
Sundhedsstyrelsen Videresendelse af borgerhenvendelse 16-04-2015 1502342 1692592
  Orientering om videresendelse af henvendelse 17-04-2015 1502342 1692616
Sundhedsstyrelsen Kopi af videresendelse af henvendelse 16-04-2015 1502342 1692588
Beskæftigelsesministeriet Svar på henvendelse vedr. overtagelse af åbent brev om ambulancekørsel i Region Syddanmark 17-04-2015 1502356 1693200
Beskæftigelsesministeriet Vedr. besvarelse af borgerbrev om ambulancekørsel i Region Syddanmark 17-04-2015 1502356 1693484
  Svar på borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse 15-04-2015 1502366 1691061
  Svar på henvendelse vedrørende honorering i almen praksis 17-04-2015 1502392 1693588
Statens Serum Institut Vedr. bidrag til Borgerhenvendelse - undersøgelse vedr. kræft 17-04-2015 1502400 1693917
Sundhedsstyrelsen Anmodning om bidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. forhøjet tilskud til medicin 17-04-2015 1502416 1692713
Aalborg Universitet Svar på henvendelse: Forslag til samarbejde om sammenfattende rapport af effektmålinger af puljeprojekter vedr. koordineret hjerneskaderehabilitering 17-04-2015 1502421 1693320
Sundhedsstyrelsen Videresendt til orientering. Forslag til samarbejde om sammenfattende rapport af effektmålinger af puljeprojekter vedr. koordineret hjerneskaderehabilitering 17-04-2015 1502421 1693326