Skip navigation


Sygehuspolitik og Sundhedsøkonomi

Afdelingen har ansvaret for sundhedsøkonomi, sygehuspolitik samt sygehusbyggerierne og sundheds-IT. Herudover har afdelingen ansvaret for koncernens økonomi, puljeadministration, og departementets økonomi og drift.

Center for sygehuspolitik og sundhedsdata

Kontorchef Lene Brøndum Jensen,
Sekretariatschef Marie Rønde 
 

Opgaver

 • Sygehuspolitik
 • Sygehusret
 • Sygehusstruktur og specialeplanlægning
 • Akutberedskab og det præhospitale område
 • Kvalitet, herunder kvalitetsprogram og sygehusledelse
 • Forskning
 • Lægelig videreuddannelse
 • Livstruende sygdomme
 • Udrednings- og behandlingsrettigheder
 • Lægedækningsudvalget
 • Generel sekundær brug af data – registre og databaser
 • Sundhedsdataprogrammet og STARS*
 • Patientinddragelse
Center for sundhedsøkonomi, sygehusbyggerier, koncernøkonomi og analyse 

Kontorchef:
Kis Thuesen,
Nanna Skovgaard,
Søren Heldgaard Olesen

Opgaver

 • Sygehusbyggerier
 • Sundheds-IT, digitalisering og velfærdsteknologi
 • Sundheds- og ældreøkonomi, herunder regionernes økonomi
 • Styring og incitamenter i sundhedsvæsenet
 • Sundheds- og ældreanalyse
 • Koordinering af økonomi- og finanslovsforhandlinger
 • Synlighedsreform
 • OECD
 • Koncernøkonomi, herunder departementets økonomi og drift
 • Puljeadministration (koncernen)
 • Departementets økonomi og drift
 • Koordinering og udarbejdelse af finanslov, herunder ØA
 • Koordinering af satspulje og DUT
 • Koordinering ift. Rigsrevisionen og Statsrevisorerne

Sidst opdateret 30-10-2017
Afdelingschef:
Annemarie Lauritsen,
Tlf.: 72 26 94 20
Mail:
alau@sum.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055