Skip navigation


Lægemidler, Internationale Forhold, Sundhedsjura og Psykiatri

Afdelingen har ansvaret for lægemiddelområdet, det internationale område, sundhedsjura og psykiatriområdet. Herudover har afdelingen ansvaret for generelle juridiske spørgsmål, herunder lovprogram og juridisk bistand til huset ifm fx grundloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven og aktindsigtsager.

Center for lægemidler og internationale forhold

Kontorchef Anna Skat Nielsen,
Chef for Internationale Forhold Hanne Charlotte Findsen

Opgaver

 • Lægemidler, medicinpriser og tilskud
 • Medicinsk udstyr
 • Kliniske forsøg
 • Ernæringspræparater
 • Apoteker
 • Blod, væv og celler
 • Medicinsk etik
 • Smitsomme sygdomme
 • Vaccinationsprogrammer
 • Internationale opgaver, herunder EU, WHO, FN, Nordisk samarbejde, myndighedssamarbejde, eksportfremme samt bilateralt samarbejde
 • Grønland og Færøerne
 • Vækstdagsordenen, herunder vækstteamCenter for sundhedsjura og psykiatri

Kontorchef:
Mette Touborg Heydenreich,
Katrine Ring
Chef for Lovkvalitet Kirstine Hindsberger  

Opgaver 

 • Koordination af ministeriets lovning, herunder sundhedsloven
 • Koordination af lovprogram og lovteknik
 • Generelle juridiske problemstillinger, herunder aktindsigt samt forvaltningsretlige
 • Primær brug af data (behandlingsøjemed)
 • Persondatalovgivning, herunder ny databeskyttelsesforordning
 • Patientrettigheder, patientklager, og patienterstatning
 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • Autorisation af udenlandske sundhedspersoner
 • Sundhedspersonalets uddannelser
 • Tatovører
 • International sygesikring
 • Alternativ behandling
 • Mental sundhed
 • Psykiatriloven, herunder retspsykiatri
 • Alkoholbehandling
 • Stofmisbrug
 • Spiseforstyrrelser
 • Socialpsykiatri
 • Dobbeltbelastede
 • Funktionelle lidelser
 • Veteraner
 • Psykologer


Sidst opdateret 24-10-2018
Afdelingschef:
Dorthe Eberhardt Søndergaard,
Tlf.: 72 26 95 00
Mail:
des@sum.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055