Skip navigation


Potentiale for bedre forebyggelse

02-07-2012
PRESSEMEDDELELSE - Kommunerne kan med målrettede indsatser bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene, særligt for kronisk syge og ældre medicinske patienter.

Foreløbige resultater fra et udvalgsarbejde vedrørende potentiale for forbedret kommunal forebyggelse peger på en række områder, hvor kommunerne med målrettede indsatser kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene. Udvalgsarbejdet har deltagelse af bl.a. KL, Danske Regioner og Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed.   

Analysen peger på, at der er en betydelig variation i borgernes forbrug af regionale sundhedsydelser mellem kommunerne. Denne variation skyldes i et vist omfang forskelle i kommunernes forebyggelses-, pleje- og sundhedsfremmende indsatser.   

Figur 1. Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser, kr. pr. indbygger (2010)

 

(klik på kortet, hvis du ønsker pdf-fil vis af kort)

 

 

Danmarkskort - kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser, kr. pr. indbygger (2010)  

 

Der er derfor et potentiale for, at kommunerne gennem deres forebyggelses- og plejeindsatser kan gøre det bedre og mere effektivt. Det vurderes, at der er et særligt potentiale i forhold til indsatser rettet mod ældre medicinske patienter og kronisk syge. Det er patientgrupper, der tegner sig for en væsentlig del af forbruget i det regionale sundhedsvæsen. F.eks. vedrører knap halvdelen af aktiviteten i sygehusvæsenet kronisk syge og ca. 16 pct. vedrører ældre medicinske patienter.   

Analysen peger ligeledes på, at der skal sættes ind netop der, hvor kommunerne har en tæt kontaktflade til borgerne – og det er særligt ift. ældre borgere på plejecentre og de borgere, der modtager hjemmepleje.   

Sundhedsminister Astrid Krag udtaler:   

”I vores forebyggelsesindsats skal vi være gode til at tænke smartere og bruge pengene der, hvor de har størst effekt. De foreløbige analyser fra udvalget peger på, at der skal sættes ind i forhold til de kronisk syge og ældre medicinske patienter. Det er bl.a. derfor kommunerne har fået et løft på 300 mio. kr. til netop dette område. Når de endelige konklusioner fra udvalget foreligger, vil jeg drøfte med kommunerne, hvordan de kan prioritere deres indsats i forhold til særligt kronisk syge og ældre medicinske patienter.”   

Udvalget afrapporterer endeligt i efteråret 2012.   

Læs foreløbig afrapportering fra udvalget vedr. potentiale for forbedret kommunal forebyggelse.    

Yderligere oplysninger

Særlig rådgiver Henrik Larsen: 50 84 48 66

Kontorchef Rasmus Lønborg: 22 78 41 27


Sidst opdateret 02-07-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |