Skip navigation


425 mio. kr. til sundheds- og akuthuse, moderne lægehuse, udbygning af præhospitale akutberedskaber og særlige førstehjælpere

11-02-2011
PRESSEMEDDELELSE

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at sikre befolkningens tryghed og styrke akutindsatsen i yderområder. Derfor får en lang række projekter over hele landet i dag besked om, at de har fået penge fra den såkaldte akutpulje på 600 mio. kr. 

 

De 425 mio. kr. vil bl.a. gå til: 

 

  • Fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse
  • Moderne lægehuse og sundheds- og akuthuse
  • Præhospitale beredskaber (ambulance, akutbil, lægebil)
  • Tele- og videokommunikationsudstyr til ambulancer m.v.
  • Ordninger med særlige førstehjælpere på øer og i yderområder   

Regeringen og Dansk Folkeparti har allerede bevilget knap 60 mio. kr. til en forsøgsordning med lægehelikopter med base i Karup


Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at reservere ca. 180 mio. kr. til projekter i Region Midtjylland med særlig fokus på den nordvestlige del af regionen.
  

Regeringen og Dansk Folkeparti er ligeledes enige om, at udmøntningen af disse midler forudsættes, at der kan skabes ro om sygehusplanen og akutberedskabet i Nordvestjylland frem til, det nye akuthospital i Gødstrup står klart. 
 

Regeringen forudsætter derfor en dialog med region Midtjylland og de berørte kommuner om, hvordan regionen kan skabe en sådan tryghed for regionens borgere. En sådan dialog skal give sikkerhed for, at tilførslen af de nye midler fra regeringen og Dansk Folkeparti betyder et reelt løft i beredskabet, og at regionen fremadrettet forpligter sig på at fastholde trygheden i området. 
 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger: 
 

”Tryghed frem for alt. Det er indholdet i den forpligtende aftale, vi forudsætter som betingelse for at frigive de mange penge. Nordvestjyderne skal ikke frygte, at der pludselig flyttes endnu mere fra landsdelen. Vi skal heller ikke glemme det nye sundheds- og akuthus i Nakskov og de fire nye sundheds- og lægehuse i Nordjylland og Faxe. Vi har stadig 135 millioner kroner tilbage til lægehuse, som regionerne kan søge om tilskud fra i 2. runde,” siger Bertel Haarder. 
 

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) siger: 
 

”Jeg er meget begejstret for, at borgerne i yderområderne - herunder Nordvestjylland - med den nye akutplan bliver sikret et helikopterberedskab samt en effektiv ambulance- og lægebilsdækning. Jeg er rigtigt glad for, at Nakskov og Faxe får sundheds- og akutcentre og vi kan få akuthjælpere på øerne og i områder med store afstande. På mange af de små øer har der ikke tidligere været hjælp, nu får de muligheden for at få akuthjælpere,” siger Liselott Blixt.    
 

Her er en oversigt over de projekter, som får akutmidler i 1. ansøgningsrunde: 

 

Projekt

Bevilget beløb

Region Sjælland

 

Sundheds- og akuthus i Nakskov

45.000.000

Sundhedscenter i Faxe

24.900.000

Paramedicinerbemandet akutbil i Præstø

790.000

GPS overvågning, kørende vagtlæger

351.600

112 akuthjælpere i yderområder og på øer

1.680.000

Kommunale nødbehandlerenheder

5.310.000

I alt

78.031.600

 

 

Region Syddanmark

 

7. Hjemmesygeplejerskeordning i Varde

1.471.000

8. Førstehjælpsordninger i yderområder

1.360.000

I alt

2.831.000

 

 

Region Nordjylland

 

Sundhedshus Hurup, Thy

15.370.000

Sundhedshus Brønderslev

45.330.000

Sundhedshus Jammerbugt

15.370.000

Sundhedshus Sæby

23.960.000

Videokonferencefaciliteter i ambulancer

1.560.000

Døgnbemanding af lægebil i Aalborg

3.325.000

I alt

104.915.000

 

For de 300 mio. kr. til lægehuse/sundheds- og akuthuse er en 2. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 25. februar 2011. 
 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at reservere ca. 135 mio. kr. til fordeling i 2. ansøgningsrunde.
 

Her er en oversigt over 1. ansøgningsrunde:

 

Region

Bevilget beløb (mio. kr.)

Region Sjælland

78

Region Syddanmark

2,8

Region Nordjylland

105

Region Midtjylland

-       reserveret (ca. 180)

-       forsøgsordning med lægehelikopter (60)

 

Ca. 180

60

I alt

425,8

 

Baggrund
Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 600 mio. kr. til en styrket akutindsats i yderområder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, herunder lægehelikopterordning.
 

Med akutaftalen af 8. juni 2010 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den overordnede fordeling af de 600 mio. kr. Midlerne skal bl.a. anvendes til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse, udbygning af præhospitale beredskaber samt helikopterordning. 
 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldte den 29. september 2010 ansøgninger fra kommuner og regioner vedr. hovedparten af de 600 mio. kr. med ansøgningsfrist den 15. november 2010. 
 

Ministeriet har modtaget ansøgninger for i alt ca. 850 mio. kr. Der er således ansøgt om væsentligt flere midler, end der er afsat.
 

For de 300 mio. kr. til lægehuse/sundheds- og akuthuse er desuden en 2. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 25. februar 2011. 

 

Kontakt : 
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) 24407471
Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) 61624626


Sidst opdateret 11-02-2011
Se også:

Klik på kortet for at se fordelingen af akutmidlerne.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |