Skip navigation


Aftale på plads om afvikling af ventetidspuklen

26-06-2008
PRESSEMEDDELELSE - Danske Regioner, Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er blevet enige om, hvordan de sammen afvikler puklen efter konflikten på landets sygehuse.

Formålet med aftalen er at afvikle puklen så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde. Derfor er parterne blevet enige om, at de patienter, der er mest syge og har ventet længst, kommer til først.

 

  • Nu, hvor vi står overfor det store arbejde med at afvikle puklen efter den flere ugers lange strejke, er det vigtigt, at vi udnytter al den kapacitet, vi har til rådighed — både i det offentlige og det private. Jeg er glad for, at patienterne nu kan komme hurtigt til, og at vi har fået et sæt spilleregler for, hvordan vi sikrer mest mulig sundhed for pengene, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Med aftalen oprettes der et regionalt samarbejdsudvalg i hver af de fem regioner. Udvalgene skal lave fælles retningslinier for, hvordan vi prioriterer de mange patienter, der efter konflikten står på venteliste.

Både de offentlige og de private sygehuse og klinikker skal hver måned lave en oversigt over den samlede kapacitet, så eventuel overskudskapacitet kan udnyttes og udveksles regionerne imellem.

  • Vi har haft en meget positiv dialog med Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Privathospitaler løfter med aftalen deres ansvar overfor patienterne, der er de store tabere efter konflikten på sundhedsområdet, siger formand for SPPD Nis Alstrup.

Ifølge aftalen forpligtes regionerne til at købe ledig behandlingskapacitet på de private sygehuse og klinikker i et omfang, der svarer til gennemsnittet af den omsætning, som de private sygehuse og klinikker havde i perioden 1. oktober 2007 til 31. marts 2008 under det udvidede frie sygehusvalg.

  • Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi så hurtigt er blevet enige om en aftale, der kommer de mange ventende patienter til gavn ovenpå konflikten. Jeg ser gode perspektiver i, at vi i denne situation aktivt bruger den private kapacitet som en del af det samlede sundhedsvæsen, og jeg vil gerne kvittere for regionernes og de private sygehuses konstruktive samarbejde, siger minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen.

Aftalen, som har fået navnet: Retningslinier for prioritering og visitation af ventelister efter overenskomstkonflikten på sygehusområdet gælder, indtil Folketinget efter sommerferien forventes at suspendere det frie udvidede sygehusvalg frem til den 30. juni 2009, hvorefter det automatisk genindføres. Aftalen er en udløber af den økonomiaftale, som Danske Regioner indgik med Regeringen den 14. juni 2008.

Yderligere kommentarer:

Formand for Danske Regioner Bent Hansen, mobil: 40 31 37 07
Sundhedsdirektør Lone Christiansen, mobil: 35 29 82 02

SPPD formand Nis Alstrup, mobil 20 16 92 61
SPPD’s branchedirektør Martin Koch Pedersen, mobil 25 12 96 66

Afdelingschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vagn Nielsen, mobil 40 56 30 68
Pressechef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Peter Mørch, mobil 72 26 94 12


Sidst opdateret 17-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |