Skip navigation


Kriterier vedr. COVID-19-smitte i den danske model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien

Statens Serum Institut (SSI) offentliggør ugentligt kort og tabeller, der viser hvilke lande, der opfylder kriterierne for COVID-19-smitte i den danske model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Her kan du læse mere om, hvilke kriterier, der indgår i modellen.

Modellen for åbning for EU- og Schengenområdet samt Storbritannien er baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande, jf. tabel 1.

 

 

Tabel 1

Kriterierne for COVID-19-smitte i den danske model

Incidens* (hvornår åbner et land)

·          Incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge er under 20

Kritisk niveau* (hvornår går et land fra åbent til karantæne)

·          Incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge er over eller lig med 30

Testning

·          Andel positive prøver ud af alle testede sidste 14 dage er mindre end 5 pct.

·          Incidens ganges med 1,5 for lande, som ikke opfylder testkriteriet.

Nordisk mekanisme

·          Hvis et nordisk land ikke kan leve op til ovenstående kriterier på landeniveau, overgås der til en regional ordning, hvor kriterierne for incidens og kritisk niveau skal gælde på regionalt niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Incidens pr. 100.000 indbyggere måles som et gennemsnit over 14 dage.

 

Bemærk, at ovenstående alene vedrører de objektive kriterier, og at opgørelserne fra SSI således ikke relaterer sig til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger eller er udtømmende ift. reglerne for indrejse.

 

Der findes derudover en sikkerhedsventil for helt særlige situationer, som modellen ikke tager hensyn til, hvor smitten stiger hurtigt i en region eller et land, eller hvor SSI vurderer, at oplysninger eller andet data ikke vurderes at være retvisende.

 

Spørgsmål om indrejse kan rettes til Justitsministeriet.

 

Spørgsmål om rejsevejledninger kan rettes til Udenrigsministeriet.


Sidst opdateret 02-07-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |