Skip navigation


Antibiotika 2015

"Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent". Dét er temaet for årets antibiotikakampagne, der denne gang henvender sig særligt til voksne med hoste – og deres læger.


Luftvejsinfektion med hoste er en af de hyppigste årsager til, at vi går til lægen. Og ofte har vi en forventning om, at vi skal have antibiotika for at blive friske igen. Fakta er dog, at 9 ud af 10 luftvejsinfektioner med hoste skyldes virus – og her virker antibiotika ikke.

På hjemmesiden "Antibiotika eller ej?" kan du læse meget mere om årets antibiotikakampagne og downloade kampagnematerialet.

Hvorfor skal vi undgå overforbrug af antibiotika?
På verdensplan er der i dag et overforbrug af antibiotika. Et resultat af dette overforbrug er, at der kan udvikles bakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for antibiotika. Risikoen er, at helt almindelige infektioner som fx lungebetændelse ikke kan behandles med gængs antibiotika, og patienter derfor kan risikere at dø af deres infektioner.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke anvender antibiotika ”blot for en sikkerheds skyld”.

Om kampagnen
Årets antibiotikakampagne er blevet til i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Sædvanen tro er kampagnen blevet lanceret på Europæisk Antibiotikadag den 18. november. Læs pressemeddelelse

  
 


Sidst opdateret 22-08-2017

E-bug – undervisningsmateriale om antibiotikaresistens

Materialet henvender sig til lærere og elever på mellem- og udskolingstrinet og indeholder spil, quiz, øvelser og forslag til planlægning af undervisningen.

Findes elektronisk og i bogform
Læs mere


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |