Skip navigation


Ældretopmødets idébank

Har du idéer til nye løsninger i ældreplejen? Så vil vi rigtig gerne høre dem.

Ældretopmøde 2020 var blot startskuddet til et videre arbejde med at skabe ny retning i ældreplejen. Og parterne bag topmødet ønsker, at alle gode idéer kommer på bordet.

Sundheds- og Ældreministeriet, KL, Ældresagen, FOA vil derfor opfordre alle - organisationer, borgere mv. - til at sende deres idéer og forslag til nye løsninger i ældreplejen til Ældretopmødets idébank. Dine input vil indgå i parternes videre arbejde med at styrke og udvikle ældreplejen.

Send dine idéer ved at udfylde skemaet i højre side, hvor vi spørger om:

  • Hvad er den vigtigste udfordring?
  • Forslag til konkrete, nye idéer, der bidrager til at løse udfordringen?
  • Hvem kan bidrage til at gennemføre idéerne, og hvad skal de gøre?

Idébanken er åben til og med den 9. december 2020.

Hent skabelonen i højre side.

Læs om det 2-dages Ældretopmøde 2020, der blev afholde den 30. september og 1. oktober 2020 og se optagelserne fra topmødet.


Sidst opdateret 21-10-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |