Skip navigation


Ældretopmøde 2020

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke inviterer sammen med Ældre Sagen, FOA og KL til topmøde om ældreplejen.

2-dages ældretopmøde afholdes den 30. september og 1. oktober 2020 og det holde virtuelt på grund af situationen med COVID-19


De fire parter er gået sammen i et historisk samarbejde, hvor topmødet bliver startskuddet til et arbejde, som med udgangspunkt i erfaringer fra borgere og medarbejdere skal bidrage til at nytænke ældreplejen.  De fire parter vil efter topmødet sætte gang i et opfølgende arbejde inspireret af topmødet.

Ældretopmødet vil finde sted i to virtuelle rum, og der vil være mulighed for at se en række af indslagene efterfølgende på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk.

Optagelse fra mødet den 30. september og den 1. oktober kan ses nedenfor.

   • et fagligt rum:
    I det faglige rum deltager repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende.
    Se program

   • et politisk rum:
    I det politiske rum deltager politikere fra Folketinget samt politikere fra henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet, KL, FOA og Ældre Sagen.

    Se program

På mødet vil deltagerne blive inddelt i mindre grupper, som skal drøfte og komme med forslag til løsninger inden for temaerne:

 1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
 2. Rekruttering og kompetenceløft
 3. Faglig ledelse i en lærende kultur
 4. Kvalitet og tilsyn
 5. Visitation tæt på hverdagen
 6. Organisering af ældreplejen

Læs pressemeddelelse: Todages topmøde skal sætte fælles retning på fremtidens ældrepleje, 2. september 2020

       

Se optagelserne fra Ældretopmøde 2020 

Klik på billedet nedenfor og se optagelse for hele mødet - henholdsvis dag 1 og 2.
Bemærk, at det er 1 lang optagelse, der efterfølgende vil blive del op i de enkelt sessioner. Mødet begynder ca. 10 minutter inde i optagelsen.
Tekstning vil også blive tilføjet indenfor 14 dage.

Ældretopmøde 2020 - 1. dag - 30. september 2020 (ca. 1 time 42 minutter): 

Ældretopmøde 2020 - 2. dag - 1. oktober 2020 (ca. 3 timer og 17 minutter):

Sidst opdateret 09-10-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |