Skip navigation


Sundheds-it

Her kan du læse om den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet.

Med den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017 har Regeringen, KL og Danske Regioner forpligtet sig på en række ambitiøse mål. Strategien skal skabe bedre sammenhæng på tværs og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov.

Med strategien er udpeget tre målsætninger for digital sundhed i Danmark:

  • Digitalisering, der direkte understøtter sundhedsprofessionelles opgaver og funktioner.
  • Digitalisering, der målrettet forbedrer servicen i sundhedsvæsenet for borgere og patienter.
  • Koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen gennem mere forpligtende tværgående samarbejde på alle niveauer.

Arbejdet med at realisere digitaliseringsstrategien beskrives i en række konkrete initiativer, som gennemføres og udvikles løbende frem mod 2017 i regi af Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om strategien på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Om Sundhedsdatastyrelsens arbejde med digitalisering
Sundhedsdatastyrelsen skal bidrage til, at Danmark fastholder en førende position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen koordinerer endvidere arbejdet med sundhedsdata og -it på tværs af sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 06-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055