Skip navigation


Specialeplanlægning

Specialeplanlægning er kort fortalt planlægning af sundhedsvæsnet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Det er sundhedsstyrelsen, der i henhold til sundhedsloven, har beføjelser til at styre specialeplanlægningen. Især hvad angår de specialiserede funktioner:

 • Regionsfunktioner
 • Højt specialiserede funktioner

  Specialeplanlægning drejer sig om opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer på sygehusene. Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse.

  Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er, at "øvelse gør mester" - det vil sige en erkendelse af sammenhængen mellem sundhedsfaglig erfaring, kvalitet og volumen på både individ-, enheds- og sygehusniveau. Et andet afgørende udgangspunkt er, at borgerne sikres ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet.

  Den nuværende revision af specialeplanen bygger oven på den eksisterende specialeplan fra 2010 og erfaringerne genereret herfra.


  Sidst opdateret 24-02-2015
  Love og regler

  Læs om principperne og processen for arbejdet med specialeplanlægning hos

  Læs sundhedslovens bestemmelser om national specialeplanlægning


  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |