Skip navigation


Valg af sygesikringsgruppe

Her kan du læse mere om de to forskellige sygesikringsgrupper

Sundhedskortet er din dokumentation for retten til sundhedsydelser efter sundhedsloven. Det er din kommune, der udsteder kortet.

Når du skal have udstedt et sundhedskort, skal du tage stilling til, om du vil være sikret i gruppe 1 eller gruppe 2.

Sygesikringsgruppe 1
Gruppe 1-sikring betyder, at du skal vælge en bestemt alment praktiserende læge. Lægehjælp hos denne læge er gratis, og lægehjælp hos en praktiserende speciallæge er også gratis, hvis du har en henvisning fra din egen læge. I bestemte situationer er det ikke nødvendigt med en henvisning.

Sygesikringsgruppe 2
Gruppe 2-sikring betyder, at du kan søge behandling hos enhver praktiserende læge, herunder en speciallæge uden en henvisning. Som gruppe 2-sikret har du ret til tilskud til delvis dækning af udgifter til behandling hos praktiserende læge og speciallæge. Derudover er der knyttet en egenbetaling til lægehjælpen.


Sidst opdateret 20-04-2015
GENVEJE:

På Sundhed.dk kan du fx skifte sygesikringsgruppe og læse mere om emnet:


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |