Skip navigation


Øvrig praksissektor

Her kan du læse mere om den øvrige praksissektor i sundhedsvæsnet.

Udover praktiserende læger og praktiserende speciallæger består praksissektoren af en række andre aktører, hvor du har ret til behandling med tilskud fra det offentlige.

Faggrupperne består af: 

Fælles for faggrupperne er, at de praktiserer og yder behandling til dig efter en fælles overenskomst, der er indgået med den offentlige part, Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Regionerne er ansvarlige for at tilvejebringe tilbud om behandling i praksissektoren, mens de overordnede rammer for praksissektoren er beskrevet i Sundhedslovens afsnit fem.

 


Sidst opdateret 20-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |