Skip navigation


Forsikringspligt for private sundhedsaktører

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), får ikke alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige. I stedet skal de tegne en egen forsikring.

Den 1. september 2013 blev reglerne for forsikringspligt ændret, og det betyder, at private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser mv., som ikke virker efter overenskomst, nu selv skal finansiere skader efter visse behandlinger.

Dette gælder for:

  • undersøgelser, behandlinger el.lign., som er betalt af borgeren selv eller af en sundhedsforsikring
  • undersøgelser, behandlinger el.lign., som vedrører det udvidede frie sygehusvalg
  • undersøgelse og behandling af psykisk syge voksne og børn

Reglerne har ikke nogen betydning for dig som patient - men du kan læse mere om forsikringspligten her. Informationen er skrevet til sundhedsprofessionelle.  


Sidst opdateret 10-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |