Skip navigation


Erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer

Hvis du er nyre,- knoglemarvs- eller leverdonor kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens du gennemgår forundersøgelser, transplantation og efterkontrol.

Hvis du er donor, kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forbindelse med afgivelse af nyre, afgivelse af knoglemarv, afgivelse af lever og/eller forundersøgelse samt i forbindelse med et begrænset antal efterkontroller.

Der kan også ydes erstatning til dig selv eller dine efterladte i tilfælde af midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død.

Læs vejledning om erstatningsordning for nyre- knoglemarvs- og leverdonorer - 21. november 2013

Læs også ændring til vejledningen - 27. juni 2014

Vejledningen er gældende fra 1. januar 2014 og er særligt henvendt til de sygehuse, der gennemfører transplantationerne. 


Sidst opdateret 14-09-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |