Skip navigation


Erstatning for patientskade eller lægemiddelskade

Du kan have ret til erstatning, hvis du får en skade i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet. Som patient er du omfattet af en offentlig erstatningsordning, som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Patienterstatningens hjemmeside kan du læse om, hvornår en skade kan give ret til erstatning, hvordan sagen behandles, og hvordan erstatningen bliver udbetalt: Læs om skader  

Du kan også tage en lille test, der giver svar på, om en skade opfylder de basale krav til en erstatningssag: Tjek din skade 

Se også pjecerne:


Sidst opdateret 05-09-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |