Skip navigation


2 puljeopslag til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Start projektperiode: 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Samme ansøgningsfrist for begge: 4. juni 2018 kl. 12.00.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Der er afsat 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til initiativer indenfor puljens anvendelsesområde. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje til at understøtte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering. 


Puljernes formål
Livet på plejehjem skal anskues med beboernes øjne. Det er beboernes hjem, og der skal være fokus på beboernes dagligdag og på det, der har betydning for den enkelte ældre. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser, relationer og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og bl.a. forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Det er individuelt, hvad der skaber livskvalitet for den enkelte, og aktiviteterne kan på den baggrund tage form af forskellige aktiviteter og rammer om socialt samvær. 

Projektets målgruppe
Målgruppen for projektet er ældre beboere på plejehjem og i plejeboliger, herunder også ældre med demens. 

Ansøgerkreds
Puljen kan søges af:

  • Kommunale plejehjem/plejecentre
  • Private og selvejende plejehjem/plejecentre
  • Frivillige foreninger og organisationer
  • Private personer

Denne ansøgerkreds kan ansøge puljen om støtten til initiativer og projekter inden for puljens formål. Læs mere i retningslinjerne - kan hentes i højre side. 

 

Fakta om puljerne 

5,8 mio. kr. for 2018. Projektperioden løber fra 1. juli 2018
5,8 mio. kr. for 2019. Projektperioden løber fra 1. januar 2019

Ansøgningsfrist for begge puljer er mandag den 4. juni 2018 kl. 12.00.

Ønsker man at søge midler til samme projekt for både 2018 og 2019, så skal der indsendes to separate ansøgninger. Der skal bruges forskellige ansøgningsskemaer. til ansøgning om midler i hhv. 2018 og 2019, men ansøgningerne kan være ens. Desuden skal man angive, hvorvidt ansøgningerne evt. afhænger af hinanden således det eksempelvis er angivet, hvis der søges støtte til et samlet projekt løbende i begge puljeperioder. I så fald skal der dog ligeledes fremsendes to ansøgninger. Det skal markers i overskriften på e-mailen, med vedhæftede ansøgning, hvilket år ansøgningen relaterer sig til.

Bemærk, at der tages forbehold for vedtagelse af finansloven for 2019, men midler for både 2018 og 2019 fordeles i denne ansøgningsrunde.

Hent ansøgningsskema/budgetskema og retningslinjer i højre side.

 


Sidst opdateret 23-04-2018
Puljen med projektperiode fra 1. juli 2018

Retningslinjer for puljen (pdf)

Ansøgningsskema og budgetskema  (word-fil) 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2018 kl. 12.00.


Pulje med projektperiode fra 1. januar 2019

Retningslinjer for puljen (pdf)

Ansøgningsskema og budgetskema   (word-fil)

Ansøgningsfrist: 4. juni 2018 kl. 12.00.


Kontakt:

Faglige spørgsmål
Signe Dilling-Pedesen
Mail:
sdpe@sum.dk

Lars Grunnet
Mail:
lgr@sum.dk

Økonomi og administration

Kasper Dahl
Mail:
kda@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055