Skip navigation


Kommende Satspuljeopslag

Se kommende satspuljeopslag.
Menupunkt kommunalreformen

Udbredelse og implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer (33,5 mio. kr. i perioden 2018-2020)
På baggrund af en række nyudviklede forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer oprettes en pulje til udbredelse og implementering i regioner og tilhørende kommuner. Formålet er, at børn og unge skal tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling med henblik på at forebygge behovet for medicinsk behandling. 
Forventet opslag: primo 2018


Sidst opdateret 12-07-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055