Skip navigation


Afprøvning og udbredelse af nye digitale løsninger på sundhedsområdet

PULJEOPSLAG - Der er nu mulighed for at søge om puljemidler til projekter som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet i udviklingen af nye fælles løsninger på tværs af sektorer, samt initiativer som afprøver, hvordan sundhedsfaglige arbejdsgange kan ændres, så de udnytter et samlet patientoverblik til at tilbyde bedre behandling.

Puljen slås op hvert år som en del af den fællesoffentlige Strategi for digital sundhed 2018-2022, og dens overordnede formål er at understøtte, at der lokalt kan opnås konkrete erfaringer med at etablere nye, tværsektorielle digitaliseringsindsatser, som benytter den fælles digitale infrastruktur, og dels ved at opnå flere erfaringer med, hvordan sundhedsfaglige personer kan benytte løsningerne i et samlet patientoverblik til at skabe bedre behandling og patientinddragelse.

Puljen er i alt på 7,2 mio.kr., og den kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner til projekter i regionerne, kommunerne og almen praksis. Puljen giver også mulighed for, at kommuner og regioner søger sammen – eventuelt i et tværsektorielt projekt.

Læs mere om puljen og hvad der kan søges midler til (pdf)

Læs mere om Strategi for digital sundhed 2018-2022

I højre side findes ansøgningsskema og vejledning til ansøgning.

Ansøgningsfrist er fredag den 30. oktober 2020 kl. 23:59

 


Sidst opdateret 30-09-2020
Spørgsmål til puljen:

Rune Møller Thomsen
Mail:
rmt@sum.dk


Mathias Boberg Christensen

Mail:
mbch@sum.dk


Ansøgning:

Ansøgningsskema (word)
Ansøgningsfrist: 
30. oktober 2020 kl. 23:59

Vejledning til ansøgning (pdf)


Publikationen:

   Læs publikationen (pdf)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |