Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema)

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljeopslag

Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre (5 mio. kr.)
Alle ældre har brug for god og nærende kost, og for mange kan dagens måltider være højdepunkter, der giver både energi og livskvalitet.Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 blev det besluttet at etablere en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Dette er anden udmøntningsrunde.
Ansøgningsfrist: 15. november kl. 12.

Tidlig indsats for sårbare familier (77,4 mio. kr)
Alle kommuner inviteres til at ansøge om at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel med henblik på at målrette de eksisterende ressourcer på området og sikre en tidlig opsporende indsats med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser.
Puljen udmøntes til to forskellige modelprojekter. Det overordnede formål med puljen er dels at udvikle og afprøve metoder til at kategorisere og målrette indsatser for sårbare familier både mono- og tværfagligt i samarbejde med socialforvaltninger, dagtilbud og andre kommunale aktører, dels at udvikle og forbedre fælles værktøjer, som kan støtte arbejdet med tidlig indsats med henblik på at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. Projekterne forventes etableret i slutningen af 2017.
Ansøgningsfrist: 31. oktober kl. 12.


Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende ( 37,5 mio. kr. til initiativet i 2017-2019)
Puljen skal bidrage til at støtte etablering af 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre, hvor mennesker med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt uden forudgående visitation, og få kontakt med ligesindede samt blive tilbudt støtte, rådgivning og aktiviteter.

Ansøgningsfrist: 29. september kl. 12

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt


Sidst opdateret 28-09-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055