Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema). Der kan ansøges om del i aktivitetspuljen nu - ansøgningsfrist: 10. september 2018.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Satspuljemidler: Kommende opslag
Se oversigt

Pulje til etablering af et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark
Regeringen ønsker som led i udspillet ”Børn med livstruende sygdom” at løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier.
Etableringen aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i tilbuddene til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet.
På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af aflastningspladser til livstruede syge bør og deres familier i Øst-danmark på 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 
Ansøgningsfrist: 20. november 2018 kl. 12:00
Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema 

Pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED
Regioner og private aktører inviteres til at søge midler til udvidelse af behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder Binge Eating Disorder (BED.
Ansøgningsfrist: 20. november 2018
Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema


Sidst opdateret 23-10-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055