Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen.

Læs mere om udlodningsmidler og Rådighedspuljen (denne pulje har ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema). 

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - hent ansøgningsskema - ansøgningsfrist: 1. juli 2019.

Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - hent ansøgningsskema - ansøgningsfrist: 1. juli 2019.

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer  ansøgningsfristen var den 15. marts 2019.

Aktivitetspuljen ansøgningsfristen var den 1. februar 2019.
Bemærk venligst, at svar på ansøgning til aktivitetspuljen 2018 bliver udmeldt i 1. kvartal 2019.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

 


Sidst opdateret 20-05-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |