Fra: 26-08-2019 til: 26-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sundhedsstyrelsen
Statens Institut for Folkesundhed
Dagsorden til SIF dialogmøde d. 29. august26-08-20191601267965427
Nationalt Videnscenter for DemensTilsagn vedr. Initiativ 8 om udadreagerende adfærd i ældreplejen26-08-20191604063965991
Danske RegionerSvar på spørgsmål vedr. udvidet frit sygehusvalg26-08-20191608701965520
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse om evaluering af indsats ift. nye rettigheder26-08-20191610732965398
SundhedsstyrelsenHenvendelse om evaluering af indsats ift. nye rettigheder26-08-20191610732965389
Gentofte KommuneSvar på henvendelse vedr. udbetaling af midler fra pulje til en bedre bemanding i ældreplejen23-08-20191800786964212
Region MidtjyllandGodkendelse af forlængelse af projekt under pulje til løft af digitale kompetencer26-08-20191809490965049
Finansministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Anmodning om at overtage borgerhenvendelse - fremsender ideer til bedre pensionsplanlægning23-08-20191900078964474
 Orientering af borger om oversendelsen af borgerhenvendelse vedr. afdragsordning for for meget udbetalt pension til Beskæftigelsesministeriet23-08-20191900078964208
Ludomaniklinikken MindworkGodkendelse af omdisponering - midler til behandling af ludomani23-08-20191900231964722
SundhedsstyrelsenMinisteriets bemærkninger til 1. udkast til model for transition23-08-20191904138964784
 Partshøring i klagesag om autorisation26-08-20191905212965748
Folketinget ChristiansborgSvar på invitation til møde i 2030-netværket - 12. september 2019, kl. 11-1223-08-20191905672964376
 Svar på invitation til ministeren - Tiltrædelsesforelæsning den 30. august til professorat ved Slagelse Sygehus (NSR) Region Sjælland, Københavns Universitet - multisygdom og kronisk sygdomme22-08-20191905672963557
Aalborg KommuneSvar på invitation til bæredygtighedsfestival i Aalborg - 14. september 201923-08-20191905672964392
Dansk Industri DISvar på invitation til DI Topmødet 201923-08-20191905672964419
Our Future HouseSvar på invitation til møde den 17. september på Christiansborg23-08-20191905672964436
Faglige Seniorer MidtjyllandSvar på invitation til møde for faglige seniorer i Region Midtjylland23-08-20191905672964468
Globalt FokusSvar på invitation: 2030-netværket - invitation til møde med direktør i FN's Statistiske Division den 10. september kl. 15.0022-08-20191905672963787
Globalt FokusSvar på invitation: 2030-Netværk - invitation til lancering af Verdenstimen på Københavns Rådhus den 26. august kl. 13.0022-08-20191905673963548
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Svar på henvendelser om henvisning til diagnostiske ydelser, fodterapi og fysioterapi26-08-20191905902965897
 Svar på borgerhenvendelse vedr. psykiatrien22-08-20191906067963225
 Besvarelse af borgerhenvendelse - om lovforslag B2826-08-20191906069965758
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. henv. om forskning i ALS behandling23-08-20191906148964735
MedTech Europe
Medicoindustrien
Svar på henvendelse om implementering og beredskabsstatus i forbindelse med EU's forordning 745/2017 om medicinsk udstyr26-08-20191906439965687
 Svar på henvendelse om tolkegebyr26-08-20191906604965387
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 13626-08-20191906773965260