Fra: 19-08-2019 til: 19-08-2019
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Udenrigsministeriet Svar på høring over arktisk redegørelse til Folketinget 16-08-2019 1603014 959577
Nationalt Videnscenter for Demens Tilsagn vedr. projektet "Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse" 16-08-2019 1604063 959769
Brøndby Kommune Vedr. momsredegørelse ifm. demensboligpuljen 16-08-2019 1611304 959206
Furesø Kommune Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde 15-08-2019 1611306 959431
Furesø Kommune Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde 16-08-2019 1611306 959518
Randers Kommune Opfølgning på projekter under demensboligpuljen 16-08-2019 1611327 959221
Syddjurs Kommune Kvittering for budget vedr. ombygning af Ebeltoft Lægehus 14-08-2019 1802132 956986
Videreuddannelsesregion Øst Vedr. henvendelse om sammenhængende uddannelsesforløb 16-08-2019 1809262 959201
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Demensvenligt Danmark - vedr. Demensbadge - 1903550 19-08-2019 1809474 961111
Social- og Indenrigsministeriet Bekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. hjemmeplejen 16-08-2019 1900078 959226
Beskæftigelsesministeriet Genfremsendelse af anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. flyttehjælp til at flytte til udlandet. 19-08-2019 1900078 961135
Finansministeriet Bekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. stigning i medicinpriser 16-08-2019 1900078 959804
Dansk Skoliose Forening Sendt tilsagn til DSF (Dansk Skoliose Forening) vedr. udlodningsmidlerne 12-08-2019 1901382 955465
Miljø- og Fødevareministeriet Vedr. dagsorden for møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 29. august 2019 16-08-2019 1903847 959634
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Vedr. antibiotikakampagne 16-08-2019 1903961 959667
Rigsrevisionen Sundheds- og Ældreministeriet fremsender udfyldt materialeanmodning til brug for undersøgelse om outsourcet persondata 16-08-2019 1904657 959774
  Svar på spørgsmål vedr. opslag til nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité 15-08-2019 1904840 958126
Lægemiddelstyrelsen Kvittering for statusrapport for LEMUR 1. halvår 2019 19-08-2019 1904964 960836
Lægemiddelstyrelsen Kvittering for statusrapport for LEOPARD 1. halvår 2019 19-08-2019 1904964 960951
Region Midtjylland Vedr. kvartalsrapporten for DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus) for 1. kvartal 2019 15-08-2019 1905841 958068
  Sender svar på henvendelser om klage over en afgørelse til borger 19-08-2019 1905867 960365
  Svar på henvendelse om klage over aftenvagt 16-08-2019 1906050 959380
  Svar på henvendelse om HPV-vaccine til drenge 16-08-2019 1906055 959344
  Svar på borgerhenvendelse - telefonmøder og patientklagenævnsmøder 19-08-2019 1906056 960523
  Svar på henvendelse om gratis HPV-vaccine til drenge 16-08-2019 1906061 959357
  Svar på henvendelse om gratis HPV-vaccine til drenge 16-08-2019 1906064 959365
SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Svar på invitation til kaffemøde med ministeren 19-08-2019 1906322 961118
Rambøll Henvendelse videresendes til evaluator: headspace rapport 19-08-2019 1906361 961013
  Svar på henvendelse om HPV-vaccine til drenge 16-08-2019 1906462 959399
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 83 19-08-2019 1906499 960661
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 79 19-08-2019 1906499 960634
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 80 19-08-2019 1906499 960640
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 85 19-08-2019 1906499 960668
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 82 19-08-2019 1906499 960654
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 81 19-08-2019 1906499 960648
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 84 19-08-2019 1906499 960665
MF Per Larsen (KF)
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 88 19-08-2019 1906517 960395
  Svar på henvendelse om bopælskravet 16-08-2019 1906648 959742
LEAD Agency Kvittering for fremsendelse af oplæg til national strategi om en styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt 16-08-2019 1906693 959328
  Svar på henvendelse om genåbning af Helsingør Sygehus 19-08-2019 1906724 960283