Fra: 19-08-2019 til: 19-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LEAD AgencyMinisteren inviteres til Morgenritualet - rykker for svar13-08-2019SJ-STD-SUMLLU956881
Komiteen for SundhedsoplysningPodcastepisoder og Danmarks Mentale Sundhedsdag - partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen16-08-20191601142959300
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om afslutning af satspuljeprojekt vedr. Naloxon16-08-20191602663959455
Region MidtjyllandSpm. vedr. beregning af ventetid/udvidet frit sygehusvalg19-08-20191608701960528
MuusmannEndeligt program samt evalueringsrapport - Læringsseminar vedr. Sikkert Patient Flow16-08-20191610422960457
Furesø KommuneSvar fra Furesø Kommune vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde16-08-20191611306959439
MiljøstyrelsenHøring af revideret generel vejledning samt specifik vejledning til ABS forordning19-08-20191708027961186
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud via sygesikringen til tandlæge15-08-2019SJ-STD-DEPEMLM959179
Guldborgsund KommuneKort status og udbetalingsanmodning: Pulje til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201916-08-20191805518958937
OsteoporoseforeningenBrev til Osteoporoseforeningen fra sundheds- og ældreministeren vedr. tak for velkomstbrev15-08-20191806779958534
Danske RegionerForespørgsel vedr. justeringer af materiale på baggrund af styregruppemøde for analyse af regionernes it-drift16-08-20191810345959636
DeloitteSvar på forespørgsel vedr. justeringer af materiale på baggrund af styregruppemøde for analyse af regionernes it-drift16-08-20191810345959644
DeloitteJusteringer af materiale på baggrund af styregruppemøde for analyse af regionernes it-drift16-08-20191810345959084
 Borgerhenvendelse - er handicappet og har fået afslag på el-scooter10-07-20191900078945283
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. forældreanerkendelse og ligestilling i forbindelse med medmoderskab og rettigheder02-08-20191900078949876
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af dele af borgerhenvendelse til ministeren vedr. forslag om ældre, pension m.m.16-08-20191900078959193
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. vedligeholdelsesplanen for almene boliger17-08-20191900078959885
 Borgerhenvendelse - om at være handicappet i dagens Danmark10-07-20191900078945626
 Borgerhenvendelse til ministeren - effektivisering af det økonomisk råderum til 20érnes velfærd og klimaomstilling07-08-20191900078952158
 Rykker for svar på henvendelse til ministeren vedr. forholdene for folkepensionister uden for Danmark28-07-20191900078948091
Ludomaniklinikken MindworkSupplerende oplysninger vedr. omdisponering af budgetpost - august 2019: Midler til behandling af ludomani16-08-20191900231959673
Rigsrevisionen19/00272 - Undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse - revisionsnotater til høring19-08-20191901801960716
SundhedsdatastyrelsenProcedurebeskrivelse vedr. initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til kommentering14-08-20191902088959017
Danmarks ApotekerforeningBemærkninger vedr. projektrapportering for it-review af apotekersektoren08-08-20191902470959125
Antidote DanmarkHenvendelse om bevillingsskrivelse vedr. finansiering af kurser i førstehjælp02-08-20191903775959258
BOCCA KommunikationSupplerende info til invitation til at give tilbud på Antibiotikakampagne 201916-08-20191903961959651
LægemiddelstyrelsenStatusrapport for LEOPARD 1. halvår 201919-08-20191904964960948
LægemiddelstyrelsenStatusrapport for LEMUR 1. halvår 201919-08-20191904964960801
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenMateriale til erstatningsmøde for 12. møde i Den nationale styregruppe for PRO (patientrapporterede data)14-08-20191905008958541
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenResterende bilag til erstatningsmøde for 12. møde i Den nationale styregruppe for PRO (Patientrapporterede data)16-08-20191905008959376
 Forælder kan ikke se sit barns oplysninger om epikrise på sundhed.dk - rykker for svar17-08-20191905098959887
Faglige Seniorer MidtjyllandTillykke til ministeren - inviteres til møde for faglige seniorer i Region Midtjylland10-08-20191905672954608
Dansk Industri DIMinisteren inviteres til DI Topmødet 201916-08-20191905672959504
Novo Nordisk A/S
Dansk Erhverv
Ministeren inviteres til topmøde om svær overvægt19-08-20191905672960370
Region HovedstadenMinisteren inviteres til at besøge Rigshospitalet/Sundhedsplatformen13-08-20191905672956908
Næstved Rotary KlubInvitation til ministeren til at holde foredrag i Næstved Rotary Klub den 3. september 201907-08-20191905672951830
Astma-Allergi DanmarkInvitation til ministeren til tjek for allergi og astma, Fællessalen den 5. september 2019 kl. 10-1506-08-20191905672950962
Faglige Seniorer MidtjyllandMøde for faglige seniorer i Region Midtjylland - fremsender dato11-08-20191905672954610
Sjællands UniversitetshospitalInvitation til ministeren til at åbne Kick Off konference for Changing Cancer Care i Lübeck den 11. september 201931-07-20191905672949130
Foreningen af Socialchefer i DanmarkOpfølgning til ministeren om svar på invitation til tale og debat på FSDs Årsmøde den 31. oktober 201907-08-20191905672952315
Det Ny TeaterInvitation til forestillingen "Spillemand på en tagryg"15-08-20191905673960065
WHO´s Regionalkontor for EuropaMinisteren inviteres til reception 17. september 2019 (WHO Regional Committee for Europe)15-08-20191905673960077
Teater RepubliquePremiereinvitation til BRØGGER på Revolver 5. sept. 201916-08-20191905673959510
Folketinget ChristiansborgHenvendelse vedr. ministerens kontaktoplysninger og CV på Folketingets hjemmeside02-07-20191905675940166
 Borgerhenvendelse til ministeren om projekt Frisk i Naturen. Vil gerne mødes med ministeren19-08-20191905690960044
Rådet for Socialt UdsatteRådet for Socialt udsatte ønsker møde med ministeren for at drøfte rådets arbejde og høre ministerens tanker på sundhedsområdet19-08-20191905690960312
Socialdemokratiet NæstvedHenvendelse til ministeren - anmoder om Kurer-Indlæg10-08-20191905692954606
Modersmål-SelskabetTakker ministeren vedr. bidrag til Modersmål-Selskabets årbog om dialekter08-08-20191905692953343
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af klage samt svar til klageren som er utilfreds med, at sagen endnu ikke er afsluttet09-08-20191905848954097
 Fremsender kopi af henvendelse til justitsministeren af 9. juli 2019 vedr. fejlregistrering af dødsfald29-07-20191906137948362
Nordsjællands Hospital - HillerødHenvendelse fra forskningschef (Nordsjællands Hospital) vedr. lovgivning om syntetisk data12-07-20191906139946241
International Center for Antimicrobiel Resistance Solutions ICARSBilag vedr. ICARS (International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions) styregruppemøde 21. august kl. 13-1515-08-20191906323959820
Miele A/SHenvendelse til ministeren vedr. indberetning om salg og brug af ikke medicinsk godkendte opvaskemaskiner til genbehandling af flergangsinstrumenter i sundhedssektoren29-07-20191906357948309
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om uddannelse på rusmiddelområdet15-08-20191906627959062
Uddannelses- og ForskningsministerietHjælp til spørgeskema fra OECD: Monitoring of the OECD Council recommendation on the Governance of clinical trials09-08-20191906668958809
Center for CybersikkerhedNational cybersikkerhedsmåned oktober 2019: Orientering om offentliggørelse af hjemmeside14-08-20191906679959072
Center for CybersikkerhedReminder vedr. mulighed for at bidrage: National cybersikkerhedsmåned oktober 201907-08-20191906679959069
Statens Serum Institut7. VRE (vancomycin resistente enterokokker) risikovurdering fra SSI03-06-20191906701959528
 Henvendelse til ministeren vedr. landbrugets brug af antibiotika17-07-20191906712947308
Lægemiddelindustriforeningen - LIFGratis influenzavaccination 2019-2020 - møde om registrering?15-08-20191906714960064
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. priserne på medicin21-07-20191906715947634
 Borgerhenvendelse til ministeren - spørgsmål om udlevering af thyroid mod for lavt stofskifte21-07-20191906716947635
 Borgerhenvendelse til ministeren ved. medicin og medicinpriser22-07-20191906717947753
 Borgerhenvendelse vedr. klage over prisen på medicin23-07-20191906719947762
FinansministerietHenvendelse vedr. prisstigning på medicin15-08-20191906719959803
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. prisstigning på medicin25-07-20191906719948010
 Borgerhenvendelse - vedr. priserne på medicin23-07-20191906720947787
 Henvendelse fra overlæge til ministeren vedr. forlænget udløbsdato på lægemidler24-07-20191906722947930
 Borgerhenvendelse til ministeren - mener at forsøget med medicinsk cannabis skal ændres, så det bliver et medicinsk videnskabeligt kontrolleret forsøg01-08-20191906723949449
 Borgerhenvendelse - foreslår at Helsingør Sygehus genåbnes13-08-20191906724956923
 Import of health products to Denmark01-08-20191906725949650
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. korrupt medicinalindustri01-08-20191906726949651
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. stadig dyrere medicin på hospitalerne08-08-20191906726953120
 Borgerhenvendelse vedr. manglende udlevering af blodtryksmedicin på apoteket02-08-20191906727949726
BeskæftigelsesministerietHøring: ILO - anmodning om bidrag til rapportering på ikke-ratificerede konventioner samt henstillinger - artikel 19 i ILO's statut - henstilling nr. 15715-08-20191906728958899
Takeda Pharma A/SForespørgsel vedr. markedsføring af nyt lægemiddel Slenyto og den magistrelle fremstilling02-08-20191906730949877
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. bilag til sag om fornyelse af recept m.m.07-08-20191906732952309
 Borgerhenvendelse til ministeren - opfordrer til ændring af bestemmelser om, at fornyelse af recept på smertestillende medicin kun kan ske ved fremmøde03-08-20191906732950006
 Borgerhenvendelse - vedr. fornyelse af recept på medicin og fremmøde hos praktiserende læge05-08-20191906734950299
 Borgerhenvendelse til ministeren - foreslår piller i glas i stedet for i blister10-08-20191906736954607
 Borgerhenvendelse vedr. stamcellebehandling af slidgigt12-08-20191906737955255
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. udlevering af medicin15-08-20191906739958918
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. fornyelse af recept på Thyroid15-08-20191906742959138
 Henvendelse til ministeren vedr. regler om autorisation09-08-20191906753954599
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til ministeren - kan ikke få udleveret den rette mængde medicin15-08-20191906766959131
Folketinget ChristiansborgFremsender spørgeskema fra Bulgarien vedr. forbud mod vandpiberygning og anmoder om bidrag til besvarelse07-08-20191906767951925
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. manglende medicin17-08-20191906770959890
SundhedsstyrelsenStatus for projekter - Styrket sammenhæng for de svageste ældre19-08-20191906771961068
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 13619-08-20191906773960736