Fra: 04-09-2018 til: 04-09-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandRegion Nordjylland: fremsender ny projektbeskrivelse for 2018 til projektnr. 65405 til Shared care-projektet.04-09-20181601548685395
Aalborg KommuneØkonomisk redegørelse for det foreløbige forbrug af 2018 midlerne samt forbrug af overførte midler fra 2017 - en værdig ældrepleje22-08-20181601573683576
Allerød KommuneAllerød Kommune - status pr. 31.8.2018 vedr. en mere værdig ældrepleje04-09-20181601578685160
Billund KommuneAugust 2018: Redegørelse for faktisk forbrug til en mere værdig ældrepleje - Billund Kommune03-09-20181601582683776
Favrskov KommuneØkonomisk redegørelse vedr. faktisk forbrug af 2018-midlerne vedr. en værdig ældrepleje31-08-20181601599683613
Faxe KommuneRegnskab og revisionsprotokolat vedr. værdighedsmidler for 2017 - projekt 1601600 - Faxe Kommune03-09-20181601600683822
Faxe KommuneRegnskab og revisionsprotokolat vedr. værdighedsmidler for 2017 - projekt 1601600 - Faxe Kommune03-09-20181601600683730
KL6. styregruppemøde vedr. Center for Forebyggelse i praksis - dagsorden mv.30-08-20181601738682533
Lejre KommuneRedegørelse vedr. foreløbigt forbrug 3. kvartal 2018 - en værdig ældrepleje30-08-20181601888683610
Rebild KommuneØkonomisk redegørelse vedr. faktisk forbrug 1.9.2018 - en værdig ældrepleje30-08-20181601904683606
Skanderborg KommuneVærdighedsmidler: Redegørelse for forbrug 2018 pr 1. september 2018 - Skanderborg Kommune03-09-20181601914684450
Ærø KommuneAfrapportering - 3 rate 2018 - værdighedsmidlerne27-08-20181601942683598
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til mødet den 12. september 2018 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget - eftersendelse af bilag P10-1804-09-20181604067685498
VIVEVIVE bestyrelsesmøde onsdag den 5. september 2018 - materiale til mødet03-09-20181609091684244
SundhedsstyrelsenMødet i styregruppe for kortlægning af lægevagt/1813: dagsorden13-08-20181703131683681
DomstolsstyrelsenIndstilling af formand og 3 næstformænd for Ankenævnet for Patienterstatning24-08-20181703721684271
VIVEUndersøgelse af akutmodtagelserne - Opsamling fra mødet tidligere i dag31-08-20181704514684976
 Fremsender kommentar til ministeriets afslag på anmodning om opsættende virkning - klage vedr. sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelindustrien31-08-20181705877683300
MedComBemærkninger vedr. MedComs årsrapport 201731-08-20181708602683708
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til åbningsforestillingen ORLANDO03-09-20181800018684794
TechBBQInvitation til sundhedsministeren til TechBBQ den 24. - 25. september 2018 i Øksnehallen03-09-20181800018684788
SF StudiosInvitation til sundhedsministeren til gallapremiere på "Iqbal & Den indiske juvel"03-09-20181800018685132
Det Etiske RådInvitation til sundhedsministeren om åbning af konference om prioritering04-09-20181800024685639
WHO´s Regionalkontor for EuropaUnited Nations General Assembly High Level Meeting on Ending Tuberculosis, New York, 26 Sep 2018 - invitation30-08-20181801286682314
World Health Organization (WHO)First edition of the Director-General's annual letter27-08-20181801465679198
MedComBemærkninger vedr. forløbsplaner01-09-20181802054683693
MedComOrientering vedr. forløbsplansprojektet31-08-20181802054683701
 Takker for svar på henvendelse vedr. app i hjemmeplejen02-09-20181802197683429
MedComBemærkninger vedr. elektronisk prøvesvar - forløbsplaner30-08-20181802331683752
SundhedsstyrelsenMøde den 21 august kl. 10-15 i arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelser i Sundhedsstyrelsen - dagsorden mv.16-08-20181803379683695
VIVERevideret udkast - Rapport om tandplejeordninger i andre lande03-09-20181804723684948
 Materiale vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans03-09-20181805336685069
Region HovedstadenKorrespondance vedr fremsendelse af materiale - sygehusinvesteringer29-08-20181805336682439
IBMOpfølgning på møde om cybersikkerhed03-09-20181805358683505
Skive KommuneAcceptskrivelse fra Skive Kommune vedr. pulje til livskvalitet03-09-20181805502684757
Center for Sund DigitaliseringInput til oplægsholder i Stresspanlet16-08-20181806166685902
 Borgerhenvendelse om svindel med dokumentation for funktionelle lidelser på DR01-09-20181806958683356
Forældre og FødselAnsøgning til aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer03-09-20181806980684551
Astma- Allergi ForeningenAnsøgning: aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer01-09-20181806981684568
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1349 (S)03-09-20181806982684088
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1348 (S)03-09-20181806982684086
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1347 (S)03-09-20181806982684085
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. graviditet og fødsel i forbindelse med familiesammenføring27-08-20181806997679181
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1344 (S)03-09-20181807021684076
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1346 (S)03-09-20181807021684077
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1345 (S)03-09-20181807021684079
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1342 (S)03-09-20181807021684072
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1340 (S)03-09-20181807021683890
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1341 (S)03-09-20181807021684071
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1343 (S)03-09-20181807021684073
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - spm. 55 (S)03-09-20181807045684150