Fra: 03-09-2018 til: 03-09-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Peboca IVSØnske et møde med ældreministeren i forbindelse med minimering af ensomhed hos ældre03-09-2018SJ-STD-SUMLLU684209
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: fremsender underskrevet regnskab til projektnr. 49805 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.03-09-20181601546684282
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: fremsender regnskab samt slutrapport til projektnr. 49805 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.03-09-20181601546684274
Egedal KommuneEgedal Kommune - Værdighedsmilliarden - Økonomisk regegørelse af faktisk forbrug 1/9 201803-09-20181601590683616
Esbjerg KommuneEn mere værdig ældrepleje - Status pr. 1. september, Esbjerg Kommune24-08-20181601594683588
Glostrup KommuneØkonomisk redegørelse pr. 30.08.2018 - værdighedspuljen, Glostrup Kommune03-09-20181601674683842
Greve KommuneRedegørelse for foreløbig anvendelse af værdighedsmidlerne for 201803-09-20181601675684206
Helsingør KommuneØkonomisk redegørelse på forbruget pr. 1. september 2018 til en værdig ældrepleje, sags nr. 170580203-09-20181601684683624
Herlev KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2018-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje / Herlev Kommune03-09-20181601686683634
Herning KommuneVærdig ældrepleje, Herning Kommune - økonomisk redegørelse pr. 1. september 201803-09-20181601687683626
UdenrigsministerietFristliste af 24. august 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten24-08-20181602492683251
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 301 af 27. august 2018 over sager ved Domstolen og Retten30-08-20181602492683254
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-473/18, Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West29-08-20181602492683245
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 36, 37 og 38) ved EU-Domstolen31-08-20181602492683265
UdenrigsministerietFristliste af 30. august 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten30-08-20181602492683267
Region SyddanmarkUdsættelse af projekt ABILHAND-Kids - budgetperiode31-08-20181609197684094
Mariagerfjord KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud - klippekort til plejehjemsbeboere24-01-20181702616528195
Danske RegionerUdtalelser fra regionsrådene vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser31-08-20181703392683377
Leo Innovation LabInvitation til event om kunstig intelligens og fremtidens sundhedsvæsen hos LEO Innovation Lab den 5. september31-08-20181800019683341
SundhedsstyrelsenInvitation til sundhedsministeren til åbning af akutkonference mandag den 3. december 201830-08-20181800024682024
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Udkast til referat fra 3. møde i tværgående faglig arbejdsgruppe vedr. sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade10-07-20181800046683685
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Dansk Sygeplejeråd
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Status for arbejdet vedr. anbefalinger for den akutte sundhedsindsats05-07-20181800046683813
 Sundhedsministeren iniviteres til at deltage i International Women Cabinet Ministers Association03-09-20181800101683652
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om arbejdsgiverrefusion02-09-20181800110683445
 Skoleelever vil gerne stille ældreministeren nogle spørgsmål vedrørende serviceloven.03-09-20181800119684087
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1134 (S) - omtrykt til børne- og socialministeren03-09-20181800198684124
SundhedsstyrelsenÆndringer ift. evaluering og erfaringsopsamling (børn med livstruende sygdom)31-08-20181800252682617
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet29-08-20181801566684525
Vesthimmerlands KommuneSpørgsmål vedr. Sundhedens Hus i Farsø j.nr. 180210203-09-20181802102684769
Greve KommuneRevideret projektbeskrivelse vedr. sundhedshus i Greve29-08-20181802123682602
Aalborg KommuneRevideret materiale vedr. projektstøtte fra pulje om læge- og sundhedshuse30-08-20181802128682612
WHO´s Regionalkontor for EuropaBekræfter modtagelse af afbud til 68th session of the WHO Regional Committee for Europe, Rome, 17-20 September 201831-08-20181802250682422
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 7. maj 2018 - rettelse fra Region Midtjylland31-08-20181803621682845
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til 2. styregruppemøde onsdag den 5. september hos Danske Regioner30-08-20181804480682869
Styrelsen for PatientsikkerhedKoordineret bidrag fra SST og STPS til besvarelse af UUI alm. del spørgsmål 802-810 vedr. jomfruhindekonstruktion og myter om jomfruhinder31-08-20181805325683027
 Borgerhenvendelse - vedr. konkret handlingsforeslag til Stresspanelet.31-08-20181805436683311
 Borgerhenvendelse - vedr. konkrete handlingsforslag til Stresspanelet31-08-20181805436682796
Skive KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til livskvalitet30-08-20181805502683122
Færøernes LandsstyreSvar I fra Færøerne - Love, der kan sættes i kraft på Færøerne08-08-20181805553683437
Færøernes LandsstyreSvar II fra Færøerne - Love, der kan sættes i kraft på Færøerne15-08-20181805553683805
 Takker for svar på henvendelse vedr. EU Direktivet om forfalskede lægemidler og Færøerne31-08-20181805571682994
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. autorisation31-08-20181805827682661
Folketingets Ombudsmand
Børns Vilkår
Børnerådet
Invitation og program til dialogmøde med Børneombuddet den 8. oktober 201831-08-20181806062682805
 Borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse - rykker for svar30-08-20181806450681277
SundhedsdatastyrelsenSundshedsdatastyrelsens svar på status på faktatjek af Health at a Glance kap 5-830-08-20181806504682243
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens bemærkninger til Health at a Glance rapport 201831-08-20181806504683545
Danske RegionerSvar på anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. gebyr for tolkebistand, Frist: fredag den 7. september 201831-08-20181806650683885
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1303 (S) tilbagetaget03-09-20181806705683790
Colitis-Crohn ForeningenAnsøgning vedr. aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer30-08-20181806933683039
 Borgerhenvendelse - vedr. frit sygehusvalg inden for psykiatrien30-08-20181806942682324
 Borgerhenvendelse - Betaling for tandlægebehandling28-08-20181806943679679
 Borgerhenvendelse - fremsender kommentar til den gængse psykiatri-strategi02-09-20181806959683362
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. pårørendes rolle i forbindelse med deres pårørende i psykiatrien02-09-20181806968683361