Fra: 29-11-2018 til: 29-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på spørgsmål til procedurer omkring Det Psykiatriske Patientklagenævn29-11-20181604318765421
Nævnenes HusOversendelse af henvendelse vedr. spørgsmål til procedurer omkring Det Psykiatriske Patientklagenævn29-11-20181604318765425
Forum for Mænds SundhedGodkendelse af regnskab for "Er du klar over det, mand?"28-11-20181606178765020
Københavns KommuneGodkendelse af regnskab fra Københavns Kommune - Pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 201728-11-20181606590765018
Danske RegionerSvar til Region Hovedstaden vedr. udredningsret28-11-20181608701764273
 Takker for orienteringen om fornyet henvendelse til hospital29-11-2018SJ-STD-DEPRHH765100
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering vedr. monitorering af de særlige pladser i psykiatrien (1704696)28-11-20181704696764862
LiquidmindsBemærkninger til senest udkast til layout af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-11-20181705769766254
Skole og ForældreSvar på indbydelse til reception hos Skole og Forældre29-11-20181800018766092
Københavns UniversitetSvar på invitation til indvielse af LEO Foundation Skin Immunology Reseearch Center29-11-20181800019765431
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet - DSSForeløbigt svar på invitation til åbning af DSS' årsmøde29-11-20181800024765440
Cryos International DenmarkForeløbigt svar på invitation til Cryos Donor Symposium29-11-20181800024766103
Sønderborg KommuneTakker for fremsendte materiale om vindmølleparken29-11-20181800101766082
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om sagsbehandlingstider29-11-20181800110765547
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pensionssatser 201929-11-20181800110766181
 Svar på forespørgsel om interview fra skoleelever29-11-20181800119765196
RigsrevisionenBemærkninger til Rigsrevisionen: Høringsbrev og SUM's bemærkninger til beretningsudkastet om udredningsretten <86370>19-09-20181802532764362
Implement Consulting GroupTil ICG: Svar på kommentering af udkast til rapport for analyse af guide til sundhedsapps - frist 10/12 kl. 1228-11-20181804186763883
 Svar vedr. pris på lusemidler29-11-20181806737765129
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. børn med autisme til Undervisningsministeriet28-11-20181806799764598
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. muligheden for at søge hjælp hos kommunen28-11-20181807035764432
Behandlingscenter TjeleSvar vedr.: Ansøgning om ludomanimidler (omfang)29-11-20181807614765830
SundhedsdatastyrelsenVedr. resultat af udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger29-11-20181808366766210
 Svar på henvendelse til ældreministeren - føler sig nedgraderet i forhold til sin uddannelse som social- og sundhedshjælper29-11-20181808520765309
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. cigaretskodder29-11-20181808578766162
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 20829-11-20181808764765455
Region MidtjyllandEndelig dagsorden vedr. møde den 29. november vedr. Det Nye universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV)28-11-20181808877764759
Region MidtjyllandSUMs svar til RM: Bemærkninger til forslag til dagsorden den 29. november vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV)27-11-20181808877762463
 Svar på henvendelse vedr. møde med sundhedsministeren om medicin og genindlæggelser27-11-20181808983763476
 Svar på henvendelse vedr. personalemangel i ældreplejen29-11-20181809004765268
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. varedeklaration på cigaretpakker samt reklame for spil og lægemidler29-11-20181809057766243
Styrelsen for Patientsikkerhed
Lægeforeningen
Afgørelse om klage vedr. aktindsigt og sagsbehandlingstid28-11-20181809063765030
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Anders Johansson (KF)
SUU alm. del - svar på spm 12029-11-20181809226765513
 Svar på henvendelse vedr. ADHD og pårørende28-11-20181809268764338
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 8628-11-20181809340765258
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 12829-11-20181809445765246
Styrelsen for PatientsikkerhedIndhentelse af sagsakter og udtalelse ifm. klagesag om autorisation28-11-20181809467763903
 Svar på borgerhenvendelse om forsikringspligt27-11-20181809578763682
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 19629-11-20181809793765587