Fra: 27-11-2018 til: 27-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietSender opdateret dagsorden for mødet den 28/11-2018 + dokumenter til sundhedsattache (Social Protection Committee)26-11-20181600786761645
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: afslutning af projektnr. 49802 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.27-11-20181601543762728
Region SyddanmarkForlængelse af frist for revisorpåtegnet regnskab - KIG projekt26-11-20181609186760896
LiquidmindsUdkast til samtykkeerklæring i forbindelse med fotooptagelser til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren27-11-20181705769762642
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Bemærkninger vedr. brug af sektor vs. væsen i forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed27-11-20181705769762814
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på bemærkninger til materiale vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til forelæggelse for Danske Regioners bestyrelse26-11-20181705769761767
SundhedsstyrelsenBestilling: Kommentarer til figur over beredskabet og dets aktiveringstrin - strategi for cyber- og informationssikkerhed26-11-20181705769762212
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingHenvendelse om program for FLOR-årsmøde22-11-20181707820763399
 Svar på invitation til Danmark debatterer EU27-11-20181800019762448
Danmarks IndsamlingSvar på invitation til at blive sat på auktion27-11-20181800019762408
FilmFyn A/SSvar på henvendelse om tak for samarbejdet27-11-20181800101762700
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om sygeplejerskeuddannelsen27-11-20181800110762325
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om sygeplejerskeuddannelsen27-11-20181800110762822
 Svar på henvendelse fra skoleelever om legalisering af stoffer27-11-20181800119762294
 Svar på henvendelse vedr. røgfri generation 203027-11-20181800751763293
Miljø- og FødevareministerietVidereformidling til MFVM - Invitation: The Future of Food Safety26-11-20181801465762197
Foreningen af Mænd og kræft M/K i FaxeSvar på ansøgning til rådighedspuljen, udlodningsmidlerne26-11-20181801767762151
Bækkensmerter.dkSvar på ansøgning til udlodningsmidlerne - Bækkensmerter.dk26-11-20181801767762121
 Svar på ansøgning til rådigshedspuljen, udlodningsmidler26-11-20181801767762112
 Bekræftelse på tilmelding til workshop om en ny digital sundhedstjeneste den 27. oktober 2018 kl. 10.00-12.0024-10-20181804186729779
 Bekræftelse på tilmelding til workshop om en ny digital sundhedstjeneste den 27. oktober 2018 kl. 13.00-15.0024-10-20181804186729789
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland: anmoder om bemærkninger til budget for 2018 til puljen til Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.27-11-20181804548762258
Danske RegionerForståelsespapir vedr. "En læge tæt på dig"26-11-20181804931761724
Frederiksberg KommuneBrev til borgmester vedr. udfordringsretten26-11-20181805105761686
 Svar vedr. invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201827-11-20181805525762560
 Svar vedr. invitation som evt. oplægsholder til det 4. møde i Stresspanelet den 3. december 201827-11-20181805525762582
 Koordination af fælles oplæg på Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201827-11-20181805525762304
 Svar på henvendelse vedr. lovgivning om CBD-olie26-11-20181805560761932
Region HovedstadenSvar til Region Hovedstaden vedr. vederlagsfri donorsæd23-11-20181806465760922
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Proces for evaluering af tilbud på konsulentbistand til analyse af webportal til forskeransøgninger27-11-20181807099763170
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Til SDS og SSI: Svar på forenklet miniudbud om levering af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata27-11-20181807099762843
Partiet Danmark FørstSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling af ældre26-11-20181807296761204
 Svar på henvendelse vedr. økonomiske udgifter til medicinsk cannabis26-11-20181807903761957
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 145927-11-20181807930763602
Brugerforeningen
Gadejuristen
Henvendelse om udkast til lovforslag om bl.a. straksbehandling af akutte abstinenser20-11-20181807944763699
Ministry of WelfareSvar på opfølgende spørgsmål vedrørende dansk klageordning27-11-20181807979763611
Dansk IndustriTil DI: Opfølgning på møde 26/11-18 om forskning i sundhedsdata26-11-20181808534762107
 Svar på henvendelse vedr. appen Medicinkortet27-11-20181808741762263
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFIU Aktstykke om finansiering af øgede renteudgifter på Statens Serum Instituts ifm. overgang til den statslige likviditetsordning CN00082927-11-20181808760763738
Børne- og SocialministerietOrientering om offentliggørelse af befordringspuljen - BSM26-11-20181808889761526
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOrientering om offentliggørelse af befordringspuljen - TRM26-11-20181808889761525
 Svar på din henvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds svartider26-11-20181809077761209
Human Rights International OrganizationSvar på henvendelse om tillægsprotokol om tvang i psykiatrien23-11-20181809150760497
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm del. - svar på spm. 10127-11-20181809416762572
 Svar på henvendelse vedr. konstruktion af jomfruhinder27-11-20181809468762984
 Bekræfter modtagelse af henvendelse om vaccination27-11-20181809691762378
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17527-11-20181809761762344
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17427-11-20181809761762342
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17927-11-20181809785762350
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17727-11-20181809785762346
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17827-11-20181809785762348
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 18027-11-20181809785762352
Reddernes Fagforening c/o Det Faglige HusSvar på henvendelse vedr. sprogkrav27-11-20181809828763237
UdenrigsministerietDanish companies with comparative advantage in the field of healthcare27-11-20181809918763610