Fra: 26-11-2018 til: 26-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenGodkendelse af udsættelse af frist for slutevaluering - satspuljeprojekt "En værdig død"23-11-20181600954759953
Tårnby KommuneTårnby Kommune: besvarer spørgsmål angående afslutning af projektnr. 68416 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.26-11-20181607993761654
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Godkendelse af forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed26-11-20181705769762205
LiquidmindsVedr. billeder fra PLO til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769761905
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Materiale til udvalgsmøder vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren25-11-20181705769761165
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Bemærkning til materiale til udvalgsmøder vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769761171
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Materiale vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til forelæggelse for Danske Regioners bestyrelse26-11-20181705769761174
Liquidminds
Sundhedsdatastyrelsen
Opdateret version af tekst til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til layout26-11-20181705769761184
TV2 DanmarkSvar på invitation til De største øjeblikke 201826-11-20181800066761817
KongehusetSvar på invitation til nytårskur og - taffel 1. januar23-11-20181800066759961
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om arbejdsprøvning26-11-20181800110761066
 Svar på henvendelse vedr. den nye fraværsordning for gymnasieelever26-11-20181800119760806
International Diabetes Federation (IDF)Letter to the International Diabetes Federeation23-11-20181801286759674
ParkinsonforeningenSvar til Parkinson Foreningen på ansøgning til rådighedspuljen, udlodningsmidlerne26-11-20181801767762134
Aalborg KommuneOk vedr. anmodning om udbetaling af projektstøtte til Aalborg Kommune fra pulje om læge- og sundhedshuse med jeres sagsreference 180212826-11-20181802128761764
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om indførelse af bloddonation for mænd, der har sex med mand17-08-20181803897759851
Folketingets Ligestillingsudvalg LIULIU - orientering om indførelse af bloddonation for mænd, der har sex med mand17-08-20181803897759868
 Svar på henvendelse om medicinsk cannabis26-11-20181806740761988
Danske RegionerBemærkninger til skabelon for regionale implementeringsstrategier - v1.4 (systemtilpasninger til datadeling)23-11-20181806892760324
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Forenklet miniudbud om levering af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata26-11-20181807099762074
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på spørgsmål vedr. kompetence for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Grønland22-11-20181807206758887
RigsrevisionenBemærkning til lynhøring af udkast til beretning om forløbet for flygtninge <86902>22-11-20181808184759684
 Svar på henvendelse vedr. klagesag over behandling af ældre borgere og Nykøbing Falster Sygehus26-11-20181808221762195
Børne- og Socialministeriet
Sundhedsstyrelsen
Spillemyndigheden
Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201726-11-20181808301762210
Behandlingscenter TjeleEvaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201726-11-20181808301762203
Forskningsklinikken for LudomaniEvaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201726-11-20181808301762204
SkatteministerietEvaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201726-11-20181808301762207
Center for LudomaniEvaluering af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201726-11-20181808301762202
Økonomi- og IndenrigsministerietSUM orienterer ØIM om indberetning af særlige kommunale regnskabsoplysninger - ny kontaktperson26-11-20181808380761472
FinansministerietOrienterer FM om ny kontaktperson ifb. kommunernes særlige regnskabsoplysninger i SUM26-11-20181808380761007
Dansk IndustriTil DI: Møde mellem SUM og DI 26/11-18 om forskning i sundhedsdata23-11-20181808534759590
Berlingske3. delafgørelse om aktindsigt om medicinsk cannabis23-11-20181808620760751
 Svar på henvendelse vedr. tandpleje for pensionister23-11-20181809006759512
DSF - Dansk Solarie ForeningSvar på henvendelse vedr. evidens for soleksponering og solariebrugs betydning for udvikling af hudkræft26-11-20181809018761847
 Svar på borgerhenvendelse om kryptering af mails23-11-20181809066760114
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 9826-11-20181809329761568
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 7726-11-20181809333762093
 Svar på henvendelse vedr. jomfruhinder23-11-20181809372760457
VIVEVedr. udlevering af dokument sfa. Sundheds- og Ældreministeriets behandling af aktindsigt26-11-20181809499761156
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 7426-11-20181809633762083
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 17026-11-20181809674761802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 16626-11-20181809674761798
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 16926-11-20181809674761800
SundhedsdatastyrelsenVideresendelse af henvendelse vedr. klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om adgang til indsigt efter databeskyttelsesforordningen26-11-20181809714761457
 Svar på borgers henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om indsigt efter databeskyttelsesforordningen26-11-20181809714761471
MF Jacob Mark
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. nr. S 24926-11-20181809735761530
JP/Politikens Hus A/SAfgørelse om aktindsigt om medicinsk udstyr23-11-20181809818760561
Danske RegionerAnmodning om bidrag - spm. 167 og 172 vedr. hjertestartere26-11-20181809854761533
 Svar vedr. fritagelse for tolkegebyr26-11-20181809864761709
StressforeningenSvar på henvendelse til Stresspanelet26-11-20181809874762065