Fra: 22-11-2018 til: 22-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietAng. mødemateriale til Social Protection Committee-møde den 28. november - evt. bidrag til sundhedsattache20-11-20181600786756222
UdenrigsministerietSUM bekræfter, at der laves bidrag til sundhedsattacheens deltagelse i Social Protection Committee-mødet den 28. november 201821-11-20181600786756935
Region SyddanmarkReferat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer20-11-20181609114755664
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer19-11-20181609114755605
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem SUM og Region Syddanmark d. 26. juni om sygehusinvesteringer14-11-20181609114755608
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
TIL BLÅ SUNDHEDSORDFØRERE: Orientering om Evaluering af erfaringer med (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse19-11-20181702371755172
Roskilde KommuneSvar på spørgsmål vedr. "Kulinarisk kørekort. Et udviklingsprojekt mellem Roskilde Kommune, Det Danske Madhus og Madkulturen"21-11-20181704876757536
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til Holiday Reception22-11-20181800018758405
AltingetSvar på invitation til Øresundsmingle22-11-20181800018759254
HofmarskallatetSvar på hendes Majestæt Dronningens indbydelse til nytårskur og -taffel22-11-20181800018758739
Ballerup KommuneSvar på invitation til at besøge erhvervsområde i kommunen22-11-20181800019758748
DGIØnsker tillykke med valget som ny formand og tilsagn om møde21-11-20181800021757749
PsoriasisforeningenSvar på henvendelse om anmodning om møde22-11-20181800021758237
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. integrationsydelse22-11-20181800110758366
Miljø- og Fødevareministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Undervisningsministeriet
Udenrigsministeriet
Orientering om henvendelser om omskæring21-11-20181800110757994
 Svar på henvendelse fra studerende, forespørger til tal og grafer i udgivelse om folkesundhed21-11-20181800110757406
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker flere højskoler for seniorer/pensionister evt. med tilskud22-11-20181800110758375
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pension22-11-20181800110758361
 Svar på henvendelse fra sygeplejerskestuderende om interview med ældreministeren til brug for projektopgave20-11-20181800119756025
FinansministerietTil FM: Forespørgsel vedr. Evaluering af rapportering i store anlægsprojekter20-11-20181801694755927
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
TIL FINANSLOVSPARTIERNE BAG FINANSLOVEN 2018: Orientering om anbefalinger for palliative indsatser for børn, unge og deres forældre21-11-20181801918757696
Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata - STARSTil STARS*: Orientering om møder i STARS* i 201921-11-20181802212757670
 Svar på henvendelse om interkønsproblematikker22-11-20181803688759304
Region Syddanmark
Københavns Kommune
Udkast til rapport for analyse af guide til sundhedsapps22-11-20181804186759440
Danske Regioner
Digitaliseringsstyrelsen
Implement Consulting Group
Region Syddanmark
Sundhedsdatastyrelsen
KL
Lægemiddelstyrelsen
Til styregruppen: Kommentering af udkast til rapport for analyse af guide til sundhedsapps - frist 10/12 kl. 1222-11-20181804186759438
Healthcare DenmarkForord til white paper om præhospitale beredskab19-11-20181804739754152
 Henvendelse om oplægsholdere til 4. temamøde20-11-20181805525756117
 Spørgsmål til forslag: Invitation som mulig oplægsholder på Stresspanelets 4. møde den 3. december 201822-11-20181805525758596
 Invitation til deltagelse i Stresspanelets møde den 3. december 201822-11-20181805525758355
StudenterrådgivningenTilrettelæggelse af Stresspanelets 4. temamøde hos Studenterrådgivningen22-11-20181805525758428
 Svar fra sundhedsministeren vedr. gratis tandlægehjælp15-11-20181805882757339
 Svar på henvendelse vedr. pension, rengøring m.v.22-11-20181805887758446
Danske RegionerVedr. bemærkninger til udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892754487
FinansministerietBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892755617
FinansministerietAnmodning om bemærkninger til udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (Systemtilpasninger til datadeling)19-11-20181806892755624
FinansministerietUdkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)21-11-20181806892757582
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - 15.11.2018 (Systemtilpasninger til datadeling)16-11-20181806892755630
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 5522-11-20181807045758612
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Spørgsmål vedr. udbudsform ved udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice22-11-20181807099759253
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Vedr. orientering af Statens Serum Institut, National Videnskabsetisk Komité og Styrelsen for Patientsikkerhed om analyse af forskerservice19-11-20181807099756718
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice v622-11-20181807099759250
 Svar fra sundhedsministeren vedr. betaling for tandpleje15-11-20181807181757327
 Svar fra sundhedsministeren vedr. tandlægeregninger15-11-20181807182757331
 Svar fra sundhedsministeren på henvendelse vedr. tandlægepriser15-11-20181807183757324
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. cpr. nr. på sundhedskort20-11-20181807592755412
 Svar fra sundhedsministeren vedr. tandlægepriser15-11-20181807671757335
RigsrevisionenKvittering til RR vedr. spm. vedr. svar på 2. del af materialeanmodning 2 om forundersøgelse af Region Hovedstadens styring af kvalitetsfondsprojekter21-11-20181807775756976
 Svar på henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. advarsler på alkohol20-11-20181808050755407
SPAR Wandallsvej ApsSvar på henvendelse vedr. salg af tobak til mindreårige21-11-20181808302757277
Danske RegionerBrev fra Sundheds- og Ældreministeriet - uens tilbud til stofskiftepatienter10-10-20181808353757594
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af udvalget om samlenotat for rådsmøde (EPSCO-sundhed) den 07.12.201822-11-20181808444759389
MF May-Britt Kattrup
MF Jeppe Jakobsen
MF Jane Heitmann
MF Astrid Krag
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Brigitte Klintskov Jerkel
TIL SATSPULJEORDFØRERNE PÅ ÆLDREOMRÅDET: Orientering om offentliggørelse af puljeopslag til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose20-11-20181808889756260
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 6721-11-20181808903758131
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 7022-11-20181808976758910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 6922-11-20181808976758904
 Høringsbrev i klagesag om afslag på autorisation som læge22-11-20181809186759323
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende sundhedsplejersker22-11-20181809314759115
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 13522-11-20181809536758919
 Indmeldte indsatsområder til udvikling i regi af Den nationale styregruppe for PRO i 201920-11-20181809610756124
Børne- og SocialministerietHenvendelse om børn og sorg returneres til andet ministerium med tilbud om bidrag til svar20-11-20181809643756592
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
FRIST 10/12: Forespørgsel vedr. forventet fase- og effektiviseringsrapportering for kvalitetsfondsbyggerier20-11-20181809663756002
Eva Prescott Center for Cardiovascular Research, Copenhagen UniversityBekræftelse på modtagelse af din e-mail af 3. november 2018 vedrørende dataadgang i DANBLOCK forsøget20-11-20181809672756272
Københavns UniversitetSvar på henvendelse fra Københavns Universitet vedr. baggrundsinformation om Nationalt Genom Center20-11-20181809703756526
PatienterstatningenMail til PE: Anmodning om bemærkninger til Alm. del spørgsmål 161 fra Sundheds- og Ældreudvalget21-11-20181809709756865
Danmarks ApotekerforeningKvittering for anmodning om aktindsigt i klagesag vedr. Gazelle Online Apotek21-11-20181809756757639