Fra: 20-11-2018 til: 21-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietVersion 3 - The Danish Super Hospital Programme20-11-20181602430755676
Region HovedstadenGodkendelse af slutregnskab for akutlægebilen på Bornholm samt udbetalingsanmodning15-11-20181604070752134
 Beskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755468
Danske Handicaporganisationer
Nævnenes Hus
Beskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755466
 Afbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755474
 Beskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755476
 Beskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755470
 Genbeskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn20-11-20181604318755472
Gribskov KommuneAnmodning om fremsendelse af manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen19-11-20181606850754345
Halsnæs KommuneAnmodning om fremsendelse af manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen19-11-20181606854754347
Mariagerfjord KommuneAnmodning om fremsendelse af manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen19-11-20181606885754406
Næstved KommuneHenvendelse vedr. manglende materiale - Klippekortsordningen 2015 og 201614-11-20181606893753967
Odsherred KommuneHenvendelse vedr. manglende materiale - Klippekortsordningen 2015 og 201614-11-20181606914753964
Børne- og SocialministerietOrientering om SUU alm. del - spm. 8019-11-20181610731754575
SundhedsstyrelsenOrientering om SUU alm. del - spm. 8019-11-20181610731754564
 Fremsendelse af brev fra sundhedsministeren vedr. nordisk tænketank19-11-20181704581754439
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktinformation vedr. billede fra almen praksis til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-11-20181705769757654
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Kontaktinformation vedr. billede fra kommunal pleje til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-11-20181705769757619
Københavns Kommune
Liquidminds
Billede fra kommunal pleje til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-11-20181705769757679
Digitaliseringsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MedCom
Københavns Kommune
Odense Kommune
Dagsorden og materiale til 4. møde i styregruppen for MedCom1121-11-20181708602757008
KirkeministerietSvar på invitation til kirkeministerens julekoncert21-11-20181800018757815
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 201821-11-20181800018757042
ScandiatransplantSvar på invitation til Scandiatransplant jubilæum21-11-20181800019757498
Aarhus UniversitetshospitalSvar på invitation til møde i Dansk Selskab for Adipositasforskning21-11-20181800024756989
Hanway AssociatesSvar på invitation til Cannabis Europa Paris21-11-20181800024757473
Københavns UniversitetSvar på henvendelse vedr. deltagelse i forskningsprojekt21-11-20181800101756923
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om gensidig forsørgerpligt21-11-20181800110757710
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - forslag til lov om almene boliger20-11-20181800110756044
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om jobcentre til Beskæftigelsesministeriet19-11-20181800110755288
 Svar på henvendelse om bidrag til projektopgave om aktiv dødshjælp20-11-20181800119755922
Allerød KommuneSvar til Allerød kommune vedr. redegørelse for anvendelsen af 2019-midler - En mere værdig ældrepleje og Bedre bemanding i ældreplejen16-11-20181800760753074
Danmarks ApotekerforeningKvittering for Apotekerforeningens svar på høring om informationskampagne om støtte til medicinudgifter16-11-20181801078752163
MedComTilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis21-11-20181802054757497
Gladsaxe KommuneGodkendelse af materiale vedr. puljeansøgning samt anmodning om endelig opdatering - Gladsaxe Kommune - Pulje vedr. læge- og sundhedshuse18-11-20181802070753488
Scleroseforeningen
KL
Danske Patienter
Dansk Sygeplejeråd
Overlægeforeningen
Danske Regioner
Invitation og dagsorden til rundbordsmøde vedr. sklerosehelhedsplanen20-11-20181802839755812
Dansk Neurologisk SelskabInvitation og dagsorden til rundbordsmøde vedr. sklerosehelhedsplanen20-11-20181802839755871
Danske Regioner
KL
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Dansk Erhverv
Ældre Sagen
Danske Patienter
Materiale til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl. 09.30-11.3016-11-20181803753752987
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Dansk Tandplejerforening
Ældre Sagen
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Astma-Allergi Danmark
Praktiserende Tandlægers Organisation
Opfølgning (frist, ny mødedato mv.)) på tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3021-11-20181803753757819
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Dansk Tandplejerforening
Ældre Sagen
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Astma-Allergi Danmark
Praktiserende Tandlægers Organisation
Eftersendelse af bilag til materiale til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3019-11-20181803753754165
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Dansk Tandplejerforening
Ældre Sagen
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Astma-Allergi Danmark
Praktiserende Tandlægers Organisation
Deltagerliste til tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3020-11-20181803753755524
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om eventuelle bemærkninger fra Sundhedsdatastyrelsen til JM's udkast til retningslinjer for opbevaring og sletning af e-mails mv.20-11-20181803849756636
Danske RegionerOrientering til Danske Regioner om fordeling af midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på de regionale centre for voldtægtsofre19-11-20181805629755321
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.)19-11-20181806472755243
SundhedsdatastyrelsenTil SDS : Udkast til udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice v316-11-20181807099756703
Sundhedsdatastyrelsen
National Videnskabsetisk Komité
Statens Serum Institut
Til SDS, SSI & NVK: Svar på analyse vedr. udvikling af webplatform til ansøgning om sundhedsdata til forskning21-11-20181807099757735
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
National Videnskabsetisk Komité
Til SSI, NVK og STPS: Analyse vedr. udvikling af webplatform til ansøgning om sundhedsdata til forskning20-11-20181807099756689
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Udkast til udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice v419-11-20181807099756714
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Status på udkast til udbud om konsulentbistand til analyse af forskerservice13-11-20181807099756698
 Svar på henvendelse vedr. udenlandsk læge og vedkommendes familie19-11-20181807371754977
 Svar på henvendelse vedr. udenlandsk læge og vedkommendes familie19-11-20181807371755015
 Svar til borger om litteratur på omskæringsområdet19-11-20181807483754329
Sundhedsstyrelsen
Mødrehjælpen
Brev om opfølgning på satspuljen 201821-11-20181807624757738
 Svar på henvendelse vedr. socialpsykiatrien19-11-20181807805754656
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Finansministeriet
Børne- og Socialministeriet
Kopi af sundhedsministerens svar på henvendelse fra Danmarks Apotekerforening vedr. sundhedsreformen18-10-20181808128724709
 Svar på henvendelse om frit sygehusvalg i psykiatrien19-11-20181808503754881
Berlingske2. delafgørelse ifm. anmodning om aktindsigt vedr. medicinsk cannabis16-11-20181808620753811
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 4519-11-20181808723754609
 Svar på henvendelse vedr. Spinraza20-11-20181808735756660
Middelfart KommuneSvar på henvendelse fra Middelfart Kommune vedr. dyr på plejehjem20-11-20181808740756379
FinansministerietTil orientering: Notat om egenbetaling ved ophold på kommunale akutpladser19-11-20181808868754028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Martin Lidegaard
SUU alm. del - svar på spm. 6121-11-20181809033757792
Styrelsen for PatientklagerMail til STPK: Anmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. kryptering16-11-20181809066753331
 Henvendelse til borger vedr. status for svar på spm. om kryptering16-11-20181809066753330
Børne- og SocialministerietOrientering om SUU alm. del - spm. 8019-11-20181809075754579
SundhedsstyrelsenOrientering om SUU alm. del - spm. 8019-11-20181809075754556
Børne- og SocialministerietOrientering om SUU alm. del - spm. 8019-11-20181809075754562
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på anmodning om fristforlængelse for udtalelse til brug for klagesag19-11-20181809186754826
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
FRIST 6/12: Bidrag til årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne19-11-20181809381754422
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. nr. S 22220-11-20181809387756810
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål om undersøgelser ifb. med Stresspanelet20-11-20181809462756421
 Svar på henvendelse vedr. behandling af søvnløshed hos børn med ADHD20-11-20181809524756481
Region MidtjyllandSvar til Region Midtjylland på henvendelse om fravalg af livsforlængende behandling16-11-20181809548752174
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patientforsikring ctr. lægeansvarsforsikring19-11-20181809578755080
 Svar på henvendelse vedr. organdonation19-11-20181809586753922
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14221-11-20181809609757746
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Danske Regioner
KL
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Indmeldte indsatsområder til udvikling i regi af Den nationale styregruppe for PRO i 201920-11-20181809610755399
SundhedsdatastyrelsenAnmoder SDS om oplysninger om kontakter til almen- og speciallægepraksis21-11-20181809611757301
FinansministerietAnmoder FM om ældreudgifter på grupperingsniveau20-11-20181809611757293
FinansministerietAnmoder FM om oplysninger vedr. udviklingen i regnskab og budget på ældreområdet i perioden 2010-201815-11-20181809611754510
FinansministerietAnmoder FM om at sende oversigt over løft på ældreområdet for perioden 2010-201816-11-20181809611754495
PatienterstatningenAnmodning om bidrag vedrørende dækning sundhedsbehandling af forsvarets udsendte19-11-20181809637755272
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14321-11-20181809716757499