Fra: 15-11-2018 til: 15-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietOrienterer BSM om, at sundhedsattache kan dække Social Protection Committee-møde den 28 november på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet13-11-20181600786748531
UdenrigsministerietSender formel invitation til sundhedsattache og orientering om tilmeldelse til Social Protection Committee-mødet den 28. november 201814-11-20181600786749860
UdenrigsministerietAngående adgang til Social Protection Committee-møde og rådskort14-11-20181600786749666
UdenrigsministerietSender dagsorden til Social Protection Committee-mødet den 28. november til sundhedsattache14-11-20181600786750217
UdenrigsministerietSender samlet oversigt over relevante dokumenter til Social Protection Committee-mødet den 28. november til Sundhedsattache14-11-20181600786750288
UdenrigsministerietOrienterer sundhedsattache om, at materiale til Social Protection Committee-mødet den 28. november vil blive eftersendt13-11-20181600786748532
Solrød KommuneSvar på foreløbig tilbagemelding vedr. fremsendt redegørelse vedr. en værdig ældrepleje og puljen til en bedre bemanding 201913-11-20181601918749357
Gentofte KommuneGentofte Kommune: godkender revideret budget til projektnr. 65258 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-11-20181605412750836
Vejen KommuneVejen Kommune: besvarer spørgsmål til afslutning af projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.15-11-20181608042750949
Danske RegionerBrev til Danske Regioner om patientrettigheder14-11-20181608701749883
ShireSvar på invitation til Nordic Baltic Rare Disease Summit14-11-20181800024750745
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. tilskud til briller - § 1815-11-20181800110751838
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om børn og sorg15-11-20181800110751895
 Svar på interviewspørgsmål om ligestilling15-11-20181800119751815
Hillerød KommuneSvar på henvendelse om projekt vedr. bedre bemanding 2018 (Hillerød Kommune, sagsnummer 1800802)14-11-20181800802749910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. status på informationsindsats om økonomisk støtte til medicinudgifter15-11-20181801078751694
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUTil SUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 109 - certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet15-11-20181801599751026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Høringssvar og høringsnotat vedr. L 11115-11-20181803701751021
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 10815-11-20181804304751030
 Svar på henvendelse vedr. lægeskift ved flytning15-11-20181804500751333
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Høringssvar og høringsnotat vedr. L 110 (1804957)15-11-20181804957751015
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 13715-11-20181805025751061
 Vedr. input og evt. deltagelse i Stresspanelets møde den 3. december 201815-11-20181805525751828
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 119215-11-20181805701751762
 Svar på din henvendelse til sundhedsministeren vedr. antallet af Ph.D. studerende15-11-20181806370751547
 Ministersvar vedr. sovemedicin og medicinsk cannabis15-11-20181806721751392
Aarhus KommuneSvar på henvendelse om takster på ældreområdet 201814-11-20181807155750137
StatsministerietSvar på spm. om loves gyldighed for Grønland14-11-20181807206750440
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 139615-11-20181807290751285
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 139915-11-20181807290751310
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140015-11-20181807290751320
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 140115-11-20181807290751326
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 139715-11-20181807290751298
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 139815-11-20181807290751305
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spørgsmål 13915-11-20181807391751271
Hjertestilhed - Stop vold mod børnSvar på henvendelse fra Hjertestilhed - Stop Vold mod Børn15-11-20181807648751589
Alkohol & SamfundSvar på henvendelse vedr. Alkohol & Samfunds oplæg til en alkoholpakke15-11-20181807967751582
 Svar på henvendelse vedr. smertebehandling14-11-20181808137749795
SundhedsdatastyrelsenOpdateret opgavebeskrivelse: Cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne15-11-20181808366751456
 Svar på henvendelse vedr. alternativ behandling15-11-20181808428750805
Antidote DanmarkSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. national strategi for nedsættelse af narkotikarelaterede dødsfald15-11-20181808577751601
MF Stine Brix
Folketingets Finansudvalg FIU
FIU alm. del - svar på spm. 8215-11-20181808784751072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - svar på spm. 5715-11-20181808786751223
Salling GroupSvar på henvendelse om lovgivning på rygeområdet15-11-20181808789751269
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm del - svar på spm. 5415-11-20181808856750932
 Svar på henvendelse om behandling af sygdom15-11-20181808859751422
Styrelsen for Patientsikkerhed
Dagens Medicin
Afgørelse vedr. sagsbehandlingstid15-11-20181808870751996
Region HovedstadenSUM's kvittering for foreløbigt svar til vurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 201814-11-20181808880750380
Økonomi- og IndenrigsministerietFærdiggørelse i kvalitetsfondsprojekter - notat til FM12-11-20181808880749993
Økonomi- og IndenrigsministerietOpfølgning vedr. færdiggørelse i kvalitetsfondsprojekter - notat til FM12-11-20181808880749996
Folketingets Finansudvalg FIUFIU alm. del - svar på spm. 7415-11-20181808920751819
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 5115-11-20181809037751262
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm, del - svar på spm. 8115-11-20181809042751439
Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
Orientering vedr. møde om lægedækningsudfordringer generelt14-11-20181809287750591
CABIBemærkninger vedr. oplægsholder på Stresskonference den 7. feb 201814-11-20181809461750193
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUULØ alm. del - svar på spm. 2215-11-20181809473751249