Fra: 14-11-2018 til: 14-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietVideresender materiale fra Social Protection Committee til sundhedsattache vedr. mødet i Social Protection Committee den 28. november 201813-11-20181600786749325
Dansk Børne Astma CenterTilsagn for 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet til Dansk BørneAstma Center - 160114814-11-20181601148750762
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune: Godkender budget til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-11-20181605453748251
HSPASUM svarer HSPA, at Danmark ikke kan deltage på mødet i Dublin den 5. december 201813-11-20181608741748969
Kare PlusSvar på invitation til møde med ældreministeren om tilbud til ældre13-11-20181800065749102
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om tilskud til briller - Servicelovens § 1814-11-20181800110750197
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om gode råd14-11-20181800110749981
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. dyrtidstillæg til pensionister13-11-20181800110748551
Tønder Kommune
Region Syddanmark
Godkendelse af støtte til "Tønder - tværsektoriel samdrift" fra pulje til læge- og sundhedshuse foråret 201813-11-20181802069749291
Region NordjyllandGodkendelse af budget og tilskud vedr. Lægehus i Frederikshavn fra pulje til læge- og sundhedshuse13-11-20181802091749092
Odder KommuneGodkendelse af støtte til etablering af sundhedshus i Odder Kommune fra pulje til læge- og sundhedshuse13-11-20181802125748981
 Svar på henvendelse vedr. oplæring af personale og pleje i hjemmet til for tidligt født barnebarn13-11-20181804521748313
Center for UngdomsforskningBemærkninger vedr. svar på invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201813-11-20181805525749138
Statens Institut for FolkesundhedBemærkninger vedr. svar på invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201813-11-20181805525749111
 Invitation som mulig oplægsholder på 3. møde i regeringens Stresspanel14-11-20181805525750102
 Invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201814-11-20181805525749836
 Invitation som mulig oplægsholder på Stresspanelets 4. møde den 3. december 201814-11-20181805525749845
 Invitation (frist 23/11) fra Det nationale stresspanel til at indsende forslag13-11-20181806166748610
 Om forslag vedr. natur til Stresspanelet: Tilbagemelding fra Friluftsrådet13-11-20181806166748921
Herlev KommuneSvar på henvendelse om sammenhængen mellem kommuners forpligtelser på træningsområdet efter hhv. sundhedslov og serviceloven.13-11-20181806894749096
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genoptræning14-11-20181806950750429
Odense KommuneMadtakster for ældreområdet 201914-11-20181807155750138
Læsø KommuneMadtakster for ældreområdet 201914-11-20181807155750139
KLTakster vedr. ældreområdet 201914-11-20181807155750140
Styrelsen for PatientklagerOrientering af STPK om besvarelse til Statsministeriet om loves gyldighed for Grønland14-11-20181807206750657
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. opfølgende kommentarer til Sundheds- og Ældreministeriets og ældreministerens virke14-11-20181807261750404
 Svar på supplerende spørgsmål vedr. klager over sygehusdrift og behandlingsforløb13-11-20181807404748149
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rygning i det offentlige rum12-11-20181807469746798
VindmølleindustrienVedr. Helbredsundersøgelse og vindmøller14-11-20181807497749966
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. videreførelse af lægepraksis i Løjt Kirkeby, Aabenraa Kommune14-11-20181808270750415
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af henvendelse vedr. omskæring til STPS' videre foranstaltning13-11-20181808316749304
Region HovedstadenOversigt over faktiske kvalitetsfondsbetalinger, og hvad der fremgår af finansieringsprofil (sygehusinvesteringer)12-11-20181808419747481
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. automatisk indkaldelse til almen praksis14-11-20181808561750471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om status på kvalitetsfondsprojekterne pr. 3. kvartal 201812-11-20181808742748010
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til STPS vedr. en klage over sagsbehandlingstiden i relation til en aktindsigt13-11-20181808870748606
SundhedsstyrelsenHenvendelse til SST mhp. oversendelse af sagsakter ifm. en klage over afslag på aktindsigt13-11-20181808884748927
 Anmodning om borgers adresse til brug for besvarelse af henvendelse vedr. ALS13-11-20181808957748316
 Redigeret udkast til "Gå i Stresspanelets sko" til skoleelever14-11-20181809055749802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del. - svar på spm. 3914-11-20181809151749963
DR Danmarks RadioSvar på aktindsigtsanmodning om korrespondance vedr. IT-systemer i relation til tilskudsforvaltning m.v.08-11-20181809164747946
 Svar på henvendelse vedr. rapport om KRAM-undersøgelse13-11-20181809391748109
 Svar på henvendelse vedr. rapport fra før 2009 om KRAM-undersøgelse12-11-20181809391747820
Region MidtjyllandAnmodning om bidrag til svar på folketingsspørgsmål vedr. MR scanner14-11-20181809438749958
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 13314-11-20181809438750095
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 13114-11-20181809438750093
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 13214-11-20181809438750340
JustitsministerietKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. godkendelse af budget fra Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger samt spørgsmål om frist13-11-20181809446749352
 Svar på din henvendelse til ældreministeren vedr. julearrangement14-11-20181809454750596
Forum for Mænds SundhedForeløbigt svar på invitation til til Folkemøde-debat 201914-11-20181809460749935
Det Nationale SorgcenterDeltagelse i referencegruppe til National Klinisk Retningslinje for vedvarende sorglidelse14-11-20181809466750361