Fra: 13-11-2018 til: 13-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Næstved KommuneRykker for redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 201912-11-20181601899747312
Samsø KommuneRykker for redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 201912-11-20181601911747315
Københavns KommuneSvar på henvendelse om sygesikringsgruppe for personer med behandlingsdom12-11-20181607495746794
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicinsk cannabis17-01-20181708413528165
Spin for LungerneSvar på invitation til Spin for lungerne12-11-20181800018747184
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenSvar på invitation til National day12-11-20181800018747143
FinansministerietSvar på overtagelse af henvendelsen vedr. innovativ løsning til hjælp på ældreområdet.13-11-20181800110748509
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. lukning af dagtilbud for ældre13-11-20181800110748544
 Anmodning om borgers adresse til brug for svar på henvendelse om diabetesudstyr22-10-20181804501747216
 Svar på henvendelse vedr. diabetesudstyr12-11-20181804501747230
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 65 - svar på spm. 1013-11-20181805334748467
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 65 - svar på spm. 913-11-20181805334748141
 Invitation som mulig oplægsholder på 3. møde i regeringens Stresspanel13-11-20181805525749100
Statens Institut for FolkesundhedInvitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201813-11-20181805525749104
Center for UngdomsforskningInvitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201813-11-20181805525749103
 Invitation som evt. oplægsholder til det 4. møde i Stresspanelet den 3. december 201813-11-20181805525749025
 Invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201813-11-20181805525749029
Dansk SocialrådgiverforeningInvitation (frist 23/11) fra Det nationale stresspanel til at indsende forslag13-11-20181806166748625
Rådet for Socialt UdsatteInvitation (Frist 23/11) fra Det nationale stresspanel om at indsende forslag13-11-20181806166748603
FriluftsrådetInvitation (frist: 23/11) fra Det Nationale Stresspanel om at indsende konkrete forslag13-11-20181806166748458
Københavns UniversitetInvitation (Frist 23/11) fra Det nationale stresspanel om forslag vedr. natur13-11-20181806166748928
JTI DenmarkSvar på henvendelse om mentolprodukter12-11-20181806234747852
ErhvervsstyrelsenTil ERST: Bemærkninger til revideret udkast til foranalyse vedr. konceptualisering af sundhedsdata12-11-20181806667747388
 Udkast til referat af 2. møde vedr. CE-mærkning af PRO-værktøjer13-11-20181806887748062
Danske RegionerUdkast til skabelon for implementeringsstrategier - implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling12-11-20181806892747477
FinansministerietUdkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier (implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling)09-11-20181806892747482
SundhedsdatastyrelsenUdkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier til kommentering (implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling)05-11-20181806892747486
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 127813-11-20181806897748272
 Svar vedr. fertilitetsbehandling til andet barn12-11-20181807377746649
 Vedr. natur på recept: Enquiry from Danish National Stress Comittee13-11-20181807523748275
Royal Society for the Protection of Birds RSPB ScotlandEnquiry from Danish National Stress Comittee12-11-20181807523746532
Danmarks NaturfredningsforeningInvitation (Frist: 23/11) fra Det nationale Stresspanel om at indsende konkrete forslag13-11-20181807523748495
Dansk VandrelaugInvitation (Frist:23/11) om at indsende konkrete forslag til regeringens Stresspanel13-11-20181807523748498
Region HovedstadenSvar på Region Hovedstadens henvendelse om udbetaling i 2018 vedr. Nyt Retspsykiatrisk Sct. Hans (NRSH)12-11-20181808142747282
MF Stine Brix
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
SUU alm. del - svar på spm. 3312-11-20181808655748082
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3412-11-20181808655748090
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til undersøgelse fra WHO om udviklingen på området for reproduktiv, mødre- og spædbørnssundhed samt børn og unges sundhed - RMNCA-survey (STPS)12-11-20181808754747504
Statens Serum InstitutAnmodning om bidrag til undersøgelse fra WHO om udviklingen på området for reproduktiv, mødre- og spædbørnssundhed samt børn og unges sundhed - RMNCA-survey (SSI)12-11-20181808754747564
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bidrag til undersøgelse fra WHO om udviklingen på området for reproduktiv, mødre- og spædbørnssundhed samt børn og unges sundhed - RMNCA-survey(LMS)12-11-20181808754747490
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bidrag til undersøgelse fra WHO om udviklingen på området for reproduktiv, mødre- og spædbørnssundhed samt børn og unges sundhed - RMNCA-survey (SDS)12-11-20181808754747498
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel vedr. klage over aktindsigtsafgørelse12-11-20181809063746785
Styrelsen for PatientklagerForespørgsel vedr. borgerhenvendelse om kryptering12-11-20181809066747131
Styrelsen for PatientklagerForespørgsel vedr. borgerhenvendelse om kryptering12-11-20181809066747127
 Svar på henvendelse vedr. manglende digitalisering ifm. ventetider12-11-20181809130746814
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 3612-11-20181809168748068
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 3712-11-20181809168748042
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 19812-11-20181809173748074
Radio24syvImødekommelse af aktindsigtsanmodning vedr. ministeriets udgifter til indretning af ministerkontorer (sundhedsministre og ældreminister) i denne valgperiode13-11-20181809176749294
DeloitteKvittering - Deloitte - Anmodning om dispensation - Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge13-11-20181809202748420
Danske RegionerAnmodning - Danske Regioner - Udtalelse - Dispensationsansøgning i SUM ift. virksomhedskrav i voksentandpleje13-11-20181809202748418
 Dagsorden 6. møde med bemærkninger - Etisk Udvalg for Personlig Medicin12-11-20181809211747771
 Dagsorden 6. møde med bemærkninger - Etisk Udvalg for Personlig Medicin12-11-20181809211747766
Prime Assets Group Sp. z o. oSvar på borgerhenvendelse om medicinsk cannabis12-11-20181809311746616
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5313-11-20181809315748816
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5713-11-20181809315748826
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5613-11-20181809315748823
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5413-11-20181809315748818
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5513-11-20181809315748821