Fra: 27-11-2018 til: 27-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 206 (Æ)26-11-2018SJ-STD-DEPIVR762991
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 207 (S)26-11-2018SJ-STD-SUMMPE763003
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter modtagelse af materiale til møde i Social Protection Committee den 28/11-201826-11-20181600786761427
Social Protection CommitteeOpdateret dagsorden til Social Protection Committee-møde den 28/11-2018 + dokumenter til mødet26-11-20181600786761636
Børne- og SocialministerietSemester: CSR gennemgang på sundhedsområdet (SPC-WPPHSL) og eventuelt RO efterspil sendt fra BSM01-06-20181600786762655
Børne- og SocialministerietBSM anmoder om bemærkninger til EarlyChildhood16-05-20181600786762555
Region NordjyllandRegion Nordjylland: angående projektregnskab til projektnr. 49804 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.19-11-20181601548761677
Ishøj KommuneRegnskab vedr. Værdighedsmilliarden 2018 samt overførsler fra 201723-11-20181601710761779
Frederikssund KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen26-11-20181606843761581
Langeland KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen23-11-20181606880760985
Tårnby KommuneTårnby Kommune: slutrapport til projektnr. 68416 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-11-20181607993762662
UdenrigsministerietAngående valg af ny formand i HSPA og DK' stemme20-06-20181608741761979
UdenrigsministerietSundhedsattache bekræfter, at de ikke deltager i workshop - marketplace on digitally enabled integrated care best practices23-11-20181608741761939
Region HovedstadenAfslutning af projektet "Håndhygiejne på sygestuer"26-11-20181608968761520
Region SjællandUdbetaling af resterende tilskud til projekt om medicingennemgang26-11-20181704199762561
Københavns KommuneVedr. billede fra kommunal pleje til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren22-11-20181705769761262
Praktiserende Lægers Organisation - PLOBilleder fra almen praksis til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769761897
Danske RegionerProces for endelig økonomiafklaring ift. strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769761195
SundhedsdatastyrelsenForståelsespapir vedr. økonomi og udmøntning af strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren26-11-20181705769761913
Danske RegionerBemærkninger til materiale vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til forelæggelse for bestyrelse26-11-20181705769761766
SundhedsdatastyrelsenMateriale til styregruppe for strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren: Vedr. bilag 1123-11-20181705769761306
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingE-mail om program til FLOR-årsmøde21-11-20181707820763444
Syddansk UniversitetAng. kontrakt om evaluering af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge20-11-20181708047760955
ErhvervsministerietInvitation til Digitalt Topmøde 2019 den 14. marts 201926-11-20181800002761382
Wonderful CopenhagenInvitation til nytårskur den 10. januar 2019 i Tivoli26-11-20181800018762777
Københavns UniversitetInvitation til sundhedsministeren til indvielse af LEO Foundation Skin Immunology Reseearch Center26-11-20181800019762394
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet - DSSInvitation til sundhedsministeren til åbning af DSS' årsmøde26-11-20181800024761864
 Henvendelse til sundhedsministeren om ændringer af sygeplejerskeuddannelsen22-11-20181800110758850
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om sygeplejerskeuddannelsen27-11-20181800110762819
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om arbejdsprøvning26-11-20181800110761048
 Skoleelever spørger sundhedsministeren om legalisering af hash26-11-20181800119761816
Folketingets LovsekretariatEndeligt svar vedr. svartidsstatistik på § 20 spørgsmål for folketingsåret 2017-201827-11-20181800198762729
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - takker for brev vedr. arrangement for enlige ældre27-11-20181800285762952
Ballerup KommuneOrientering om politisk godkendelse af fælles redegørelse fra Ballerup Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201926-11-20181800763761739
Brøndby KommuneRedegørelse vedr. værdighedspuljen og puljen til bedre bemanding26-11-20181800767761668
Halsnæs KommuneOrientering om politisk godkendelse af anvendelse af midler - 2019-udmøntningen af værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen25-11-20181800795760925
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. forslag til digitalisering i ældreplejen21-11-2018SJ-STD-DEPEMLM758099
Gigtramte Børns ForældreforeningAnsøgning fra Gigtramte Børns Forældreforening vedr. Rådighedspuljen 2018, udlodningsmidlerne26-11-20181801767762172
DigitaliseringsstyrelsenMøde i styregruppe for national strategi for cyber- og informationssikkerhed - anmodning om bekræftet mødedeltagelse23-11-20181802094760920
Region MidtjyllandRevideret materialet vedr. Psykiatriens Hus i Aarhus - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse26-11-20181802151761918
FinansministerietAnmodning om tal for både somatik og psykiatri i perioden 2010-201710-08-20181803747762830
Danske TandplejereFra Danske Tandplejere - Kommentarer til analyse om konkurrenceforhold - delleverance C27-11-20181803753763728
TandlægeforeningenSvar fra Tandlægeforeningen vedr. frist - Dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - klage over frist26-11-20181803753763737
MedicoindustrienFra Medicoindustrien: Relevante standarder ift. analyse af guide til sundhedsapps12-11-20181804186763289
World Health Organization (WHO)WHO - C.L.41.2018 - EB144 (Executive Board 144. session)21-11-20181805389758092
 Forslag til stresspanelet25-11-20181805700761411
AKON A/SForslag om stresshåndtering - Stresspanelet24-11-20181805700761385
 Forslag til at undgå stress - Stresspanelet23-11-20181805700761276
Coach2manageForslag til handling der kan bidrage til at knække den opadgående stresskurve - stresspanelet24-11-20181805700761505
 Forslag til at knække stresskurven - Stresspanelet25-11-20181805700761936
FinansministerietIngen bemærkninger til udkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)25-11-20181806892760833
Statens Serum InstitutFra SSI: Svar på forenklet miniudbud om levering af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata27-11-20181807099763273
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Bemærkninger til udbud af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata26-11-20181807099761266
Statens Serum InstitutFra SSI: Udsendt forenklet miniudbud om levering af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata - Miniudbuddet er nu igangsat27-11-20181807099763172
Stresspanelets deltagereOrienteringstråd: Indlæg i JP om børn og unge - Stresspanelet26-11-20181808229761138
SundhedsdatastyrelsenBesvarelse af bestillingen vedr. behandlingssteder, der arbejder med angst09-11-20181808249763317
SundhedsdatastyrelsenBesvarelse af bestillingen vedr. behandlingssteder, der arbejder med angst09-11-20181808249763331
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - læger går for ofte fri af anklager for sjusk11-10-20181808426719755
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 208 (S)27-11-20181808764763567
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. fejlbehandling i psykiatrien12-11-20181808814755398
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. jomfruhinder24-11-20181809372761492
StatsministerietAnmoder om bemærkninger til udlevering af Statsministeriets arkivsag vedr. mødereferater i regeringens koordinationsudvalg vedr. Thule-sagen13-11-20181809540749514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 150, omtrykt til erhvervsministeren15-11-20181809654762502
SundhedsdatastyrelsenSMR (Sygehusmedicinregister) Kernegruppemøde - mødenoter for 20.11.1826-11-20181809707763318
Børne- og Socialministeriet
Det Jødiske Samfund i Danmark
Henvendelse om borgerforslag om drengeomskæring21-11-20181809839757774
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. tolkning i sundhedsvæsen22-11-20181809865759578
 Anmodning om aktindsigt vedr. Nordisk Cochrane Center26-11-20181809873762044
FinansministerietHenvendelse til sundhedsministeren om formular til anmeldelse af smitsomme sygdomme28-09-20181809898721472
 Borgerhenvendelse - vedr. dårlig behandling i psykiatrien22-11-20181809902758858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 199 (S)23-11-20181809914761902
LægemiddelstyrelsenBidrag fra LMS vedr. patientskader og forfalskede lægemidler23-11-20181809920763696
Forum for Mænds SundhedForespørgsel om ministeriets deltagelse i WHO-Europas “68th session of the WHO Regional Committee for Europe on 17-20th September 2018” i Rom26-11-20181809923762388