Fra: 19-11-2018 til: 19-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgGRU alm. del - spm. 11 (S)16-11-2018SJ-STD-SUMMPE753036
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 158 (S)16-11-2018SJ-STD-SUMMPE753039
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ved EU-Domstolen (uge 47, 48 og 49)16-11-20181602492753646
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 408 af 12. november 2018 vedr. sager anlagt ved Domstolen og Retten12-11-20181602492753490
OUH Odense universitetshospitalSlutregnskab og erklæring vedr. projekt "Den PRO-aktive patient"09-11-20181609219753702
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til Holiday Reception16-11-20181800018753152
PsoriasisforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om møde om det fremtidige arbejde omkring psoriasis19-11-20181800021754526
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om jobcentre14-11-20181800110755273
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om gensidig forsørgerpligt18-11-20181800110754055
Greve KommuneAnmodning om overførsel af midler samt revidering af budget vedr. pulje til livskvalitet16-11-20181805464753385
 Svar på invitation som mulig oplægsholder til Stresspanelets 4. temamøde den 3. december 201816-11-20181805525752966
Greve KommuneAnmodning om overførsel af midler samt revidering af budget vedr. pulje til livkvalitet16-11-20181805549753390
 Borgerhenvendelse vedr. epipen07-08-20181806670664764
JustitsministerietHøring i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde25-09-20181806702704443
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. kvaliteten af prøver taget fra livmoderhulen hos kvinder26-09-20181806861706523
Forsvarsministeriets Materiel- og IndkøbsstyrelseHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse - ingen bemærkninger15-11-20181807871751727
Dansk IndustriHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - DI - bemærkninger16-11-20181807871752862
Region HovedstadenHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Region H - bemærkninger13-11-20181807871748102
LægeforeningenHøringssvar vedr. medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Lægeforeningen - ingen bemærkninger14-11-20181807871750990
Værnsfælles ForsvarskommandoHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - VFK - ingen bemærkninger14-11-20181807871750502
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Konkurrence og Forbrugerstyrelsen - ingen bemærkninger16-11-20181807871752805
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - FOA - ingen bemærkninger16-11-20181807871752317
Lægemiddelindustriforeningen - LIFHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - LIF - bemærkninger16-11-20181807871752857
Region SjællandHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Region Sjælland - bemærkninger15-11-20181807871751744
PsykolognævnetHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Psykolognævnet - ingen bemærkninger24-10-20181807871728823
DatatilsynetHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Datatilsynet - bemærkninger08-11-20181807871744755
PsykolognævnetHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Psykolognævnet - ingen bemærkninger24-10-20181807871729241
ErhvervsministerietHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - Erhvervsministeriet - ingen bemærkninger25-10-20181807871730728
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen m.v. - DSAM - bemærkninger13-11-20181807871748589
Region HovedstadenFremsender forslag til nyt medlem af National Videnskabsetisk Komité05-11-20181807932742152
Ministry of WelfareRequest for information about complaints to the medical director of health28-09-20181807979709116
 Vedr. godkendelse af medhjælp til kosmetisk behandling med fillers27-09-20181807980708301
Hans Knudsen InstituttetØnsker oplysninger om antal klinikker eller afdelinger, der på landsplan arbejder med angst igennem lægehenvising02-10-20181808249711594
 Henvendelse vedr. manglende svar på henvendelse om psykiatrien03-10-20181808261713673
DR Danmarks RadioKlage over langvarig behandling af aktindsigtsanmodning hos Styrelsen for Patientsikkerhed08-10-20181808298716183
 Anmodning om aktindsigt i dokumenter i relation til etablering af Medicinrådet11-10-20181808513720459
Danmarks StatistikFremsender endelig dagsorden til 4. møde i Partnerskabet for SDG-data torsdag den 15. november 201809-11-20181808693746527
 Henvendelse vedr. fjernelse af tatoveringer med laser22-10-20181808855726778
LægemiddelstyrelsenVideresender forespørgsel vedr. sundhedslovens § 141 til besvarelse26-10-20181808882732002
 Borgerhenvendelse om kryptering af mails16-11-20181809066753325
FinansministerietOpsamling vedr. mellemkommunal refusion16-11-20181809284752877
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. knallertkørsel for handicappede01-11-20181809334739071
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om pressehistorie: Innovationsministeren er i DR-nyhederne i aften 21.30 om digitale velfærdsløsninger15-11-20181809543752267
Børne- og SocialministerietBSM bekræfter, at de videresender bidrag til tysk kollega fra Social Protection Committee16-11-20181809556752722
Styrelsen for PatientsikkerhedSpm. om fortolkning af RBT-reglerne (Det risikobaserede tilsyn)05-11-20181809563752704
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender henvendelse vedr. drøftelse af mulighed for ændring af reglerne vedr. unge og tavshedspligt01-11-20181809575738474
AltingetAnmodning om aktindsigt i indkøb af analyser, notater, rapporter og lignende foretaget af eksterne konsulenter16-11-20181809580753417
UdenrigsministerietReferat fra Nordisk samarbejdsministermøde den 30. oktober 201805-11-20181809583741364
PatientforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med kommentarer og anbefalinger til udspil på høreområdet11-11-20181809593746628
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 155 (S)16-11-20181809596753037
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål nr. S 244 (S)19-11-20181809603754114
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål nr. S 243 (S)19-11-20181809605754108
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 159 (S)16-11-20181809607753040
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om frit sygehusvalg12-11-20181809629748099