Fra: 16-11-2018 til: 18-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse af 20. juli 2018 vedr. stresspanelet16-11-2018SJ-STD-DEPCHO752308
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 153 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE752551
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 151 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE752545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 154 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE752554
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 152 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE752547
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 150 (S)15-11-2018SJ-STD-SUMMPE752540
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 160 (S)16-11-2018SJ-STD-SUMMPE753041
UdenrigsministerietSundhedsattache informerer Social Protection Committee om deltagelse i mødet den 28. november 201814-11-20181600786750807
Dansk Børne Astma CenterAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn for 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet til Dansk BørneAstma Center - 160114815-11-20181601148752118
OUH Odense universitetshospitalAfsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn fra OUH - journalnr. 130223413-11-20181602370753707
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-627/18, Nelson Antunes da Cunha13-11-20181602492753499
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-622/18, Cooper International Spirits e.a.13-11-20181602492753496
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-585/18, C-624/18 og C-625/18, Krajowa Rada Sadownictwa m.fl. - Fremskyndet procedure13-11-20181602492753492
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-605/18, Adler Real Estate e.a.13-11-20181602492753510
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-546/18, Adler Real Estate e.a.13-11-20181602492753507
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-629/18, Ryanair13-11-20181602492753502
Udbetaling DanmarkHenvendelse fra UDK om begravelseshjælp15-10-20181603823752853
Roskilde KommuneRoskilde Kommune: angående udbetaling til projektnr. 65238 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.16-11-20181605296752817
Københavns KommuneRegnskab vedr. stofindtagelsesrum fra Københavns Kommune vedr. sags nummer 160659012-09-20181606590753697
Aarhus KommuneRegnskab 2017 for vores tilskud fra Satspuljen til livskvalitet - sagsnr. 160718008-06-20181607180753564
Aarhus KommuneRegnskab 2016 for vores tilskud fra Satspuljen til livskvalitet - sagsnr. 160722108-06-20181607221753561
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodning vedr. projekt målrettet antibiotikaforbrug og resistens14-11-20181608957751351
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS - ikke muligt at give svar på vurdering om læringsindsats ift. udfyldelse af tvangsprotokoller i psykiatrien25-10-20181703503751884
Danske PatienterIndstilling fra Danske Patienter til Ankenævnet for Patienterstatning - suppleant16-11-20181703721752794
Region HovedstadenSkriftlig høring af styregruppe RSI PRO vedr. brystkræft, Frist 14/1107-11-20181703858750306
Folketingets OmbudsmandOmbudsmandens udtalelse vedr. afgørelse vedr. Gazelle Online Apotek31-07-20181704099661821
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bemærkninger vedr. analysekommissorier vedr. cyber- og informationssikkerhed: udkast til referat af 5. styregruppemøde for strategi for cyber- og informationssikkerhed samt PwC-rapport15-11-20181705769751812
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til forestillingen til Det Kongelige Kapel i In a Wonderful Town16-11-20181800018752365
KirkeministerietInvitation til kirkeministerens julekoncert15-11-20181800018752185
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til ældreministeren - Holiday Reception on December 5 201816-11-20181800066752827
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til: Det Kongelige Kapel i In a Wonderful Town den 30. november 201816-11-20181800066752374
Region HovedstadenUdbetalingsanmodning, J.nr. 1800176 - Palliative familiestuer med mulighed for frirum for hele familien under et barns hospitalsdød16-11-20181800176753412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 148, omtryk til beskæftigelsesministeren15-11-20181800198752379
Faaborg-Midtfyn KommuneMeddeler at Kommunalbestyrelsen har godkendt anvendelsen af midler vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201915-11-20181800785751471
Kerteminde KommuneFælles redegørelse fra Kerteminde Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201915-11-20181800815750842
Næstved KommuneFælles redegørelse fra Næstved Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201915-11-20181800832751568
Vejle KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til livskvalitet14-11-20181805506749541
 Tilbagemelding vedr. invitation som mulig oplægsholder på Stresspanelets 4. møde den 3. december 201814-11-20181805525750851
Studenterrådet ved Aarhus UniversitetForslag til stresspanelet fra Studenterrådet ved AU09-11-20181805700751406
 Forslag om stress og søvn - Stresspanelet11-11-20181805700751486
 Borgerhenvendelse - vedr. ønske om polititilhold09-07-20181805770657424
Den norske tannlegeforeningAnmoder om udsættelse af svarfrist til den 15. november 2018 - klage vedr. selvstændigt virke som tandlæge13-11-20181805962749530
Danske RegionerMail fra DR: Kammeradvokaten - bemærkninger vedr. egetbidraget (erstatning)14-11-20181807769750820
RigsrevisionenSvar fra RR om sagsnr. og kvittering for modtagelse af materiale i sag om styring af kvalitetsfondsbyggerierne15-11-20181807775752104
RigsrevisionenDagsorden til arbejdsmøde om ministeriets tilsyn med de kvalitetsfondsstøttede byggerier og materialeanmodning 208-11-20181807775749890
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine til drenge26-09-20181807981705623
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandlingsforløb i psykiatrien26-09-20181807982706733
Morsø KommuneHenvendelse vedr. behandlingsgarantien i Sundhedslovens §14104-10-20181808114713659
Danmarks Forsknings. og Innovationspolitiske RådHenvendelse fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd om sundhedsreformen01-10-20181808333749976
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. erstatning03-11-20181808424740551
 Henvendelse om Cochrane11-10-20181808427720079
 Bemærkninger fra borger til svar på henvendelse om alternativ behandling15-11-20181808428751730
 Borgerhenvendelse vedr. tvangsmedicinering på de psykiatriske afdelinger08-10-20181808442716877
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på spm vedr. APU-fonden15-11-20181808566752643
 Borgerhenvendelse om forsøgene med de danske hjerner19-10-20181808808725270
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. søns psykiatriske behandling02-10-20181808810711332
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. utilfredshed med psykiatrien26-10-20181808867731837
KammeradvokatenNotat om kommunale akutpladser16-11-20181808868753267
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender klage over sagsbehandlingstid i aktindsigtssag17-10-20181808870724112
 Borgerhenvendelse - har klaget til Patientklagenævnet over tvangstilbageholdelse24-10-20181808968729806
Forsikring & PensionBaggrundsinformation om forsikring og pension26-10-20181809013752017
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage over aktindsigtsafgørelse31-10-20181809063736594
 Henvendelse om kryptering15-11-20181809066752002
 Borgerhenvendelse vedr. kryptering af mails i Styrelsen for Patientklager09-10-20181809066717453
Danske RegionerDanske Regioner - Udtalelse - Dispensationsansøgning vedr. virksomhedskrav i voksentandpleje15-11-20181809202751592
 Borgerhenvendelse - vedr. brugen af styrthjelm08-11-20181809365744271
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. den kliniske basisuddannelse og rekruttering af speciallæger til psykiatrien06-11-20181809509742879
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. uddannelsesstillinger for yngre læger i psykiatrien07-11-20181809509744043
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedr. tolkebistand, oprindelig sendt til STPS26-10-20181809520732815
 Spørgsmål fra virksomhed om lovforslag vedrørende organisatorisk ansvar01-11-20181809531751628
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af henvendelse om skriftlighed på sundhedslovens § 140 vedr. genoptræning13-11-20181809535748601
NJORDHenvendelse fra advokat vedrørende afklaring af sundhedslovens anvendelsesområde14-11-20181809542752177
Styrelsen for PatientsikkerhedBesvarelse af spørgsmål fra Region Midtjylland om forudgående fravalg af genoplivning15-11-20181809548752170
Region HovedstadenRegion Hovedstaden fremsender årsberetning 2017 for Patientvejledningen13-11-20181809558749201
SocialpædagogerneProblemstilling vedr. samtykkeindhentning og inddragelse af pårørende05-11-20181809576740620
Ekstra BladetAnmodning om aktindsigt i, hvilket møblement der er på departementschefens kontor i ministeriet16-11-20181809577753019