Fra: 14-11-2018 til: 14-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ModerniseringsstyrelsenVedr. anmodning om beskikkelse af ny stedfortræder til Regionernes Lønnings- og Takstnævn02-10-2018SJ-STD-DEPKARI711968
 Rykker for svar på henvendelse omkring lægemanglen01-11-2018SJ-STD-DEPPWN742381
Danske RegionerOK-Nyt 035-18 - Regulering af honorarer på praksisområdet03-10-2018SJ-STD-DEPPWN712121
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 144 (S)14-11-2018SJ-STD-SUMMPE750524
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 145 (S)14-11-2018SJ-STD-SUMMPE750537
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 146 (S)14-11-2018SJ-STD-SUMMPE750540
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 147 (S)14-11-2018SJ-STD-SUMMPE750542
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 143 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE749657
UdenrigsministerietSundhedsattache orienterer om forberedelse til Social Protection Committee-mødet den 28. november 201813-11-20181600786749292
Social Protection CommitteeSPC sender konklusioner fra mødet den 30. oktober 201812-11-20181600786749313
Social Protection CommitteeSPC sender mødemateriale til mødet den 28. november13-11-20181600786749307
Social Protection CommitteeSPC orienterer om seminar i december om OECD/EU Seminar on Financial Incentives and Retirement Savings, Paris, 4 December13-11-20181600786749315
Social Protection CommitteeSPC: Overblik over november deadlines09-11-20181600786748542
Hillerød KommuneRevideret værdighedspolitik fra Hillerød Kommune - pulje til en værdig ældrepleje20-08-20181601593673937
Horsens Kommune"Værdig hverdag. Værdighedspolitik, 2018 - 2021" fra Horsens Kommune - Pulje vedr. en værdig ældrepleje31-10-20181601607736959
FOA - Fag og ArbejdeIndstilling fra FOA til Det Rådgivende Praksisudvalg13-11-20181602906748574
Region HovedstadenSlutregnskab og udbetalingsanmodning for Akutlægebil Bornholm06-11-20181604070748237
LægeforeningenBeskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn for 1. periode14-11-20181604318749998
HSPAHSPA spørger fortsat til Danmarks deltagelse i mødet den 5. december 201813-11-20181608741749272
HSPAAdvanced Gateway to Meetings (AGM) bekræfter fortsat, at Danmark ikke deltager i HSPA mødet den 5. december 2018 i Dublin13-11-20181608741749299
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesNordisk Folkesundhedsarena: dagsorden og materiale til mødet den 21. november 201807-11-20181609054749073
Randers Kommune66 Randers Kommune - Ansøgning vedr. pulje til klippekort til plejehjemsbeboere02-03-20171702580337385
Aids FondetUdbetalingsanmodning - "AIDS-Fondets hepatitis indsats"12-11-20181703612748318
LiquidmindsUdkast til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren og layout i ét dokument14-11-20181705769750265
LiquidmindsStatus på strategidokument - strategi for cyber- og informationssikkerhed13-11-20181705769749410
Danske RegionerStatus på initiativbeskrivelser til strategi for cyber- og informationssikkerhed13-11-20181705769748931
Center for CybersikkerhedForespørgsel ang. møde om samarbejdsaftale - Strategi for cyber- og informationssikkerhed12-11-20181705769748168
Finlands AmbassadeInvitation til sundhedsministeren - Independence Day reception14-11-20181800018750176
GigtforeningenInvitation til sundhedsministeren til indvielse af Dansk Gigthospital den 5. februar 201913-11-20181800019749254
ScandiatransplantInvitation til jubilæum13-11-20181800019749192
 Delegation fra Norge forespørger om møde med ældreministeren den 16. november 2018 om tilbud til ældre12-11-20181800065747973
Finlands AmbassadeInvitation til ældreministeren - Independence Day reception 6th December, 201814-11-20181800066750180
FinansministerietOversendelse af henvendelse: Innovativ løsning til hjælp på ældreområdet.09-11-20181800110748488
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 148 (S)14-11-20181800198750543
Næstved KommuneSpørgsmål vedr. fælles redegørelse fra Næstved Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201913-11-20181800832749328
Samsø KommuneFælles redegørelse fra Samsø Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201913-11-20181800846748924
Stevns KommuneFælles redegørelse fra Stevns kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201913-11-20181800853748469
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. plejeorlov til døende pårørende på hospice05-11-2018SJ-STD-DEPEMLM740707
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr tobaksrygning02-11-2018SJ-STD-DEPEMLM739670
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ventetid på nye høreapparater30-10-2018SJ-STD-DEPEMLM736394
 Borgerhenvendelse - vedr. udskrivelse af recepter08-11-2018SJ-STD-DEPEMLM744425
 Rykker for svar på henvendelse af 24. oktober 2019 vedr. valg til ældreråd12-11-2018SJ-STD-DEPEMLM747544
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af afrapportering fra arbejdsgruppen om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen17-09-20181801555696865
Kolding KommuneEndeligt materiale vedr. Lægehus Christiansfeld - Kolding Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse13-11-20181802087749449
Center for CybersikkerhedReferat fra møde i kontaktgruppen for den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed den 9. oktober 201808-11-20181802094748937
Center for CybersikkerhedVejledning om sikkerhed på mobile enheder13-11-20181802094749323
Guldborgsund KommuneSpørgsmål vedr. øreproteser og implantater (bevillingsforpligtigelse)26-02-20181802518551753
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplysninger vedr. ansatte læger i almen praksis19-03-20181802681572685
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOplysninger vedr. udbuds- og regionsklinikker16-03-20181802681572660
Praktiserende Lægers Organisation - PLOTil ældreministeren: PLO Analyse: Medlemsundersøgelse af de praktiserende lægers efteruddannelse14-03-20181802681567033
Lægeforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Hjerteforeningen
Vidensråd for Forebyggelse
3F - Fagligt Fælles Forbund
Danske Patienter
Børnerådet
Danske Regioner
FOA - Fag og Arbejde
Aalborg Kommune
Københavns Kommune
Dansk Sygeplejeråd
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Danmarks Apotekerforening
Tandlægeforeningen
Danske Fysioterapeuter
Danske Bioanalytikere
Pharma Danmark - Fagforeningen for Lægemiddelakademikere
Diabetesforeningen
Gigtforeningen
Lungeforeningen
Astma-Allergi Danmark
Danske Tandplejere
Struer Kommune
Bornholms Regionskommune
Middelfart Kommune
Randers Kommune
Esbjerg Kommune
Norddjurs Kommune
Rygestopbasen
Act on it
Kopi af opfordring til Folketinget: Gør mere for at børn og unge ikke begynder at ryge14-03-20181803062584533
Ældre SagenDeltagelse , ÆldreSagen DIF 211118, Dato for tredje møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3013-11-20181803753749888
Praktiserende Tandlægers OrganisationPTO - deltagelse i dialog- og inddragelsesforum om nye rammer for tandplejen den 21.11.1813-11-20181803753749045
Danske RegionerOK-Nyt -Praksis nr. 011-18 (RETTET): Revision af profylakseaftalen april 201806-04-20181803981583612
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 030-18: Varigheden af efteruddannelses aktivitet - PLO15-08-20181803981670900
Danske RegionerOK-NYT - praksis nr. 013-18: Opsplitning af ydelser vedrørende årskontrol i forbindelse med allergivaccination26-03-20181803981576850
Silkeborg KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud - pulje til livskvalitet 201808-11-20181805488748297
Silkeborg KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud - pulje til livskvalitet 201808-11-20181805514748295
Statens Institut for FolkesundhedUndersøgelse fra SDU om unge kvinder, stress og sociale medier14-11-20181805525750345
Rådet for Socialt UdsatteSvar på invitation om at indsende forslag til Det nationale stresspanel14-11-20181805700750189
FAIM Foreningen for Autoimmune Sygdomme
Aarhus Universitetshospital
Accept af tilskudsbetingelser - Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme13-11-20181806307748998
VindmølleindustrienSpørgsmål om helbredsundersøgelse vedr. vindmøller14-11-20181807497749936
Royal Society for the Protection of Birds RSPB ScotlandSvar på forespørgsel fra Stresspanelet12-11-20181807523748247
Slagelse KommuneHenvendelse om sundhedsudspil og vejledning vedr. sundhedslovens § 239 og § 11905-03-20181808273557316
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. opgavebeskrivelse: Cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne14-11-20181808366750635
 Borgerhenvendelse nr. 3 vedr. egetbidrag i klage- og erstatningsloven08-11-20181808424748162
JustitsministerietOrientering - Justitsministeriets besvarelse af spm nr. 80 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg07-11-20181808858743431
SundhedsstyrelsenSST fremsender akter vedr. klage over afgørelse om aktindsigt13-11-20181808884749002
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på anmodning om udtalelse vedr. borgerhenvendelse - STPS har ikke yderligere bemærkninger12-11-20181808897748130
 Adresse til brug for svar på henvendelse om ALS13-11-20181808957749342
Styrelsen for PatientsikkerhedMail fra STPS vedr. oplysninger om dataudtræk (klagesag vedr. aktindsigt)13-11-20181809063749411
 Forespørgsel vedr. rapport om KRAM-undersøgelse12-11-20181809391748108
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 132 (S)13-11-20181809438748403
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 133 (S)13-11-20181809438748406
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 131 (S)13-11-20181809438748400
JustitsministerietAnmoder om svar vedr. godkendelse af budget 2019 - Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger13-11-20181809446748577
JustitsministerietJM: meddeler at der er frist inden jul - godkendelse af budget for Landsforeningen for Patientrådgivere og bistandsværger13-11-20181809446749358
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over ventetid på sygehus07-11-20181809457744041
Folketinget ChristiansborgSAU alm. del - spm. 96 med svarfrist 23-11 (S+SKM)13-11-20181809459748636
 Borgerhenvendelse - ønsker at man kunne få et midlertidigt handicap p-skilt12-11-20181809465747049
Det Nationale SorgcenterAnmoder om udpegning af repræsentant til Referencegruppe til National Klinisk Retningslinje for vedvarende sorglidelse hos voksne og ældre07-11-20181809466743494
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. lovforslag om jomfruhinder09-11-20181809468745317
Folketinget ChristiansborgULØ alm. del - spm. 22 om oversendelse af samrådstale (S)13-11-20181809473750227
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - historie fra det virkelige liv som kræftpatient11-11-20181809493746611