Fra: 13-11-2018 til: 13-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ModerniseringsstyrelsenBeskikkelse som stedfortræder af Regionernes Lønnings- og Takstnævn04-06-2018SJ-STD-DEPKARI628990
Praktiserende Lægers Organisation - PLOFremsender analyse til ældreministeren: Stadig flere praktiserende læger vælger at arbejde i kompagniskab18-06-2018SJ-STD-DEPPWN640351
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til ældreministeren vedr. PLO Analyse: Almen praksis vaccinerer mere end en halv mio. patienter mod influenza04-10-2018SJ-STD-DEPPWN713304
Center for Handicap og PsykiatriHenvendelse vedr. hjælpemidler til laryngectomerede borgere02-11-2018SJ-STD-DEPPWN740518
 Henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger26-10-2018SJ-STD-DEPPWN732802
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til ældreministeren - PLO Analyse: Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat27-08-2018SJ-STD-DEPPWN678359
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 004-2018 - Reguleringsprocenter pr. 1. april 2018 og tidspunkt for omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 201817-05-2018SJ-STD-DEPPWN613662
DiabetesforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udflytning af diabetes og KOL patienter til almen praksis12-10-2018SJ-STD-DEPPWN721200
 Henvendelse vedr. lægekonflikten 201326-10-2018SJ-STD-DEPPWN732795
UdenrigsministerietOrientering om offentliggørelse af hovedrapport om ligestillingsredegørelser 201727-08-2018SJ-STD-DEPSHA679138
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPLO: Regeringen undervurderer behovet for praktiserende læger i fremtiden17-07-2018SJ-STD-DEPSHM659433
Ældre SagenInvitation til indvielse af nye lokaler 26. september 201815-08-2018SJ-STD-DEPTTL670308
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 129 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE748394
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 134 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE748407
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 135 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE748409
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 136 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE748412
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 130 (S)13-11-2018SJ-STD-SUMMPE748396
H. C. Andersen BørnehospitalAfsluttende afrapportering af projekt under puljen for behandling af svært overvægtige børn13-11-20181602477748894
3F - Fagligt Fælles ForbundIndstilling fra 3F til Det Rådgivende Praksisudvalg12-11-20181602906747235
Danske RegionerIndstilling fra Danske Regioner til Det Rådgivende Praksisudvalg12-11-20181602906747082
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - uddybende bemærkninger vedr. anmodning om forlængelse af projektperiode12-11-20181604063747869
Gentofte KommuneGentofte Kommune: ønsker at ændre i budget til projektnr. 65258 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-11-20181605412748857
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune: fremsender revideret budget til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-11-20181605453747522
Frederikshavn KommuneFrederikshavn Kommune: angående brug af midler i 2019 til projektnr. 68491 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-11-20181607346748479
HSPADagsorden til HSPA møde den 5. december 201809-11-20181608741749309
HSPAHSPA administration spørger til Danmarks deltagelse i møde den 5. december 2018 i Dublin13-11-20181608741748966
HSPAReminder fra HSPA angående deltagelse i workshop den 12-13 december i Italien13-11-20181608741749283
Region SjællandStatus/Afrapportering til Sundheds-og Ældreministeriet vedrørende støtte til projektet ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin” sagsnummer 160896413-11-20181608964749454
Demensenheden ViborgIndstilling til Demensprisen 201809-03-2018SJ-STD-DEPLGR563178
Nordfyns Kommune60 Nordfyns Kommune - Fremsender budget til klippekortsordning til plejehjembeboere16-03-20171700521328351
Astma- Allergi ForeningenFremsender årsrapport m.m. 2017 - udlodningsmidler08-11-20181705192745136
Silkeborg KommuneFremsender følgebrev, afrapportering og regnskab for Projekt Måltidsvenner09-08-2018SJ-STD-DEPKME666678
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde om cyberstrategi for sundhedssektoren den 13.1109-11-20181705769746138
SundhedsdatastyrelsenMateriale til møde om cyberstrategi for sundhedssektoren den 14.1109-11-20181705769746158
MedComFFL19 - finansiering af Sundhedsdatanettet (SDN), VDX og KIH i regi af MedCom09-10-20181708602747190
SundhedsdatastyrelsenSvar på henvendelse om spørgmål fra Rigsrevisionsen16-10-20181708870747172
MedComKopi af svar til Rigsrevisionen vedr. undersøgelse om traumatiserede flygtninge25-10-20181708870747156
MedComKopi af svar til Rigsrevisionen vedr. undersøgelse om traumatiserede flygtninge24-10-20181708870747169
RigsrevisionenForespørgsel vedr. aftale om Medcom-udtræk10-10-20181708870747177
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om førtidspension12-11-20181800110748038
 Borgerhenvendelse - forslag til lov om almene boliger12-11-20181800110747532
BeskæftigelsesministerietBorgerbrev vedr. beboerindskudslån.07-11-20181800110746564
Vejle KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne for Værdighedsmilliarden og Bedre Bemanding 201913-11-20181800864748121
Faglige SeniorerFaglige Seniorer: Anmoder om udbetaling af resttilskud 2018 vedr. udlodningsmidler til ældreorganisationer09-11-20181801718745152
Jammerbugt KommuneAnmodning om forlængelse vedr. støtte fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse07-11-20181802133744064
Maries Mad MissionBorgerhenv. til sundhedsministeren vedr. debatindlæg i Politiken om regeringens kommende indsats på områderne mad, måltider og sundhed i Danmark09-02-20181802169541626
Det Nationale SorgcenterSatspuljeansøgning - Sorgterapi til ældre med komplicerede sorgreaktioner24-08-20181802305678081
Guldborgsund KommuneØreproteser og implantat - bevillingsforpligtigelse. Rykker for svar08-03-20181802518560936
Danske RegionerOK-NYT Praksis - Rettelser til Overenskomst om almen praksis af 1. januar 201801-03-20181802681554368
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til ældreministeren vedr. PLO Analyse: 354 praktiserende læger på 65 år eller derover reducerer manglen på læger09-04-20181802681584711
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til sundhedsministeren vedr. PLO Analyse: 354 praktiserende læger på 65 år eller derover reducerer manglen på læger09-04-20181802681584708
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSUM PLO Analyse: Goodwill i almen praksis i 201709-03-20181802681562880
ServiceforbundetKontaktinformation vedr. deltagere i møde mellem ministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og foreninger, der repræsenterer optikere12-11-20181802689747707
BeskæftigelsesministerietHenvendelse om sundhed og kost10-04-20181803175587164
Region MidtjyllandSpm. til BEK nr. 566 af 29/4-2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper mm.17-04-20181803891592389
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til styregruppemøde den 24. oktober 2018 kl 10.00 - 12.0017-10-20181804480746768
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 137 om oversendelse af samrådstale (S)13-11-20181805025748888
Aarhus KommuneHenvendelse til ældreministeren vedr. forsøgsordning med parkeringspladser forbeholdt hjemmepleje og -sygepleje16-06-20181805287639557
Danske RegionerVedr. DR's status på arbejdsgruppen om videotolkecenter12-11-20181805356747283
 Svar på invitation som evt. oplægsholder til det 4. møde i Stresspanelet den 3. december 201813-11-20181805525749108
 Etablering af kognitionspykologisk enhed - forslag til Stresspanelet06-11-20181805700746810
FOA - Fag og Arbejde3 forslag fra FOA til Stresspanelet06-11-20181805700746875
Unique Mind ESPForslag om bevidsthedstræning - Stresspanelet06-11-20181805700746893
Komiteen for SundhedsoplysningAnsøgning: driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 201812-07-20181805763658723
AnkestyrelsenFremsender kopi af afgørelse om ortopædiske fodindlæg05-07-20181805989655635
Aalborg KommuneHenvendelse til sundhedsministeren om almen praksis i storbyerne03-07-20181805992653780
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPLO: Regeringen undervurderer behovet for praktiserende læger i fremtiden17-07-20181806011672267
Aktiv PatientstøtteInvitation til konference om Aktiv Patientstøtte 21. november 201822-10-20181806510727156
SundhedsdatastyrelsenUdkast til skabelon for regionale implementeringsstrategier til kommentering (implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling)06-11-20181806892747144
UdenrigsministerietOrientering vedr. godkendelse af første udkast af afrapportering til FN's Komité for bekæmpelse af racediskrimination (CERD). Onsdag 14. november COB.07-11-20181807095744061
Det Administrative BibliotekBestilling på lovforslag om sundhedsvæsenet i Grønland12-11-20181807206747227
Region HovedstadenOrientering om etablering af midlertidige almene lægetilbud07-09-20181807281688869
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 139 om oversendelse af samrådstale (S)13-11-20181807391749105
 Flere bemærkninger fra borgeren vedr. ministeriets to svar vedr. sygehusdrift og patientforløb13-11-20181807404748248
 Borgerens bemærkninger til ministeriets svar på supplerende spørgsmål vedr. sygehusdrift og patientforløb13-11-20181807404748196
 Borgerhenvendelse vedr. ministerens svar på henvendelse vedr. "cykling uden alder"07-11-20181807470746613
Faxe KommuneForeløbigt svar på forespørgsel på vegne af regeringens nationale stresspanel12-11-20181807523746808
 Forespørgsel vedr. "natur på recept"11-11-20181807523746520
Royal Society for the Protection of Birds RSPB ScotlandOm gavnlige effekter af naturen: Enquiry from Danish National Stress Comittee13-11-20181807523748415
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren om det nære sundhedsvæsen og den kommende sundhedsreform03-09-20181807619683656
DigitaliseringsstyrelsenReferat af 10. møde i porteføljestyregruppen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-202012-11-20181807647747383
Ældre SagenHenvendelse til ældreministeren vedr. brandsikkerhed på plejehjem18-09-20181807705697297
Dansk Kiropraktor ForeningHøringssvar vedr. ændring af medicintilskudsbekendtgørelsen - Dansk Kiropraktor Forening - ingen bemærkninger29-10-20181807871733859
DigitaliseringsstyrelsenDigital Post på sundhedsområdet - møde d. 9/1107-11-20181808256748613
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. influenzavaccinationer og de praktiserende lægers honorar herfor18-06-20181808269639996
Frederiksberg KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægedækningsudfordringer i Hovedstaden04-10-20181808271713300
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender henvendelse fra speciallæge med ønske om vejledning om Sundhedslovens § 6205-04-20181808272581368
Nordic Medicare A/SHenvendelse til sundhedsministeren - ønsker en dialog om hvordan man kan sikre, at aktører i sundhedsvæsenet kan samarbejde19-02-20181808274545563
Aalborg KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. finanslovsudspillet " Større tryghed og mere nærvær".27-09-20181808291706912
Region HovedstadenOversigt over faktiske kvalitetsfondsbetalinger og hvad der fremgår af finansieringsprofil (sygehusinvesteringer)08-11-20181808419747115
Region HovedstadenOversigt over faktiske kvalitetsfondsbetalinger og hvad der fremgår af finansieringsprofil (sygehusinvesteringer)08-11-20181808419747108
 Forespørgsel vedr. henvendelse om ALS12-11-20181808714747833
 Borgerhenvendelse vedr. mail til support for sundhed.dk13-11-20181808893748504
Folketinget ChristiansborgULØ alm. del - spm. 22 om oversendelse af samrådstale (S)13-11-20181808917749308
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vil gerne mødes med ministeren vedr. forebyggelse af genindlæggelser af psykiatriske patienter11-10-20181808983720479
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg MOFMOF alm. del - spm. 119 og 120, omtryk13-11-20181809015749071
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnHenvendelse til sundhedsministeren vedr. arbejdet med at forbedre hospitalernes evne til at levere bedre kvalitet27-10-20181809052732843
 Bemærkninger vedr. status på "Gå i Stresspanelets sko"11-11-20181809055746806
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens høringssvar til Rigsarkivets tidsplan for aflevering af arkiveringsversioner af data i statslige myndigheders it-systemer.12-11-20181809087747951
Pallas Informatik A/SHenvendelse til sundhedsministeren om forebyggelse af antallet af indlæggelser04-10-20181809099719214
Seniorråd KertemindeForespørgsel om brugerråd/pårørenderåd på plejehjem22-10-20181809107727232
LægemiddelstyrelsenKopi af Lægemiddelstyrelsens svar på henvendelse fra International Narcotics Control Board (INCB) om forsøgsordning med medicinsk cannabis08-11-20181809122745299
DeloitteDeloitte - Dispensationsansøgning - Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge31-10-20181809202739166
Prime Assets Group Sp. z o. oHenvendelse: Medical Marijuana16-10-20181809311723549
 Søger rapport fra før 2009, hvor "KRAM-undersøgelsen i tal og billeder" kom12-11-20181809391747050
 Anmodning om opfølgende aktindsigt om korrespondance vedr. departementets tilskudsadministration13-11-20181809395747948
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over udlevering af oplysninger08-11-20181809396745133
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. manglende behandling07-11-20181809404744030
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende behandling07-11-20181809404743731
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. intervaller mellem besøg ved praktiserende læge for blodtrykspatienter12-11-20181809423747081
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på behandling og til hjælpemiddel10-11-20181809424746605
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker at fællesspisning for ældre bibeholdes05-11-20181809427741810
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skadevirkning fra mobilstråling02-11-20181809429739200
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag vedr. effektivitet og frigørelse af kapacitet i offentlige audiologiske afdelinger29-10-20181809431734815
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. afgiften på alkohol25-10-20181809432731411
Region HovedstadenHenvendelse vedr. tolkereglerne03-10-20181809434749007