Fra: 05-07-2018 til: 05-07-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
OverlægeforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Lægeforeningen05-07-20181611041655884
Dansk SygeplejerådAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Dansk Sygeplejeråd05-07-20181611041655892
Danske HandicaporganisationerAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - DH05-07-20181611041655894
Danske PatienterAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Danske patienter05-07-20181611041655896
Forbrugerrådet TænkAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Forbrugerrådet05-07-20181611041655898
FOA - Fag og ArbejdeAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - FOA05-07-20181611041655902
JordemoderforeningenAnmodning om indstilling af medlemmer til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Jordemoderforeningen05-07-20181611041655900
Styrelsen for PatientsikkerhedSundheds- og Ældreministeriet efterspørger status på prøvesvar i Sundhedsplatformen28-05-20181702058654966
Region SjællandUdkast til referat af møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for Projekt Universitetshospital Køge05-07-20181706910655327
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Rapport om monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis05-07-20181707236655275
Region HovedstadenTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine05-07-20181707670655576
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på invitation til åbning af Lægedage 2018 den 12. november.05-07-20181800024655823
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om boligstøtte05-07-20181800110655376
SundhedsstyrelsenVedr. ændringer i projekter til behandling af ludomani 201805-07-20181801006655701
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering - Orientering om ændringer i projekt LIV05-07-20181801006655737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUERU alm. del - svar på spm. 8404-07-20181801346655555
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUERU alm. del - svar på spm. 8304-07-20181801346655551
MedComEvaluering af forløbsplan for KOL-patienter i almen praksis05-07-20181802054655829
MedComImplementering af forløbsplaner - udkast til regnskabsrapportering05-07-20181802054655682
Københavns KommuneSvar på mail om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Læge- og Sundhedshuse04-07-20181802615654766
Københavns KommuneSundheds- og Ældreministeriet kvitterer for henvendelse om socialforvaltningens brug af FMK04-07-20181804367654542
Stenocare A/SSvar på henvendelse vedr. forsøgsordningen med medicinsk cannabis05-07-20181804717655236
 Svar på henvendelse om sundhedshus i Tappernøje04-07-20181804846654311
Knop og Co advokaterSvar på opfølgende spørgsmål om aftale ml. Schweiz og Danmark03-07-20181805013653107
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - supplerende svar på spm. 89305-07-20181805063655388
 Sundheds- og Ældreministeriet svarer på en af stresspanelets deltageres fratrædelse04-07-20181805140654057
Region HovedstadenSvar på henv. vedr. adgang til sundhedsvidenskabelig forskning04-07-20181805187654976
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 112605-07-20181805214655363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 112505-07-20181805214655361
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse om anvendelse af e-boks05-07-20181805242655349
Forsvarets EfterretningstjenesteEndelig godkendelse af frivillige vejledninger vedr. hændelsesunderretning (NIS-direktivet)03-07-20181805348653686
 Svar på din anmodning om aktindsigt om NORM- affald04-07-20181805388654152
 Svar på henvendelse om behandling af diskusprolaps05-07-20181805431655415
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117705-07-20181805445655332
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117805-07-20181805445655334
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117905-07-20181805445655336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 118005-07-20181805445655338