Fra: 04-07-2018 til: 04-07-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægeforeningenBeskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Lægeforeningen04-07-20181611041654795
LægeforeningenAfbeskikkelsesbrev sendt til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Lægeforeningen04-07-20181611041654785
LægeforeningenAfbeskikkelsesbrev til medlem af Lægeforeningen04-07-20181611041654781
LægeforeningenBeskikkelsesbrev til medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Lægeforeningen04-07-20181611041654790
SundhedsstyrelsenAnmodning om indstilling af medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning - Sundhedsstyrelsen03-07-20181703721653902
DomstolsstyrelsenAnmodning om indstilling af formand og næstformænd til Ankenævnet for Patienterstatning - Domstolsstyrelsen03-07-20181703721653900
Forbrugerrådet TænkAnmodning om indstilling af medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk03-07-20181703721653912
Danske HandicaporganisationerAnmodning om indstilling af medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Handicaporganisationer03-07-20181703721653916
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Banedanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Totalentreprise - videndeling med DR og regionerne - opsamling og slides04-07-20181704813654089
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om resultater af monitorering af ulempeindikator vedr. antibiotikaforbrug04-07-20181705314654260
 Svar på henvendelse om fertilitetsbehandling04-07-20181706596654049
RambøllSundheds- og Ældreministeriet sender underskrevet databehandleraftale til Rambøll vedrørende evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani 2015-201703-07-20181709025653790
Jammerbugt KommuneBrev til Jammerbugt Kommunes borgmester vedr. placering af den fjerde akutlægehelikopter03-07-20181709084653749
Danske RegionerBrev til Danske Regioner om placering af den fjerde akutlægehelikopter03-07-20181709084653783
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af henvendelse om pant04-07-20181800110654775
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om medicinuddannelsen og lægemangel04-07-20181800110654792
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Orientering ad lejemålet Nytorv 2, 1. og 3. sal i Kolding, som har fået ny ejer03-07-20181801343653872
HejDoktor.dkSvar på henvendelse fra Hejdoktor.dk app'en "min Læge"03-07-20181801390652992
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. active care03-07-20181802242653040
Københavns KommuneSvar på henvendelse om lægedækning i Københavns Kommune04-07-20181802615654237
 Svar på dine henvendelser til Sundheds- og Ældreministeriet om plejepersonalets brug af ID kort03-07-20181802828653833
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 96404-07-20181803947654188
 Svar på henvendelser om bloddonation04-07-20181804014654015
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 98704-07-20181804074654271
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring af lovforslag om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp (1804258)04-07-20181804258654484
 Svar på henvendelse vedr. demensområdet04-07-20181804624654099
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet mellem ældreboliger i de nordiske lande03-07-20181805021652910
 Svar på aktindsigtsanmodning om konsulentanalyse vedr. personlig medicin03-07-20181805045653873
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - svar på spm. 111103-07-20181805066653535
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - svar på spm. 111003-07-20181805066653515
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 109604-07-20181805070654970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 109504-07-20181805070654967
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 111504-07-20181805088654960
SundhedsdatastyrelsenHalvårlig statusrapportering for Modernisering af datamodtagelse (SEI-2)26-06-20181805220652089
Danske DiakonhjemSvar på henvendelse om udmøntningen af midler til ældreområdet fra finanslovn02-07-20181805290652006
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm 114304-07-20181805305654529
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80904-07-20181805325654722
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80804-07-20181805325654719
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80704-07-20181805325654717
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80604-07-20181805325654715
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80404-07-20181805325654710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80204-07-20181805325654706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80304-07-20181805325654708
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 81004-07-20181805325654724
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Mattias Tesfaye
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 80504-07-20181805325654712
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 116604-07-20181805361654964
SundhedsdatastyrelsenHalvårlig statusrapportering for Landspatientregistret 3 (LPR3)26-06-20181805367652115
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 116703-07-20181805378652968
MedComFokusområder i fremtidig organisering af WebPatient04-07-20181805390654128
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117104-07-20181805392654328
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 116904-07-20181805392654295
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 115604-07-20181805392654293
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 117004-07-20181805392654297
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ønske om en samtale med ældreministeren03-07-20181805516653645
SundhedsdatastyrelsenSundheds- og Ældreministeriets bemærkninger til opgavebeskrivelsen vedr. udarbejdelse af ISAE3000 revisionserklæring03-07-20181805517653690
 svar på forespørgsel vedr. donorregistret04-07-20181805616654627