Fra: 04-07-2018 til: 04-07-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1172 (S)02-07-2018SJ-STD-SUMMPE652998
 Borgerhenvendelse vedr. retssag i Højesteret m.m.02-07-20181601336652834
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-354/18, Rusu02-07-20181602492654553
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 231 af 2. juli 201802-07-20181602492654545
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-344/18, ISS Facility Services04-07-20181602492655169
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 25, 26 og 27)15-06-20181602492651474
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-348/18, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele03-07-20181602492655160
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-422/18 (PPU), FR02-07-20181602492655153
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-347/18, Salvoni03-07-20181602492655157
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og Domstolens kendelse om slettelse af den præjudicielle forelæggelse i sag C-205/18, Dospinescu e.a.03-07-20181602492655166
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-355/18 - C-357/18, Rust-Hackner m.fl.03-07-20181602492655163
UdenrigsministerietFristliste af 4. juli 201804-07-20181602492655172
Region HovedstadenEftersendelse af dokumentation - Godkendelse af regnskab for 1. projektperiode - Sociolanceprojektet03-07-20181604590653597
UdenrigsministerietGeorgien, frist 21/9-18: Invitation to twinning CfP "Establishing Efficient protection and Control System of Geographical Indications (GIs) in Georgia", GE 16 ENI EC 03 1804-07-20181609726655175
Skanderborg KommuneMomsredegørelse fra Skanderborg Kommune vedr. tilskud fra puljen til ombygning af demensindretning af plejeboliger01-05-20181611331653883
LægeforeningenHabilitetserklæring fra medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Lægeforeningen04-07-20181701532653991
PharmadanmarkHabilitetserklæring fra Pharma Danmark i forbindelse med beskikkelse til Antibiotikarådet03-07-20181701532653405
Børne- og SocialministerietBørne- og Socialministeriet følger op på spørgeskema fra WHO om svigt af børn i Danmark29-06-20181705688653885
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen besvarer opfølgende mail fra ministeriet vedr. referat af projektgruppemøde for FLIIS den 26. juni 201802-07-20181708588651785
CarlsbergfondetInvitation til DC til festmiddag i anledning af uddelingen af Carlsbergfondets Forskningspris 201804-07-20181800002654469
 Anmodning om møde med sundhedsministeren vedr. det psykiatriske område04-07-20181800021654006
Dansk Folkeoplysnings SamrådInvitation til sundhedsministeren til at holde oplæg ved konference om folkeoplysning, sundhed og trivsel03-07-20181800024653929
Nextstep by BindslevInvitation til sundhedsministeren til Demenstopmøde04-07-20181800024654101
Sønderborg Sommer RevyInvitation til ældreministeren til Sønderborg Sommer Revy den 21. juli 201804-07-20181800066654340
 Borgerhenvendelse vedr. pant på flere produkter28-06-20181800110650614
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om medicinuddannelsen03-07-20181800110654777
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1172 (omtrykt - ændret adressat)04-07-20181800198654211
 Takker for svar vedr. sundhedsdata og fremsender kommentarer01-07-20181801386651868
Region NordjyllandSvar vedr. etableringen af den 4. landsdækkende lægehelikopter i Nordjylland04-07-20181801504654579
Greve KommuneGreve kommune ansøgning vedr. sundhedshus03-07-20181802123653329
Odder KommuneOdder Kommune - ansøgning om tilskud vedr. sundhedshus03-07-20181802125653346
 Borger retter ny henvendelse til ministeriet vedr. TUBA og alkoholisme og henviser tid tidligere brev af 11. juni 201825-06-20181803352646894
 Borger spørger til hvornår der kan forventes et svar på borgerens tidligere henvendelse26-06-20181803610647507
FinansministerietLånepulje til energibesparende foranstaltninger25-06-20181803780653104
SundhedsstyrelsenFordeling af 30 nye hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i almen medicin 2019-202004-07-20181804266654313
ForbrugerombudsmandenHøringssvar fra Forbrugerombudsmanden - forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering03-07-20181804657653228
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering03-07-20181804657653823
Region HovedstadenHøringssvar fra Region Hovedstaden - forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering03-07-20181804657653339
 Kommentarer til ministeriets svar på en henvendelse om dødsbo på plejehjem26-06-20181804697647932
Knop og Co advokaterTakker for svar på henvendelse og forespørger til særskilt aftale mellem Schweiz og Danmark20-06-20181805013641884
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen sender svar vedr. ministeriets endelige godkendelse af frivillige vejledninger vedr. hændelsesunderretning (NIS-direktivet)03-07-20181805348653664
Astma- Allergi ForeningenAnsøgning om udlodningsmidler fra driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer02-07-20181805396652883
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1177-1180 (S)03-07-20181805445653265
StatsministerietHenvendelse fra STM vedr. love, der kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland02-07-20181805553652635
MedComAfrapportering vedr. it-projekter for almen praksis juni 2. kvartal 2018.03-07-20181805567653886
HjerteforeningenAnsøgning om støtte fra Driftspuljen03-07-20181805573653771
Departementet for SundhedAnmoder om adgang til FMK, Fælles medicinkort, til Det Grønlandske Sundhedsvæsen29-06-20181805577651816
Gigtramte Børns ForældreforeningAnsøgning til driftpuljen 201804-07-20181805578654024
 Borgerhenvendelse vedr. tilmelding til donorregistret23-06-20181805616645627