Fra: 06-12-2018 til: 06-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
MedCom
Sundhed.dk
Vedr. bemærkning til boks om MedCom og Sundhed.dk til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren06-12-20181705769772399
LiquidmindsPressefotos fra KL og Danske Regioner til forord i strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren06-12-20181705769772305
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Kvittering for ok til forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren + billede til forord06-12-20181705769772245
Jysk Fynske MedierSvar på invitation til JydskeVestkystens Kulturpris 201905-12-20181800018770718
Danske SeniorerSvar på invitation til ældreministeren til kongres i Danske Seniorer06-12-20181800065772184
DR Danmarks RadioSvar på invitation til ældreministeren til tv-showet "Året der gik 2018"06-12-20181800066772416
 Svar på henvendelse vedr. klage over afslag på førtidspension06-12-20181800110772565
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. værgemål06-12-20181800110772239
 Svar på henvendelse vedr. interview om stigende antal ventedage til plejeboliger06-12-20181800119772271
Jammerbugt KommuneGodkendelse af revideret projekt - Jammerbugt Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse05-12-20181802133771026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 108 - svar på spm. 205-12-20181804304772085
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 108 - svar på spm. 305-12-20181804304772079
Dansk ArbejdsgiverforeningDA's forslag til Stresspanelet06-12-20181805700772018
 Svar på henvendelse om hvor lægemidler er produceret06-12-20181806717771766
SundhedsdatastyrelsenSkabelon for regionale implementeringsstrategier for systemtilpasninger til datadeling05-12-20181806892770955
Danske RegionerBemærkninger vedr. skabelon for implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling05-12-20181806892770928
FinansministerietSkabelon for regionale implementeringsstrategier - ENDELIG (systemtilpasninger til datadeling)05-12-20181806892770938
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikBesvarelse af henvendelse om hjemtagelse af resterende områder under sundhed06-12-20181807178772237
Aarhus KommuneOplæg i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar06-12-20181807356772760
 Svar på henvendelse vedr. konsultation hos almen praksis06-12-20181807363771876
 Svar på henvendelse vedr. henvisning til fysioterapeut06-12-20181807368771951
 Svar på henvendelse vedr. pris på mad på plejehjem06-12-20181807488772038
RambøllOrientering om, at ludomanievalueringen er offentliggjort05-12-20181808301771129
Esbjerg KommuneBrev til borgmester - Svar på henvendelse om den kommunale medfinansiering af aktiviteten på sygehusene05-12-20181808363771443
 Partshøring i klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afslag på dansk autorisation som tandlæge05-12-20181808523770665
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Kommissorium for projektstyregruppen for Sygehusmedicinregisteret til godkendelse i databestyrelsen05-12-20181808570770967
World Health Organization (WHO)Udpegning: Danish Emergency Medical Team technical focal point04-12-20181808697769528
 Svar på henvendelse vedr. Lukashuset05-12-20181808706770720
 Svar på henvendelse med forslag til salg af tobak06-12-20181809000772328
FinansministerietSvar fra innovationsministeren og sundhedsministeren om kvalitet i sundhedsvæsnet05-12-20181809052771489
FinansministerietSvar fra innovationsministeren og sundhedsministeren om kvalitet i sundhedsvæsnet05-12-20181809052771491
Svendborg KommuneSvar på fælles henvendelse om den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen06-12-20181809065772387
 Svar på henvendelse om frit sygehusvalg05-12-20181809629771486
 Svar på henvendelse vedr. sikkerhed i psykiatrien05-12-20181809655771476
 Svar på henvendelse vedr. skade efter MFR-vaccination06-12-20181809691772204
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 12406-12-20181809743772753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 12506-12-20181809743772751
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 15805-12-20181809780771313
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 13005-12-20181809780771306
 Afgørelse om aktindsigt om Nordic Cochrane Center05-12-20181809873771552
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 28206-12-20181809972772472
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 21606-12-20181809993772155
Jyllands-PostenAfgørelse om aktindsigt vedr. Nordic Cochrane Center05-12-20181810007771571
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Statens Serum Institut
Det Etiske Råd
National Videnskabsetisk Komité
Tilføjelse til bestilling om it-projekter i pipeline06-12-20181810017772197
PatienterstatningenOrientering vedr. opfølgning på mistanke om sikkerhedsbrist05-12-20181810021771420
 Afgørelse om aktindsigt i egen korrespondance - afsendt med almindelig post d. 05.12.201805-12-20181810022771384
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 21806-12-20181810045772103
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 22406-12-20181810116772056
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 22306-12-20181810116772050
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 22506-12-20181810116772058
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 22906-12-20181810118772099
Danske RegionerDR anmodes om bidrag til spørgsmål fra § 71-tilsynet06-12-20181810135772650
 Regarding your inquiry to The Danish Ministry of Health for policy research05-12-20181810144770670
Dagbladet BTBekræftelse af modtagelse af aktindsigtsanmodning om bilag bag udgifterne til sundhedsministerens tjenesterejser og repræsentationsudgifter05-12-20181810170771154