Fra: 05-12-2018 til: 05-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandOpklarende spørgsmål til status for Akut- og sundhedshus Lemvig - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse04-12-20181603335770111
MedCom
Sundhed.dk
Boks om MedCom og Sundhed.dk til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769770741
Danske Regioner
KL
Pressefotos af Politisk Cyberforum - strategi for cyber- og informationssikkerhed04-12-20181705769770189
LiquidmindsBemærkninger til opdateret udkast til beredskabsfigur til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769770997
FinansministerietKommissorier til endeligt gennemsyn - Sanering og konsolidering af sundhedsdatagovernance19-11-20181707998768110
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. boenhed for døve05-12-20181800110771402
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Brexit og pension05-12-20181800110771017
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietOrientering om indhentelse af fagligt bidrag til svar på henvendelse om regeringens klimaplan05-12-20181800110770453
 Svar på spørgsmål til projektopgave om diabetes05-12-20181800119771359
Gladsaxe KommuneGodkendelse af materiale vedr. puljeansøgning, Gladsaxe Kommune - pulje til læge- og sundhedshuse04-12-20181802070769788
 Partshøring vedr. klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge04-12-20181803425769827
 Svar på partens henvendelse på baggrund af partshøring over STPS' udtalelse i klage over afslag på dansk autorisation04-12-20181803425769918
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU L 111 - svar på spm. 105-12-20181803701770824
Danske RegionerOrientering vedr. midler til pukkelafvikling på centre for voldtægtsofre03-12-20181805629769109
TandlægeforeningenPartshøring over Styrelsen for Patientsikkerheds udtalelse i klagesag om tilladelse til selvstændigt virke05-12-20181806221770644
Styrelsen for PatientsikkerhedIndhentelse af materiale og udtalelse i klage over afslag på autorisation som læge05-12-20181806226770613
Uddannelses- og ForskningsministerietAfklaring af besvarelse til Europa-Kommissionen vedr. dækning af sundhedsydelser til studerende04-12-20181807279770035
SundhedsstyrelsenTak for input og orientering om tidsplan vedr. udmøntning af midler til ludomani04-12-20181807614769536
 Svar på henvendelse vedr. forskningsstrategi i udspil i almen praksis05-12-20181808268771379
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Region Midtjylland
Kommissorium for projektstyregruppen for Sygehusmedicinregisteret til godkendelse i databestyrelsen05-12-20181808570771549
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
MF Rasmus Nordqvist
SUU alm. del - svar på spm. 5205-12-20181808862771166
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
MF Rasmus Nordqvist
SUU alm. del - svar på spm. 5305-12-20181808862771173
 Svar på henvendelse vedr. forløb i psykiatrien05-12-20181808867770623
Kalundborg KommuneSvar på henvendelse vedr. anonym alkoholbehandling05-12-20181808882771492
SundhedsstyrelsenSvar vedr. satspulje: forsøgsordning med befordring af mennesker med demensdiagnose04-12-20181808889769949
SundhedsstyrelsenSvar på spørgsmål vedr. satspuljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"04-12-20181808889769492
Dansk SygeplejerådBrev til Dansk Sygeplejeråd underskrevet af hhv. sundheds- og ældreministeren vedr. afbureaukratisering03-12-20181809218768134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 12305-12-20181809301771297
Region HovedstadenSvar på Region Hovedstadens henvendelse vedr. klage over tolkegebyr19-11-20181809353769416
 Svar på henvendelse vedr. fortolkningen af servicelovens § 9104-12-20181809420770063
Københavns UniversitetHenvendelse om folketingsspørgsmål om hjertestartere og hjerteløbere04-12-20181809854770187
TrygfondenHenvendelse om folketingsspørgsmål vedr. hjertestartere04-12-20181809854770200
 MAIL: Svar på henvendelse vedr. aktindsigt i Nordic Cochrane Center04-12-20181809873769645
 Svar på henvendelse vedr. behandling i psykiatrien05-12-20181809902770589
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)Orientering om status for svar på henvendelse om lymfødem og lipødem03-12-20181810000768683
 Svar på anmodning om sletning af oplysninger ifm. afgørelse om aktindsigt05-12-20181810028771153
 Kvittering på anmodning om aktindsigt om tandlægeoverenskomstens bortfald03-12-20181810055768981
 Kvittering for præcisering af anmodning om aktindsigt vedr. Tandlægeoverenskomstens bortfald04-12-20181810055769258
PatienterstatningenSvar på henvendelse om 2019-satsen for egetbidrag i klage- og erstatningsloven04-12-20181810086769444
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedr. dokumentation for dansk sygesikring oversendes til styrelsens besvarelse05-12-20181810151770677
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til besvarelse af henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt05-12-20181810163771042